Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Komunikaty


Emerycie/Rencisto czas na coroczne rozliczenia z ZUS22 02 2021

Emeryci i renciści, którzy w 2020 r. pracowali zawodowo, powinni do 1 marca br. powiadomić ZUS o osiągniętych w  ubiegłym roku przychodach oraz o wybranym przez siebie systemie rozliczeniowym – miesięcznym lub rocznym - w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla świadczeniobiorcy.

Informacja prasowa - Emerycie/Rencisto czas na coroczne rozliczenia z ZUS (185KB .pdf)

Plik dźwiękowy (4.7MB .aac)

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie22 02 2021

Informacje dotyczące udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu poznańskiego w 2021 r., które w szczególności określają zasady i zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz wskazują osoby uprawnione do ich otrzymania:

Poczucie bezpieczeństwa osób starszych w transporcie zbiorowym - badanie sondażowe22 02 2021

Poczucie bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej jest dla pasażerów – a zwłaszcza dla seniorów – niezwykle ważne. Zarząd Transportu Miejskiego od lat dba o poprawę komfortu podróżujących. Jednym z elementów takich działań jest badanie sondażowe przygotowane dla osób powyżej 60. roku życia korzystających z transportu miejskiego na terenie aglomeracji. Ankietę, do której link od 22 lutego będzie można znaleźć na  stronie ZTM przygotowano we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

E-wizyta w ZUS w języku migowym18 02 2021

Szacuje się, że liczba osób głuchych w Polsce sięga około 500 tys., a 900 tys. Polaków ma poważny uszczerbek słuchu. Bariera komunikacyjna często uniemożliwia im samodzielne załatwienie spraw. To właśnie z myślą o tych osobach, 16 lutego ZUS uruchomił e-wizytę w języku migowym PJM. Z wideorozmowy w ZUS mogą skorzystać osoby głuche i niedosłyszące.

Informacja prasowa - E-wizyta w ZUS w języku migowym (157KB .pdf)

Plik dźwiękowy (3.2MB .aac)

PSZOK Rabowice 2021-202217 02 2021

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” informuje, iż w dniu 10.02.2021 r. została zawarta Umowa ze Swarzędzkim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. dotycząca utworzenia i prowadzenia Stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na okres 15.02.2021-31.12.2022 r.

W związku z powyższym Biuro Związku Międzygminnego przekazuje w załączeniu do niniejszej wiadomości Regulamin PSZOK dla właścicieli nieruchomości z terenu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 28 lutego15 02 2021

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, iż dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony  na kolejny okres, do 28 lutego. Dodatkowy zasiłek można otrzymać na opiekę nad dzieckiem do ukończenia przez nie 8 roku życia oraz nad starszym dzieckiem, jeśli ma odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności.

Informacja prasowa - Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 28 lutego (147KB .pdf)

Plik dźwiękowy (3.3MB .aac)

Emerycie/rencisto zadzwoń do ZUS!15 02 2021

II Oddział ZUS w Poznaniu zaprasza osoby pobierające świadczenie emerytalno-rentowe na dyżury telefoniczne.

Informacja prasowa - Emerycie/rencisto zadzwoń do ZUS! (134KB .pdf)

Plik dźwiękowy (1.5MB .aac)

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy11 02 2021

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości, że zostaną przeznaczone do dzierżawy na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Swarzędz. Oto:

wykaz 1/2021

wykaz 2/2021

Wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia5 02 2021

Wykaz 5/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia (Rabowice dz. 67/9)

Wykazy o przeznaczeniu do zbycia2 02 2021

Wykaz 3/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do zbycia w trybie bezprzetargowym prawa własności działki położonej w Swarzędzu (dz. 1262/1)

Wykaz 4/2021

2021 Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do zbycia   prawa własności działek położonych w Gruszczynie

Ogłoszenia o przetargach na zbycie prawa własności działek2 02 2021

Ogłoszenie 1/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza drugi  przetarg ustny ograniczony na zbycie należącego do Gminy Swarzędz prawa własności działki położonej w  Rabowicach oznaczonej numerem 26/3.

Ogłoszenie 2/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na zbycie należącego do Gminy Swarzędz prawa własności działki położonej w  Rabowicach oznaczonej numerem 26/1.

Działasz w kulturze – sprawdź, czy przysługuje Ci ulga!27 01 2021

Przedsiębiorcy działający w szeroko rozumianej kulturze mogą teraz wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zwolnienie ze składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku. 26 stycznia weszła w życie nowelizacja ustawy, która umożliwia zwolnienie z tego obowiązku.

Informacja prasowa - Działasz w kulturze – sprawdź, czy przysługuje Ci ulga! (153KB .pdf)

Plik dźwiękowy (3.4MB .aac)

Link do pliku wideo

ZUS rozpoczął wysyłkę PIT27 01 2021

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę ok. 9,5 mln deklaracji podatkowych PIT za 2020 r. Formularze trafią do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali jakiekolwiek świadczenie z ZUS.

Informacja prasowa - ZUS rozpoczął wysyłkę PIT (210KB .pdf)

Plik dźwiękowy (5.1MB .aac)

Pracodawca do 1 lutego ma czas na PIT-1125 01 2021

Pracodawca do 1 lutego ma czas na PIT-11. Oto informacja na ten temat.

Wykazy o przeznaczeniu do zbycia25 01 2021

WYKAZ 1/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do zbycia w trybie bezprzetargowym prawa własności działki położonej w Swarzędzu (dz. 1310/1)

 

WYKAZ 2/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego  prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Swarzędzu (dz. 1619/22)

 

Tarcza 7.0 – przedsiębiorco złóż wniosek o odroczenie składek21 01 2021

Aktualnie trwają prace nad rozporządzeniem rządu wprowadzającym tzw. tarczę antykryzysową 7.0. Nowe przepisy przewidują m.in. zwolnienie z opłacania składek za grudzień 2020 r. lub za  grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. dla płatników działających pod określonymi kodami PKD. Po wejściu w życie powyższych przepisów, płatnicy uwzględnieni w Tarczy antykryzysowej 7.0, będą mogli wystąpić z wnioskiem w tym zakresie.

Informacja prasowa - Tarcza 7.0 – przedsiębiorco złóż wniosek o odroczenie składek (147KB .pdf)

Plik dźwiękowy (3.1MB .aac)

Przedsiębiorcy otrzymają informację o stanie ich kont za 2020 r.13 01 2021

ZUS rozpoczyna informowanie płatników składek o stanie ich kont za 2020 r. Przedsiębiorcy otrzymają informację o saldzie ich kont oraz o rozliczeniu wpłat  dokonanych w 2020 r. na indywidualny numer rachunku składkowego (NRS).W tym roku informacje zostaną udostępnione na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Informacja prasowa - Przedsiębiorcy otrzymają informację o stanie ich kont za 2020 r. (172KB .pdf)

Plik dźwiękowy (2.8MB .aac)

Rusza mały ZUS plus7 01 2021

Od początku 2021 r. przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do małego ZUS plus, który uprawnia ich do płacenia niższych składek na ubezpieczenie społeczne. Z ulgi skorzystają tylko ci przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku, przez co najmniej 60 dni.

Informacja prasowa - Rusza mały ZUS plus (175KB .pdf)

Plik dźwiękowy (7.3MB .aac)

Link do pliku wideo

 

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 17 stycznia29 12 2020

Od 28 grudnia ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Można z niego skorzystać do 17 stycznia. Przysługuje on m.in. w razie zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły, klubu dziecięcego lub innej placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko lub dorosła osoba niepełnosprawna.

Informacja prasowa - Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 17 stycznia (126KB .pdf)

Plik dźwiękowy (1.2MB .m4a)

Od 30 grudnia można wnioskować o zwolnienie z opłacania składek23 12 2020

Kolejne zwolnienia ze składek i dodatkowe świadczenia postojowe – to wsparcie z ZUS kierowane do branż wymienionych w najnowszej tarczy antykryzysowej 6.0. O zwolnienie z opłacania składek można wnioskować od 30 grudnia, na inne formy wsparcia będzie trzeba jeszcze nieco poczekać.

Informacja prasowa - Od 30 grudnia można wnioskować o zwolnienie z opłacania składek (180KB .pdf)

Plik dźwiękowy 1 (1.6MB .m4a)

Plik dźwiękowy 2 (1.2MB .m4a)

Wyższa emerytura dla rocznika 1953 – złóż wniosek!21 12 2020

Osoby na wcześniejszej emeryturze, które urodziły się w 1953 r., mogą jeszcze wystąpić o naliczenie nowej emerytury na korzystniejszych zasadach. Czas na złożenie wniosku upływa 11 stycznia 2021 r.

Informacja prasowa - Wyższa emerytura dla rocznika 1953 – złóż wniosek! (144KB .pdf)

Plik dźwiękowy (2.4MB .m4a)

Od nowego roku trzeba informować ZUS o zawarciu umowy o dzieło19 12 2020

Przepisy Tarczy antykryzysowej wprowadziły obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło zawieranych od nowego roku. Taką informację musi przekazać płatnik składek lub osoba fizyczna, która zleciła wykonanie dzieła. Od stycznia ZUS będzie prowadził ewidencję takich umów.

Informacja prasowa - Od nowego roku trzeba informować ZUS o zawarciu umowy o dzieło (123KB .pdf)

Plik dźwiękowy (1.6MB .m4a)

W Wigilię ZUS będzie nieczynny16 12 2020

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w czwartek, 24 grudnia nieczynne będą sale obsługi klientów w placówkach ZUS. W tym dniu nie będzie również działało Centrum Obsługi Telefonicznej.

Informacja prasowa - W Wigilię ZUS będzie nieczynny (124KB .pdf)

Plik dźwiękowy (0.9MB .m4a)

Przedsiębiorco! Do końca roku złóż deklaracje rozliczeniowe16 12 2020

Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli skorzystać z tarczy antykryzysowej 6.0, a tym samym ze zwolnienia z opłacania składek za listopad, powinni do końca roku, złożyć deklaracje rozliczeniowe - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Informacja prasowa - Przedsiębiorco! Do końca roku złóż deklaracje rozliczeniowe (155KB .pdf)

Plik dźwiękowy (1.0MB .m4a)

 

 

100-procentowy zasiłek dla medyków14 12 2020

Osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych, zarówno pracownicy medyczni, jak i niemedyczni, mają prawo do 100-proc. zasiłku chorobowego. Na podwyższony zasiłek mogą również liczyć strażacy ochotnicy. Prawo do 100-proc. zasiłku będzie im przysługiwać, jeżeli ich niezdolność do pracy, kwarantanna lub izolacja nastąpiła po zetknięciu z Covid-19 w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych albo wykonywaniem zadań w ochotniczej straży pożarnej.

Informacja prasowa - 100-procentowy zasiłek dla medyków (141KB .pdf)

Plik dźwiękowy (3.0MB .m4a)

 

Firmy oczekujące na pomoc z Tarczy, mogą wnioskować o odroczenie płatności składek8 12 2020

Płatnicy, którzy czekają na wejście w życie przepisów o zwolnieniu ze składek za listopad br., mogą złożyć wniosek do ZUS o odroczenie terminu płatności np. o miesiąc – podkreśla Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Informacja prasowa - Firmy oczekujące na pomoc z Tarczy, mogą wnioskować o odroczenie płatności składek (119KB .pdf)

Plik dźwiękowy (2.5MB .m4a)

Od grudnia wzrosły limity zarobków na emeryturze i rencie7 12 2020

Osoby będące na emeryturze lub pobierające rentę mogą być w dalszym ciągu aktywne zawodowo. Muszą jednak pilnować, aby osiągane dochody, nie spowodowały obniżenia lub zawieszenia świadczenia. Limity zarobków zmieniają się bowiem co trzy miesiące.

Informacja prasowa - Od grudnia wzrosły limity zarobków na emeryturze i rencie (148KB .pdf)

Plik dźwiękowy (1.6MB .m4a)

Rodzice znowu skorzystają z dodatkowego zasiłku opiekuńczego30 11 2020

Od 9  listopada  ponownie rodzicom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Okres wypłaty zasiłku został przedłużony do 24 grudnia 2020 r. Można się o niego starać, m.in. w razie zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko.

Informacja prasowa - Rodzice znowu skorzystają z dodatkowego zasiłku opiekuńczego (158KB .pdf)

Plik dźwiękowy (2.8MB .m4a)

Zarezerwuj telefonicznie wizytę w ZUS23 11 2020

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w trosce o bezpieczeństwo swoich klientów,  uruchomił nową usługę – telefoniczną rezerwację wizyty w placówce ZUS. Spotkanie z ekspertem można umówić w dogodnym dla siebie terminie.

Informacja prasowa - Zarezerwuj telefonicznie wizytę w ZUS (164KB .pdf)

Plik dźwiękowy (1.4MB .m4a)

Rośnie popularność e-wizyty w ZUS18 11 2020

E-wizyty, dzięki którym klienci mogą umówić się z ekspertem ZUS na zdalną konsultację, cieszą się coraz większą popularnością. Z tej szybkiej i bezpiecznej formy kontaktu skorzystało już ponad 600 osób w Wielkopolsce.

Informacja prasowa - Rośnie popularność e-wizyty w ZUS (160KB .pdf)

Plik dźwiękowy (2.8MB .m4a)

Informacja z GOAP o zmianie opłat za wywóz śmieci w 2021r.16 11 2020

Komunikat Nr 28 Starosty Poznańskiego10 11 2020

Komunikat Nr 27 Starosty Poznańskiego10 11 2020

Komunikat Nr 26 Starosty Poznańskiego6 11 2020

Komunikat Nr 25 Starosty Poznańskiego5 11 2020

Program ochrony środowiska Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku3 11 2020

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Środowiska zaprasza na spotkanie konsultacyjne w sprawie Programu ochrony środowiska dla Województa Wielkopolskiego do roku 2030, które odbędzie się w dniu 9 listopada 2020 r. od godz. 9:00 poprzez platformę zoom:

 

https://zoom.us/meeting/register/tJwtdemupz8sH90358HX0JMqlystfDzJolNm

Szczegóły w zaproszeniu i piśmie przewodnim.

 

Starasz się o zwolnienie ze składek – złóż dokumenty rozliczeniowe27 10 2020

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień, w ramach Tarczy 5.0, należy, najpóźniej do końca października, przekazać do ZUS deklaracje rozliczeniowe.

Informacja prasowa - zwolnienia z oplacania składek (106KB .pdf)

Pracodawca obniżył Ci pensję - Przelicz swój zasiłek27 10 2020

W trakcie pandemii wielu pracowników pobierało zasiłki na opiekę nad dziećmi lub zasiłki chorobowe. W tym samym czasie pracodawcy korzystali z rozwiązań tarczy antykryzysowej, na przykład zmniejszając pracownikom wymiar etatu, co odbijało się na ich wynagrodzeniach. A niższe pensje przełożyły się w tej sytuacji z automatu na niższą wysokość wypłacanych zasiłków: opiekuńczych, chorobowych i macierzyńskich.

Inforamcja prasowa - Przelicz swój zasiłek (152KB .pdf)

ZUS sam pozyska z Sanepidu dane o kwarantannie26 10 2020

Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie muszą już dostarczać decyzji Sanepidu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub pracodawcy. ZUS będzie pozyskiwał takie dane automatycznie.

Informacja prasowa - ZUS sam pozyska z Sanepidu dane o kwarantannie (143KB .pdf)

W Poznaniu ruszają e-wizyty w ZUS23 10 2020

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w trosce o bezpieczeństwo klientów,  uruchamia e-wizyty. Wizyta online to wideo-rozmowa z ekspertem danej placówki ZUS. Z wirtualnej wizyty w ZUS jako pierwsi skorzystają mieszkańcy Poznania, Warszawy, Krakowa i Wrocławia.

W Poznaniu ruszają e-wizyty w ZUS (153KB .pdf)

Plik dźwiękowy (2.1MB .m4a)

Informacja KRUS21 10 2020

W związku z zakwalifikowaniem Miasta Poznań i powiatu poznańskiego do tzw. "strefy czerwonej" Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu zawiesza do odwołania bezpośrednią obsługę interesantów.

Obsługa interesantów odbywa się tylko i wyłącznie poprzez "wrzutnię" na dokumenty, kontakt telefoniczny, ePUAP, portal e-krus., itp.

Wykaz o przeznaczeniu do przekazania w formie aportu15 10 2020

WYKAZ 12/2020

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do przekazania w formie aportu udziału 1413963/15658200 w prawie własności nieruchomości zabudowanej położonej w Swarzędzu.

Jest już świadczenie wyrównawcze dla opozycjonistów14 10 2020

Działacze opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowane z powodów politycznych mogą już wnioskować o świadczenie wyrównawcze - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Informacja prasowa ZUS - Jest już świadczenie wyrównawcze dla opozycjonistów (134KB .pdf)

Chcesz wiedzieć więcej – zadzwoń do ZUS9 10 2020

Twoje zdrowie nie pozwala Ci na dalszą pracę, dowiedz się, czy przysługuje Ci świadczenie rehabilitacyjne, albo renta z tytułu niezdolności do pracy. A może czas już na zasłużoną emeryturę? Masz pytania – zadzwoń do ZUS!

Dyżury telefoniczne - II Oddział ZUS w Poznaniu (136KB .pdf)

Plik dźwiękowy (1MB .m4a)

 

Zaproszenie na szkolenie specjalistyczne - współpraca z bazami USA7 10 2020

Podczas szkolenia przedstawione zostaną możliwości podjęcia kooperacji z amerykańskimi bazami wojskowymi oraz omówione zostaną szczególne procedury obowiązujące w zamówieniach dla armii amerykańskiej oraz dla organizacji międzynarodowych.

Szkolenie odbędzie się 15 października 2020 r. w Centrum Kongresowym MTP w Poznaniu.

Organizatorami są: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Ministerstwo Rozwoju.

Zaproszenie na szkolenie (348KB .pdf)

Link do informacji: http://iw.org.pl/bezplatne-szkolenie-dla-przedsiebiorcow-dotyczace-wspolpracy-z-jednostkami-wojskowymi-usa-w-polsce/

Dodatkowych informacji udziela zespół Wielkopolskiego Centrum Obsługi inwestorów i Eksporterów pod tel. 61/626 62 62, 61 / 626 62 67, lub e-mail: coie@umww.pl

 

Urodziłeś się w 1953 roku? – zadzwoń do ZUS6 10 2020

8 października 2020 r. II Oddział ZUS w Poznaniu organizuje dyżur telefoniczny nt. „Ustalanie wysokości emerytury dla osób urodzonych w 1953 r.”. Z porad eksperta ZUS będzie można skorzystać w godzinach od 10.00 do 12.00, pod numerem telefonu – 61 87 45 483.

ZUS - Ustalanie wysokości emerytury dla osób urodzonych w 1953 r. (148KB .pdf)

Zasiłek opiekuńczy - dyżur telefoniczny5 10 2020

7 października 2020 r. II Oddział ZUS w Poznaniu organizuje dyżur telefoniczny nt. „Zasiłek opiekuńczy”. Z porad eksperta ZUS będzie można skorzystać w godzinach od 10.00 do 12.00, pod numerem telefonu – 61 87 45 483.

Bon turystyczny podsumowanie23 09 2020

Ponad 400 tys. rodzin w Wielkopolsce skorzysta z bonu turystycznego. Do tej pory aktywowało go już przeszło 95 tys. uprawnionych w naszym województwie.

Bon turystyczny - podsumowanie (.pdf)

Renta rodzinna dla ucznia18 09 2020

Uczniowie i studenci, którzy otrzymują z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rentę rodzinną muszą powiadomić ZUS o kontynuowaniu lub zaprzestaniu nauki.  Przeczytaj, co i kiedy trzeba zrobić, żeby nie stracić prawa do renty, albo nie zwracać nadpłaconego świadczenia.

Więcej informacji TUTAJ

Wykazy o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości18 09 2020

WYKAZ 10/2020

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości położonej w Rabowicach, w trybie przetargu ograniczonego (dz. 26/1).

 

WYKAZ 11/2020

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości położonej w Rabowicach, w trybie przetargu ograniczonego (dz. 26/3).