Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Podmiot odbierający odpady komunalne


Firma FBSerwis S.A. z siedzibą przy ul. Siedmiogrodzkiej 9, 01-204 Warszawie na podstawie umowy ze Związkiem Międzygminnym „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” dotyczącej odbioru i transportu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odbioru, transportu  i zagospodarowania Bioodpadów i pozostałych odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny świadczy usługę na terenie Gminy Swarzędz  do 31 grudnia 2021 r.

Natomiast na podstawie umowy cesji zawartej między Związkiem Międzygminnym a Gminą Swarzędz i FBSerwis S.A. powyższa firma będzie świadczyła usługę odbioru odpadów do 30 czerwca 2022 r.

Link do strony FBSerwis: https://www.fbserwis.pl/dla-mieszkancow/wielkopolskie/odbior-odpadow-swarzedz/