Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Aktualne informacje


WYNIKI KONKURSÓW OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE W 2021 ROKU


Burmistrz rozstrzygnął otwarte konkursy ofert z zakresu: sportu, kultury, zdrowia, edukacji i turystyki na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty upoważnione w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie. Oto zarządzenia dotyczące wyników konkursów:

http://bip.swarzedz.eu/fileadmin/BIP/Prawo/Zarzadzenia_Burmistrza/2021/14_01_2021/zarzadzenie_SPORT_2021.pdf

http://bip.swarzedz.eu/fileadmin/BIP/Prawo/Zarzadzenia_Burmistrza/2021/14_01_2021/zarzadzenie_KUL__ZDR__EDU__TURYST_2021.pdf