Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Aktualności


Strefa Parkowania bez opłat 31 maja 2024


Informujemy, że decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, 31 maja (piątek) nie będą pobierane opłaty w Strefie Płatnego Parkowania, która zlokalizowana jest na swarzędzkim Rynku i pl. Niezłomnych.

Zmiany w strefie parkowania


Z dniem 1 marca 2022 roku Gmina Swarzędz zakończyła współpracę z zewnętrznym operatorem strefy. Obsługą strefy zajmuje się obecnie Urząd.

Na swarzędzkim Rynku oraz pl. Niezłomnych pojawiły się nowoczesne parkomaty, których funkcjonalność obejmuje możliwość płatności kartą (aktywna od 4.07.2022). Zmienił się również adres biura strefy.

Stawki opłat pozostają bez zmian i zachowana została również możliwość korzystania z aplikacji skycash (wzór winiety), a od stycznia 2023 dodatkowo można realizować płatności w aplikacji moBiLET (wzór winiety).

Zmiany w swarzędzkiej strefie parkowania od 01 kwietnia 2020 roku


Na styczniowej sesji, Rada Miejska w Swarzędzu podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XXV/222/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 15maja 2012roku w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości stawek za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wejdzie w życie z dniem 01 kwietnia 2020 roku.

Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim likwidacji podstref i ujednolicenia zasad (w tym wysokości opłat) funkcjonowania na całym obszarze strefy, która, przypominamy, obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku na swarzędzkim rynku oraz pl. Niezłomnych.

Po prawie 7 latach funkcjonowania strefy na aktualnych zasadach, a także w związku ze zmianami przepisów prawa o ruchu drogowym oraz o drogach publicznych, podjęta została decyzja o jednoznacznym ustaleniu zasad parkowania oraz wyeliminowaniu problemów interpretacyjnych, sporów, reklamacji i ograniczeń skuteczności kontroli prawidłowości uiszczania opłat za parkowanie w podstrefach. Ujednolicenie zasad na całym obszarze strefy umożliwi kierowcom parkowanie na krótki czas w obszarze funkcjonowania SPP, bez potrzeby dodatkowych nieefektywnych przejazdów w poszukiwaniu miejsc i ograniczy ryzyko parkowania niezgodnego z przepisami ruchu drogowego i wiążących się z tym kosztownych sankcji mandatowych poza obszarem strefy.

Jednocześnie przeprowadzona analiza dotychczasowego funkcjonowania swarzędzkiej strefy płatnego parkowana potwierdziła osiągnięcie podstawowych zakładanych pozytywnych celów jej wdrożenia, tj.:

 • ograniczenie parkowania długoczasowego,
 • zwiększenie rotacji parkowania,
 • poprawa dyscypliny parkowania,
 • znaczące ograniczenie parkowania niezgodne z przepisami ruchu drogowego,
 • zmniejszenie liczby samochodów w obszarze, a przez to uciążliwości dla środowiska.

Pierwszy pełny rok Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Swarzędzu


Po roku funkcjonowania strefy można stwierdzić, że osiągnięto wszystkie założone cele, dla których strefa została wprowadzona:

 • dostępność miejsc postojowych w centrum Swarzędza (praktycznie w każdym momencie możliwe jest znalezienie miejsca parkingowego w strefie),
 • możliwość swobodnego i szybkiego dostępu do UMiG i firm funkcjonujących na Rynku (brak konieczności wielokrotnego objeżdżania Rynku w celu znalezienia miejsca parkingowego),
 • racjonalne korzystanie przez użytkowników z miejsc parkingowych w strefie - kierowcy pozostawiają samochody na czas niezbędny dla załatwienia spraw,
 • trafność wysokości ustalonych przez Radę Miejską opłat - poziom zapełnienia strefy wskazuje, że opłaty nie są ani za niskie ani za wysokie,
 • prognozowany poziom wpływów ze strefy potwierdził się.

Ujawnione problemy:

 • zapełnienie miejsc postojowych na ulicach wokół Rynku i pl. Niezłomnych (z tym problemem liczono się od początku, ze względu na obszar, jaki został objęty strefą),
 • brak dodatkowego parkomatu po północnej stronie Rynku, który powoduje niewłaściwe korzystanie z parkomatu przeznaczonego dla Podstrefy A, czyli niewielkiego parkingu znajdującego się bezpośrednio za budynkiem Ratusza, przez kierowców pojazdów pozostawionych w Podstrefie B.

Dochody i dane statystyczne za okres od III 2013 do II 2014

Dochody i koszty:

 • Łączne wpływy ze strefy za 12 m-cy funkcjonowania: 252,6 tys. zł
 • Koszty funkcjonowania (wynagrodzenie operatora brutto): 224,8 tys. zł
 • Dochód Gminy rozumiany jako różnica między wpływami a wynagrodzeniem operatora: 27,8 tys. zł czyli ok. 2,3 tys. zł miesięcznie
 • Wpływy w podstrefach i obszarach (dot. wyłącznie parkomatów):
  • Podstrefa A - 27%
  • Podstrefa B - 73%
  • Rynek - 75%
  • Pl. Niezłomnych - 25%

Dane statystyczne:

 • Średnia dzienna liczba wydanych biletów w parkomatach:
  • Cała strefa 493 (min. 300, max 831)
   • Rynek - 393,
   • Plac Niezłomnych - 100,
 • Średni czas parkowania 1 pojazdu na podstawie biletu parkingowego: 43 min.
  • Rynek 41 min
  • Pl. Niezłomnych 51 min
 • Wystawiono łącznie 2,9 tys. wezwań do zapłaty,
  • tj. ok. 12 dziennie (licząc wyłącznie dni robocze)
 • Łącznie wystawiono w tym okresie (III 2013 - II 2014) 216 abonamentów na różne okresy.

Strefa już funkcjonuje (od 04 marca 2013)


Od 04 marca 2013 roku rozpoczął obowiązywać płatny postój w obszarze swarzędzkiej Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Przypominamy, że strefą objęty jest Rynek oraz pl. Niezłomnych.

Biuro Strefy, które znajduje się przy ul. Kilińskiego 26 (wejście od ul. Kórnickiej), jest czynne w godzinach funkcjonowania strefy - 9:00 - 17:00. W Biurze można wykupić identyfikatory mieszkańca oraz osoby niepełnosprawnej, abonamenty, a także wnieść opłatę dodatkową.

Przypominamy, że parkomat znajdujący się za budynkiem Ratusza przeznaczony jest wyłącznie dla miejsc parkingowych znajdujących się na małym parkingu za Ratuszem. Dla pozostałych miejsc znajdujących się na swarzędzkim Rynku przeznaczone są parkomaty położone w narożnikach płyty Rynku, po stronie zachodniej i wschodniej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawą z 21.03.1985 r. o drogach publicznych, opłaty drogowe nie są wynagrodzeniem za świadczoną usługę, ale opłatą stanowiącą dochód publiczny. Postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w wyznaczonych trybem administracyjnym strefach parkowania nie jest odpłatnym świadczeniem usług parkingowych i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT). Z tego względu nie wystawia się faktur VAT za wykupione bilety parkingowe/identyfikatory/abonamenty.

Umowa z operatorem podpisana


W środę, 12.12.2012 r., została zawarta umowa z operatorem swarzędzkiej Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wprowadzonej uchwałą nr XXV/222/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości stawek za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3301, z dn. 20.07.2012 r.).

Przypominamy, że zgodnie z przyjętą uchwałą swarzędzka strefa będzie obejmować miejsca parkingowe na Rynku oraz pl. Niezłomnych i na jej obszarze zostanie wydzielona podstrefa obejmująca parking przy budynku Ratusza, przeznaczony dla mieszkańców załatwiających sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu (niższy koszt parkowania za pierwsze 0,5 h, wyższy za dłuższy postój). Strefa zostanie wyposażona w minimum 5 nowoczesnych parkomatów, w których za parkowanie będzie można płacić monetami. W późniejszym terminie zostanie również uruchomiona możliwość regulowania płatności za pomocą telefonu komórkowego.

Operator strefy ma 60 dni od 12 grudnia 2012 na uruchomienie Strefy.

Biuro Strefy Parkowania będzie zlokalizowane w Swarzędzu przy ul. Kilińskiego 26 (wejść od ul. Kórnickiej).