Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Podmiot odbierający odpady komunalne


Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 5, 54-517 Wrocław na podstawie umowy dot. odbioru i transportu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów zbieranych w sposób selektywny (bioodpady, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady wystawkowe) z nieruchomości położonych na terenie Gminy Swarzędz świadczy usługę na terenie Gminy Swarzędz do 31 grudnia 2024 r.

Link do strony Wykonawcy: https://www.alba.com.pl/odbior_odpadow_wywoz_smieci/swarzedz