Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Projekt "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Swarzędz na lata 2023-2030"


Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Swarzędz na lata 2023-2030".

Niniejszy dokument pozwala na uzasadnienie, wyjaśnienie i usprawnienie lokalnej polityki społecznej, wyznacza cele strategiczne i operacyjne oraz wytycza działania, których przeprowadzenie w znaczny sposób przyczyni się do rozwiązania lokalnych problemów społecznych. Wykonanie zadań zapisanych w Strategii pozwoli również na zminimalizowanie negatywnych skutków rożnych zjawisk społecznych, które występują na obszarze Miasta i Gminy Swarzędz.

Ewentualne opinie, uwagi lub propozycje zmian w dokumencie wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym formularzu w terminie od 27 maja do 2 czerwca 2023 r.

Formularz papierowy zgłoszenia opinii/uwag/propozycji należy:

► złożyć osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu przy ulicy Poznańskiej 25,

lub

► przesłać jego skan drogą elektroniczną na adres: sekretariat@opsswarzedz.pl

Oto:

- projekt "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Swarzędz na lata 2023-2030

- formularz zgłaszania uwag do projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Swarzędz na lata 2023-2030"

/ops/