Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Organizator


Zgodnie z Ustawą z dnia 16.12.2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym, organizatorem transportu w komunikacji miejskiej jest Gmina, na której terenie prowadzony jest publiczny drogowy transport zbiorowy.

Zgodnie z powyższym za organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Swarzędz odpowiada Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, jako organ wykonawczy organizatora, czyli Gminy Swarzędz. Zadaniem organizatora jest planowanie rozwoju transportu, organizowanie publicznego transportu zbiorowego oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.

W ramach swoich kompetencji organizator transportu zajmuje się, między innymi, następującymi zagadnieniami:

  • określaniem i modyfikacją linii autobusowych,
  • współpracą przy tworzeniu i modyfikacji rozkładów jazdy, a także zatwierdzaniem zmian w rozkładach jazdy,
  • wyznaczaniem publicznych przystanków oraz dworców (zintegrowanych węzłów przesiadkowych),
  • określaniem sposóbu i wzoru znakowania pojazdów i przystanków,
  • określaniem sposobu i trybu wyboru operatora, a także zawieraniem umowy z operatorem i jej rozliczaniem,
  • badaniem i analizą potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym.