Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Projekt Raportu z diagnozy potencjału i potrzeb w zakresie usług społecznych na terenie Gminy Swarzędz


Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu: Raportu z diagnozy potencjału i potrzeb w zakresie usług społecznych na terenie Gminy Swarzędz przeprowadzonej w ramach projektu: „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" na lata 2023-2026, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działanie FEWP.06.13 Usługi społeczne i zdrowotne.

Ewentualne opinie, uwagi lub propozycje zmian w dokumencie wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym formularzu w terminie od 17 sierpnia do 7 września 2023 r. Formularz papierowy zgłoszenia opinii/uwag/propozycji należy: ► złożyć osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu przy ulicy Poznańskiej 25, lub ► przesłać jego skan drogą elektroniczną na adres: sekretariat@opsswarzedz.pl

Do pobrania:

- projekt raportu

- formularz wyrażenia opinii, zgłoszenia uwag i propozycji do projektu raportu

/fh-ops/