Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

O projekcie


Mój zawód - moja przyszłość

Swarzędz 2017-2020

Projekt „Mój zawód - moja przyszłość" adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Swarzędz oraz do ich rodziców/opiekunów, a także nauczycieli i szkolnych pedagogów.

Celem Projektu jest pomoc młodym ludziom w wyborze ścieżki zawodowej w oparciu o własne predyspozycje zawodowe i umiejętności, a także możliwości edukacyjne w szkołach ponadpodstawowych mieszczących się na terenie Miasta Swarzędz.

Organizatorem Projektu „Mój zawód - moja przyszłość" jest Gmina Swarzędz w partnerstwie z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Powiatem Poznańskim.

 

Szkoły objęte projektem:

1.            Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu;

2.            Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu;

3.            Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu;

4.            Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu;

5.            Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Wodziczki w Swarzędzu;

6.            Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie;

7.            Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalasewie;

8.            Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy;

9.            Szkoła Podstawowa w Wierzonce;

10.          Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Paczkowie.

 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO UCZNIÓW

- lekcje dydaktyczne z zakresu doradztwa zawodowego dla wszystkich uczniów klas VII

- warsztaty zawodowe dla uczniów klas VII zakwalifikowanych do projektu w drodze rekrutacji

- wyjazdy studyjne do zakładów pracy mieszczących się na terenie Gminy Swarzędz oraz w najbliższej okolicy dla ósmoklasistów

- wyjazdy studyjne na uczelnie wyższe dla uczniów klas VIII

- indywidualne spotkania ósmoklasistów z doradcami zawodowymi w szkołach podstawowych

 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO RODZICÓW I OPIEKUNÓW UCZNIÓW

- wykłady w szkołach podstawowych na temat metod wspierania swoich dzieci w wyborze kolejnej szkoły

 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI I SZKOLNYCH PEDAGOGÓW

- seminaria szkoleniowe i warsztaty z zakresu wsparcia uczniów w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodu.