Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Pliki do pobrania


CENNIK BILETÓW:

Cennik biletów oraz uprawnienia do przejazdów ulgowych

REGULAMIN KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU:

Regulamin Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej od 29-09-2022 (aktualny)

Tekst jednolity Uchwały Nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat dodatkowych, określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, a także podziału linii na strefy

Zmiana w stosunku do tekstu jednolitego:

Wcześniejsze treści regulaminu wraz z datami obowiązywania:

Regulamin przewozu osób i bagażu na liniach obsługiwanych przez Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o..

Zarządzenie Burmistrza w sprawie cen biletów

Regulamin przewozu osób i bagażu na liniach obsługiwanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu obowiązujący do 31.12.2016 r (treść obowiązująca do 31.03.2012 roku TUTAJ)

KSIĄŻKOWE ROZKŁADY JAZDY:

Aktualny (od 1.09.2023 do 30.06.2024):

Poprzedni (od 04 do 31.08.2023):

Wcześniejsze (nieobowiązujące):

INNE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie karty PEKA