Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Komunikaty


Wykazy o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia14 10 2021

WYKAZ 14/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu nieruchomości  do zbycia  (Kobylnica, dz. 80/15)

WYKAZ 15/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu nieruchomości  do zbycia  (Jasin, dz. 300/8)

WYKAZ 16/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu nieruchomości  do zbycia  (Swarzędz, dz. 2427)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp14 10 2021

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Kruszewnia i część obrębów Garby i Zalasewo - część III.A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 21.10.2021 r. do 22.11.2021 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.11.2021 r. o godz. 14:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawania pytań w formie zapisu tekstowego. Udział w dyskusji będzie możliwy za pomocą platformy ZOOM - szczegółowy link do dyskusji zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne” co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem dyskusji. Uwagi do projektu planu należy wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: umig@swarzedz.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.12.2021 r.

Cała treść obwieszczenia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.swarzedz.pl w zakładce zagospodarowania przestrzenne, plany miejscowe w opracowaniu.

ZUS nie będzie prosił banków i telekomów o dane klientów11 10 2021

Przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie będą odwiedzali sąsiadów klientów ZUS i prosili ich o informacje na temat kontrolowanej osoby na zwolnieniu lekarskim. Zakład nie będzie też mógł wystąpić do operatora sieci komórkowej, ani banku o informacje na temat ich klientów.

Informacja prasowa - ZUS nie będzie prosił banków i telekomów o dane klientów (169KB .pdf)

Plik dźwiękowy (5.3MB .aac)

Pierwsze wyrównania na kontach czerwcowych emerytów7 10 2021

Zakład Ubezpieczeń Społecznych z urzędu przeliczył, na korzystniejszych zasadach, przyznane w tym roku, czerwcowe emerytury. Środki trafiły już na konta pierwszych emerytów.

Informacja prasowa - Pierwsze wyrównania na kontach czerwcowych emerytów (160KB .pdf)

Plik dźwiękowy (3.9MB .aac)

Link z nagraniem wideo

Projekty edukacyjne ZUS dla dzieci i młodzieży5 10 2021

Wraz nowym rokiem szkolnym ruszyła kolejna edycja akcji edukacyjnych organizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nauczyciele mogą zgłaszać swoich uczniów do udziału w „Projekcie z ZUS” oraz „Lekcjach z ZUS”. To doskonała okazja, nie tylko do poszerzenia wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, ale i do zdobycia atrakcyjnych nagród.

Informacja prasowa - Projekty edukacyjne ZUS dla dzieci i młodzieży (152KB .pdf)

Plik dźwiękowy (5.3MB .aac)

Uwaga! ZUS ogłasza konkurs dla uczniów i studentów4 10 2021

„Jak zachęcić babcię lub dziadka do założenia konta w banku” – to tytuł konkursu ogłoszonego przez ZUS, w ramach realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i szkół wyższych.

Informacja prasowa - Uwaga! ZUS ogłasza konkurs dla uczniów i studentów (281KB .pdf)

Plik dźwiękowy (3.6MB .aac)

Ogłoszenia o przetargach na zbycie prawa własności działek23 09 2021

Ogłoszenie 11/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza  przetarg ustny ograniczony na zbycie należącego do Gminy Swarzędz prawa własności działki położonej w Bogucinie oznaczonej numerem 240/5.

Ogłoszenie 12/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza  przetarg ustny ograniczony na zbycie należącego do Gminy Swarzędz prawa własności działek położonych w Swarzędzu oznaczonych numerami 1294/2,1294/13 i 3233.

Czternasta emerytura będzie wypłacana bez wniosku9 09 2021

ZUS z urzędu wypłaci czternastą emeryturę. Nie trzeba w tej sprawie składać żadnych wniosków. Czternastka trafi do klientów ZUS wraz z listopadowymi świadczeniami.

Informacja prasowa - Czternasta emerytura będzie wypłacana bez wniosku (116KB .pdf)

Plik dźwiękowy (2.5MB .m4a)

ZUS z urzędu przeliczy czerwcowe emerytury9 09 2021

Problem czerwcowych emerytur został już rozwiązany. Prezydent podpisał ustawę, która wchodzi w życie 18 września 2021 r. ZUS z urzędu przeliczy na korzystniejszych zasadach czerwcowe emerytury, które przyznano w tym roku oraz renty rodzinne po członkach rodziny, którzy zmarli po 31 maja tego roku. Oznacza to, że osoby te nie będą musiały składać żadnego wniosku.

Informacja prasowa - ZUS z urzędu przeliczy czerwcowe emerytury (127KB .pdf)

Plik dźwiękowy (3.2MB .m4a)

Link z nagraniem wideo

300 tys. aktywowanych bonów w Wielkopolsce27 08 2021

Do tej pory w województwie wielkopolskim aktywowano już 300 tys. bonów turystycznych, na kwotę przeszło 260 mln zł. Stanowi to 70 proc. wszystkich przysługujących wielkopolanom bonów. Koniec wakacji, to nie koniec możliwości zrealizowania bonów, na ich wykorzystanie mamy jeszcze czas, bo do 31 marca 2022 r.

Informacja prasowa - 300 tys. aktywowanych bonów w Wielkopolsce (166KB .pdf)

Plik dźwiękowy (4.0MB .aac)

Link z nagraniem wideo

Ponad 100 tysięcy e-wizyt w ZUS27 08 2021

Już ponad 100 tysięcy e-wizyt odbyło się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.  W samej tylko Wielkopolsce przeprowadzono ponad 11 tys. takich wideorozmów.

Informacja prasowa - Ponad 100 tysięcy e-wizyt w ZUS (152KB .pdf)

Plik dźwiękowy (4.4MB .aac)

Link z nagraniem wideo

Nie wszyscy skorzystają z nowych tablic GUS19 08 2021

W ostatnim czasie, wielu emerytów składa do ZUS wnioski o przeliczenie swoich świadczeń w związku z nowymi tablicami średniego dalszego trwania życia. Większość z tych wniosków nie ma żadnych podstaw i poskutkuje odmową przeliczenia emerytury.

Informacja prasowa - Nie wszyscy skorzystają z nowych tablic GUS (154KB .pdf)

Plik dźwiękowy (7.2MB .aac)

Link z nagraniem wideo

ZUS wypłacił już 725 mln zł w ramach "Dobrego startu"19 08 2021

Do tej pory, na konta rodziców i opiekunów w ramach programu "Dobry start” trafiło już 725 mln zł. Wypłacone dotychczas świadczenia obejmują ponad 3 mln dzieci. W województwie wielkopolskim wpłynęło ponad 223 tys. wniosków o wypłatę świadczenia dla prawie 318 tys. dzieci. Do połowy sierpnia, ZUS wypłacił Wielkopolanom ponad 245 tys. świadczeń na kwotę prawie 74 mln zł.

Informacja prasowa - ZUS wypłacił już 725 mln zł w ramach "Dobrego startu" (126KB .pdf)

Plik dźwiękowy (4.9MB .aac)

Link z nagraniem wideo

Zaproszenie do udziału w badaniach naukowych9 08 2021

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do uczestnictwa w badaniu naukowym pt. ,,Aktywność fizyczna wystarczająca dla zachowania funkcji poznawczych przy wsparciu technologii mobilnych: nowe paradygmaty w zdrowiu publicznym - etap II: PA PROTECT”.

Więcej informacji na stronie: pedgastro.ump.edu.pl/aktualnosci/rekrutacja-do-badania

Elektroniczne potwierdzenia na PUE dla świadczeniobiorców6 08 2021

Od 31  lipca tego roku już nie tylko ubezpieczeni, ale i świadczeniobiorcy mogą  samodzielnie tworzyć elektroniczne potwierdzenia na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Na potwierdzeniu mogą znaleźć się informacje dotyczące przysługujących emerytur, rent i zasiłków, czy wysokości świadczenia.  Taki dokument nie wymaga już podpisu pracownika ZUS i można go przekazać do instytucji, która tego oczekuje.

Informacja prasowa - Elektroniczne potwierdzenia na PUE dla świadczeniobiorców (126KB .pdf)

Plik dźwiękowy (2.2MB .m4a)

Link z nagraniem wideo

Ogłoszenia o przetargach na zbycie prawa własności działek5 08 2021

Ogłoszenie 8/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza przetarg ustny ograniczony na zbycie należącego do Gminy Swarzędz prawa własności działki położonej w Janikowie oznaczonej numerem 11/6.

Ogłoszenie 9/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza przetarg ustny ograniczony na zbycie należącego do Gminy Swarzędz prawa własności działki położonej w Janikowie oznaczonej numerem 76/4.

Ogłoszenie 10/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza przetarg ustny ograniczony na zbycie należącego do Gminy Swarzędz prawa własności działki położonej w Łowęcinie oznaczonej numerem 20/11.

Wykazy o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia2 08 2021

WYKAZ 11/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia  (Jasin, dz. 303/26)

WYKAZ 12/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia  (Swarzędz, dz. 1294/2, 1294/13, 3233)

WYKAZ 13/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia  (Bogucin, dz. 240/5)

Od 23 lipca kolejna odsłona tarczy22 07 2021

Przedsiębiorcy prowadzący sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy ponieśli straty z powodu pandemii będą mogli ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek oraz świadczenie postojowe. Wnioski można składać od 23 lipca.

Informacja prasowa - Od 23 lipca kolejna odsłona tarczy (156KB .pdf)

Plik dźwiękowy (4.2MB .aac)

Link z nagraniem wideo

Ruszyła Wyszukiwarka EkoDotacji19 07 2021

Ponad 100 programów finansowego wsparcia ekologicznych inwestycji znajduje się w uruchomionej właśnie Wyszukiwarce EkoDotacji. Narzędzie przygotowane przez Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (działa w ramach Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego) ma ułatwiać znajdywanie środków na ekologiczne inwestycje – od instalacji paneli fotowoltaicznych poczynając, a na programach edukacji ekologicznej kończąc. Zaledwie trzy kliknięcia myszką wystarczą, by dowiedzieć się, jakie rodzaje wsparcia dla danej inwestycji są obecnie oferowane.

Wyszukiwarka EkoDotacji działa pod adresem ekodotacje.ios.edu.pl.

Informacja prasowa - Ruszyła Wyszukiwarka EkoDotacji (229KB .pdf)

1 mln wniosków o "Dobry start"15 07 2021

Już 1 mln wniosków dla blisko 1,5 mln dzieci złożyli rodzice i opiekunowie w ramach programu "Dobry start". W województwie wielkopolskim wpłynęło ponad 103 tys. wniosków o wypłatę świadczenia dla przeszło 148,5 tys. dzieci.

Informacja prasowa - 1 mln wniosków o "Dobry start" (120KB .pdf)

Plik dźwiękowy (4.2MB .aac)

Już ponad 1 mln dzieci objętych wnioskami o 300 plus8 07 2021

Ponad 1 milion dzieci zostało objętych wnioskami o świadczenie 300 plus w ramach programu "Dobry start". Od 1 lipca do ZUS wpłynęło już ponad 712 tys. wniosków i z każdym dniem liczba ta rośnie. W Wielkopolsce wpłynęło prawie 58 tys. wniosków o wypłatę świadczenia dla przeszło 83 tys. dzieci.

Informacja prasowa - Już ponad 1 mln dzieci objętych wnioskami o 300 plus (169KB .pdf)

Plik dźwiękowy (5.2MB .aac)

323 tys. wniosków o świadczenie 300 plus wpłynęło już do ZUS5 07 2021

Od 1 lipca 2021 r. rodzice i opiekunowie mogą starać się o świadczenie „Dobry Start”. Do tej pory do ZUS wpłynęło blisko 323 tys. wniosków o świadczenie 300 plus, obejmujące ponad 463 tys. dzieci.

Informacja prasowa - 323 tys. wniosków o świadczenie 300 plus wpłynęło już do ZUS (128KB .pdf)

Plik dźwiękowy (4.6MB .m4a)

Ruszył nabór wniosków o 300+1 07 2021

Nabór wniosków o 300+ na wyprawkę szkolną dla ucznia właśnie się rozpoczął. Wnioski można składać do 30 listopada wyłącznie online. Świadczenia będą wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe.

Informacja prasowa - Ruszył nabór wniosków o 300+ (121KB .pdf)

Plik dźwiękowy (3.4MB .m4a)

Nie przegap terminu na złożenie wniosku!29 06 2021

Tylko do 30 czerwca przedsiębiorcy mają czas, żeby złożyć wniosek o zwolnienie ze składek za okres od grudnia do kwietnia, a także, by złożyć wniosek o dofinansowanie projektów na działania poprawiające bezpieczeństwo pracy.

Informacja prasowa - Nie przegap terminu na złożenie wniosku! (118KB .pdf)

Plik dźwiękowy (2.4MB .m4a)

Wnioski o „Dobry Start” wyłącznie elektronicznie. Wypłata świadczenia tylko na konto.29 06 2021

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest przygotowany do realizacji programu "Dobry Start", w ramach którego będzie wypłacał świadczenie 300 plus - zapewnia prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Informacja prasowa - Wnioski o „Dobry Start” wyłącznie elektronicznie. Wypłata świadczenia tylko na konto. (126KB .pdf)

Plik dźwiękowy (2.0MB .m4a)

Nieruchomości gruntowe przeznaczone do dzierżawy24 06 2021

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości, że zostaną przeznaczone do dzierżawy na czas oznaczony nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Swarzędz.

Oto WYKAZ

Infolinia bonu turystycznego22 06 2021

Komunikat Zakładu Gospodarki Komunalnej17 06 2021

Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu z uwagi na panujące warunki atmosferyczne - długotrwały brak opadów, uprzejmie prosi mieszkańców sołectw: Bogucin, Paczkowo, Uzarzewo, Katarzynki, Sokolniki Gwiazdowskie, Sarbinowo, Puszczykowo Zaborze, Łowęcin, Gortatowo o racjonalne gospodarowanie wodą z sieci wodociągowej, a szczególnie ograniczenie jej zużycia dla podlewania ogrodów i trawników oraz wykorzystywania na cele upraw rolniczych.

Wykazy o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia16 06 2021

WYKAZ 9/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu nieruchomości  do zbycia  (Janikowo, dz. 76/4)

WYKAZ 10/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu nieruchomości  do zbycia  (Łowęcin, dz. 20/11)

 

Świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji14 06 2021

Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych mogą otrzymać świadczenie wyrównawcze również wtedy, gdy mają rentę rodzinną.

Informacja prasowa - Świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji (148KB .pdf)

Plik dźwiękowy (7.6MB .aac)

152 tys. aktywowanych bonów w Wielkopolsce25 05 2021

Do tej pory w województwie wielkopolskim aktywowano już ponad 152 tys. bonów turystycznych, na kwotę przeszło 133 mln zł. Stanowi to 37 proc. wszystkich przysługujących wielkopolanom bonów. Do aktywowania pozostało prawie 262 tys. bonów. Na ich wykorzystanie mamy jeszcze czas, bo do 31 marca 2022 r.

Informacja prasowa - 152 tys. aktywowanych bonów w Wielkopolsce (168KB .pdf)

Plik dźwiękowy (4.0MB .aac)

Link z nagraniem wideo

Wykazy o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia19 05 2021

WYKAZ 7/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu nieruchomości  do zbycia  (Janikowo, dz. 11/6)

WYKAZ 8/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu nieruchomości  do zbycia  (Swarzędz, dz. 1265/1)

Obcokrajowcy w Wielkopolsce i w kraju13 05 2021

Liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na koniec kwietnia br. wyniosła ponad 780 tys., w Wielkopolsce było to 86 tys.

Informacja prasowa - Obcokrajowcy w Wielkopolsce i w kraju (162KB .pdf)

Plik dźwiękowy (3.8MB .aac)

Konkurs pn. „Przemysł a ochrona środowiska – rozwój województwa wielkopolskiego w oparciu o gospodarkę wodorową”11 05 2021

Samorząd Województwa Wielkopolskiego  organizuje Konkurs pn. „Przemysł a ochrona środowiska – rozwój województwa wielkopolskiego w oparciu o gospodarkę wodorową”.

Link z informacjami o Konkursie: https://www.umww.pl/przemysl-a-ochrona-srodowiska-rozwoj-wojewodztwa-wielkopolskiego-w-oparciu-o-gospodarke-wodorowa

Obowiązkowy kod zawodu w dokumentach do ZUS11 05 2021

Od 16 maja zmieniają się wzory formularzy zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZUS ZZA. Na dokumencie zgłoszeniowym pojawi się dodatkowe pole z kodem wykonywanego zawodu. Od tej daty nie będzie można wykorzystywać dotychczasowych wzorów dokumentów zgłoszeniowych.

Informacja prasowa - Obowiązkowy kod zawodu w dokumentach do ZUS (162KB .pdf)

Plik dźwiękowy (1.8MB .aac)

Ogłoszenia o przetargach na zbycie prawa własności działek5 05 2021

Ogłoszenie 5/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie należącego do Gminy Swarzędz prawa własności działek położonych w Gruszczynie oznaczonych numerami 21/10, 21/12, 21/29 i 21/31.

Ogłoszenie 6/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie należącego do Gminy Swarzędz prawa własności działki położonej w Swarzędzu oznaczonej numerem 1619/22.

Ogłoszenie 7/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na zbycie należącego do Gminy Swarzędz prawa własności działki położonej w Łowęcinie oznaczonej numerem 179/2.

Wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia30 04 2021

Wykaz 6/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu nieruchomości  do zbycia  (Swarzędz, dz. 697/1, 697/2)

 

Tarcza antykryzysowa - zmiany od 4 maja 2021 r.23 04 2021

Od 4 maja przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli wystąpić o zwolnienie z opłacania składek także za marzec i kwiecień 2021 r. Nadal będzie można skorzystać ze zwolnienia za grudzień 2020 r., styczeń, a także za luty 2021 r. jeżeli będą spełnione nowe określone warunki. Pojawi się też możliwość otrzymania od jednego do maksymalnie pięciu świadczeń postojowych.

Informacja prasowa - Tarcza antykryzysowa - zmiany od 4 maja 2021 r. (140KB .pdf)

Plik dźwiękowy (6.0MB .aac)

Link z nagraniem wideo

 

Przemysł a ochrona środowiska – rozwój województwa wielkopolskiego w oparciu o gospodarkę wodorową15 04 2021

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza do udziału w Konkursie „Przemysł a ochrona środowiska – rozwój województwa wielkopolskiego w oparciu o gospodarkę wodorową”

Poniżej link z informacjami o Konkursie:

https://www.umww.pl/przemysl-a-ochrona-srodowiska-rozwoj-wojewodztwa-wielkopolskiego-w-oparciu-o-gospodarke-wodorowa

100 lat! Świadczenie honorowe z ZUS13 04 2021

W Wielkopolsce emeryturę wyjątkową pobiera 240 osób, które ukończyły 100 lat życia. Najstarsza z dostojnych Jubilatek obchodziła w tym roku 111 urodziny. Na terenie II Oddziału ZUS w Poznaniu i podległych mu inspektoratów wypłacane są 63 takie świadczenia i zdecydowaną większość z nich pobierają kobiety – 55 emerytur

Informacja prasowa - 100 lat! Świadczenie honorowe z ZUS (153KB .pdf)

Plik dźwiękowy (3.7MB .aac)

Ogłoszenie o przetargu na zbycie prawa własności działki12 04 2021

Ogłoszenie 4/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie należącego do Gminy Swarzędz prawa własności działki położonej w  Rabowicach oznaczonej numerem 67/9.

 

 

Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!1 04 2021

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.

Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! (508KB .pdf)

ZUS zakończył wysyłkę zawiadomień o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe31 03 2021

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysłał zawiadomienia o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe do 154 620 płatników składek.

Informacja prasowa - ZUS zakończył wysyłkę zawiadomień o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (531KB .pdf)

Plik dźwiękowy (4.6MB .aac)

75 procent seniorów w Wielkopolsce woli konto w banku23 03 2021

Coraz więcej seniorów posiada konto w banku. Oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wielkopolsce przekazują już 75 procent świadczeń emerytalno-rentowych na rachunki osobiste. Nad obawą przed nowymi technologiami zaczynają przeważać korzyści, wygoda i przede wszystkim bezpieczeństwo korzystania z konta.

Informacja prasowa - 75 procent seniorów w Wielkopolsce woli konto w banku (151KB .pdf)

Plik dźwiękowy (3.9MB .aac)

Konkurs „Nasz pomysł na ochronę środowiska"22 03 2021

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje Konkurs pn. „Nasz pomysł na ochronę środowiska" VI edycja – Dbam o środowisko.

Więcej informacji o Konkursie:

https://www.umww.pl/konkurs-nasz-pomysl-na-ochrone-srodowiska-vi-edycja

e-wizyty w ZUS z certyfikatem jakości, ponad 42 tys. klientów19 03 2021

Ponad 42 tysięcy klientów skorzystało z e-wizyt w ZUS. Wideorozmowa z ekspertem Zakładu pozwala załatwić wiele spraw bez konieczności wychodzenia z domu. ZUS otrzymał prestiżowe wyróżnienie European Quality Certificate 2020 za wdrożenie e-wizyt.

Informacja prasowa - e-wizyty w ZUS z certyfikatem jakości, ponad 42 tys. klientów (170KB .pdf)

Plik dźwiękowy (4.4MB .aac)

ZUS wypłaci 13 i 14 emerytury10 03 2021

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty trzynastej i czternastej emerytury. Świadczenia zostaną wypłacone z urzędu, to znaczy, że nie trzeba będzie składać żadnego wniosku.

Informacja prasowa - ZUS wypłaci 13 i 14 emerytury (170KB .pdf)

Plik dźwiękowy (4.1MB .aac)

Link do pliku wideo

 

Ogłoszenie o przetargu na zbycie prawa własności działki8 03 2021

Ogłoszenie 3/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza  trzeci przetarg ustny nieograniczony na zbycie należącego do Gminy Swarzędz prawa własności działki zabudowanej położonej w Łowęcinie  oznaczonej numerem 179/2.

Emerycie/Rencisto czas na coroczne rozliczenia z ZUS22 02 2021

Emeryci i renciści, którzy w 2020 r. pracowali zawodowo, powinni do 1 marca br. powiadomić ZUS o osiągniętych w  ubiegłym roku przychodach oraz o wybranym przez siebie systemie rozliczeniowym – miesięcznym lub rocznym - w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla świadczeniobiorcy.

Informacja prasowa - Emerycie/Rencisto czas na coroczne rozliczenia z ZUS (185KB .pdf)

Plik dźwiękowy (4.7MB .aac)

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie22 02 2021

Informacje dotyczące udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu poznańskiego w 2021 r., które w szczególności określają zasady i zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz wskazują osoby uprawnione do ich otrzymania: