Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Konsultacje społeczne w zakresie aktów prawa miejscowego


KONSULTACJE SPOŁECZNE W ZAKRESIE AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO - uchwał w sprawie:

regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Swarzędz

oraz

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że w odpowiedzi na liczne sygnały z Państwa strony związane z gospodarką odpadami na terenie naszej Gminy, w dniach od 12 do 28 października br. będą miały miejsce konsultacje społeczne dotyczące uchwał Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 listopada 2021 r., tj. uchwały nr XLV/495/2021  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Swarzędz oraz uchwały nr XLV/496/2021 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zakresie gospodarki odpadami komunalnych.

Powyższe akty prawa miejscowego:

Państwa zdanie jest dla nas ważne, dlatego też zapraszamy do przekazania Państwa opinii związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie naszej Gminy, np. w zakresie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych czy też innych kwestii nad którymi Państwa zdaniem warto się zastanowić.

Co należy zrobić, aby przekazać opinię?

W celu przekazania propozycji zmian do ww. aktów prawa miejscowego konieczne jest spełnienie kilku prostych warunków, takich jak: wypełnienie formularza w postaci tabelarycznego zestawienia (38KB .doc) oraz przesłanie go w formie edytowalnej (word/dokument tekstowy) w terminie od 12 do 28 października br. na adres e-mail: konsultacjespoleczne@swarzedz.pl

Uwaga!

Wskazać należy, że obecnie realizowana umowa dot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Swarzędz obowiązuje do czerwca 2023 r. Dlatego też istotne jest, aby w najbliższym czasie zostały opracowane ostateczne, docelowe regulacje (akty prawa miejscowego), które będą stanowiły podstawę prac nad nowym przetargiem dot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Z uwagi na powyższe, chcąc zabezpieczyć usługę odbioru odpadów komunalnych z Państwa nieruchomości należy zmaksymalizować efektywność prac nad wypracowaniem ostatecznego kształtu zarówno Regulaminu jak i Uchwały szczegółowej. W związku z czym pragniemy poinformować, że analizie zostaną poddane tylko sugestie zmian przekazane zgodnie z powyższymi wytycznymi: czyli przesłane w określonym czasie, w formie kompleksowo wypełnionego odpowiedniego formularza na wskazany adres e-mail.

 

Liczymy na Państwa zaangażowanie oraz serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych. Postarajmy się wspólnie ułożyć nasz system gospodarki odpadami komunalnymi.