Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE
Wszystkie wydarzenia
28 06 2022 (wtorek)

LIV Sesja Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Swarzędzu zaprasza na LIV Sesję Rady Miejskiej w Swarzędzu, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 roku o godz. 13°° w Ośrodku Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14.

Porządek obrad:

1. Otwarcie LIV Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji.

4. Informacja o realizacji Programu Ochrony Środowiska.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2022.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2022 - 2043.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na zobowiązania wynikające z wypłaty odszkodowań za wykup gruntu pod poszerzenie pasa drogowego ulicy Rabowickiej w Jasinie.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/305/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25.08.2020r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2512P - ul. Rabowicka w Jasinie zmienionej uchwałą Nr XLVI/511/2021 z dnia 17.12.2021r.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/472/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zaciągnięcia w 2022 roku pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego działającym poprzez pośrednika finansowego, z przeznaczeniem na adaptację budynku przy ul. Wrzesińskiej 7 w Swarzędzu na potrzeby stworzenia przestrzeni terapeutycznej dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu położonego w Swarzędzu przy ul. Kosynierów 1.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Swarzędz na lata 2021 - 2030.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic Cechowej i Warszawskiej w Swarzędzu".

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic Bluszczowej i Głogowej w Rabowicach".

14. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.

15. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz o odpowiedziach na interpelacje i zapytania.

16. Wolne głosy.

17. Komunikaty.

18. Zakończenie LIV sesji.

29 06 2022 (środa)

LGD Trakt Piastów zaprasza na konsultacje

Zapraszamy mieszkańców gmin, działaczy/ki społeczne, przedstawicieli/ki organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, przedstawicieli/ki władz lokalnych na KONSULTACJE SPOŁECZNE - 29 czerwca, godz. 17.00, Świetlica Wiejska w Jasinie, ul. Wrzesińska 152.

► Chcemy Państwu pokazać, co zostało do tej pory ze środków lokalnej grupy działania „Trakt Piastów" osiągnięte;

► Wspólnie przeanalizujemy potrzeby rozwojowe i potencjał Państwa gminy w tych obszarach, na jakie LGD może mieć wpływ;

► Pokażemy w jakich obszarach będziemy mogli pomóc w najbliższych latach - spróbujemy wspólnie wyznaczyć cele nowej lokalnej strategii rozwoju na lata 2023-2027;

► Każdy z Państwa indywidualnie będzie mógł złożyć fiszkę projektową - czyli swój pomysł na projekt, który mógłby być realizowany w ramach nowej lokalnej strategii rozwoju.

Lokalna Grupa Działania Trakt Piastów

www.lgdtraktpiastow.pl

 

 

 

 

28 08 2022 (niedziela)

9. Bieg 10 km Szpot Swarzędz

WRACAMY!!! To słowo - klucz mówi niemal wszystko tym biegaczkom i biegaczom, którzy mieli przyjemność startu w jednym z największych w Wielkopolsce biegu ulicznym na dystansie 10 kilometrów, czyli 10 km Szpot Swarzędz. Za nami 8 edycji, a przed nami - tak wyczekiwana po 2-letniej przerwie - kolejna. W niedzielę 28 sierpnia 2022 roku ze swarzędzkiego Rynku wybiegną na trasę uczestniczki i uczestnicy 9. Biegu 10 km Szpot Swarzędz. Trasę dodajmy bardzo płaską, a zatem szybką. Start biegu na 10 km nastąpi o godzinie 11.00, a godzinę wcześniej, także ze swarzędzkiego Rynku, na trasę 2.Biegu Rodzinnego wyruszą całe rodziny. Jest to bowiem propozycja bez żadnych ograniczeń wiekowych z trasą liczącą niespełna 1000 metrów i z medalami na mecie- być może pierwszymi w życiu - dla każdego uczestnika.

Zapisy już trwają poprzez stronę www.biegi.szpot.pl . Tam też znajduje się Regulamin, a także informacje dotyczące trasy. Limit uczestników Organizator - firma Szpot oraz  współorganizatorzy - Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu oraz Stowarzyszenie „Razem Ponad Granicami" ustalili na poziomie 2000 biegaczek i biegaczy.

Mocną stroną swarzędzkich biegów od początku była dobra organizacja oraz cenne nagrody. Nie inaczej będzie w tym roku, a na podium zaproszonych zostanie niemal 100 biegaczek i biegaczy. Zapraszamy - 9.Bieg 10 km Szpot Swarzędz, niedziela 28 sierpnia 2022 roku. Zapisy - www.biegi.szpot.pl . To będzie także miły sportowy akcent na zakończenie wakacji.

/maw/