Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Zmiana statutów sołectw - 2024


KONSULTACJE W SPRAWIE ZMIANY STATUTÓW SOŁECTW - marzec 2024r.,

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych o zasięgu lokalnym, dotyczących projektów uchwał Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie zmiany statutów 20 sołectw położonych na terenie gminy Swarzędz.

Termin: od 12 do 19 marca (godz. 15:00) 2024 roku

Treść zarządzenia zawierająca projekt zmian:

Ankieta:

Ankiety z uwagami można składać (o dochowaniu terminu decyduje data wpływu):

  1. bezpośrednio w biurze podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1 lub przesłać pocztą na adres urzędu - wersja papierowa,
  2. na adres poczty elektronicznej: umig@swarzedz.pl (podpisany skan) lub za pośrednictwem platformy epuap (/6a199bnmde/SkrytkaESP) - wersja elektroniczna.

Informacje dodatkowe:

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1, pok. 105, tel. 61 6512401, mail: wnw@swarzedz.pl

Aktualna treść statutów:

1) Statut sołectwa Bogucin - Załącznik nr 1 do uchwały nr LVI/329/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2010 roku (Dz.Urz.Woj.Wielk. z 2010 r., nr 120 poz. 2258 z późn. zmianami),

2) Statut sołectwa Garby - Załącznik nr 1 do uchwały nr LVI/330/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2010 roku (Dz.Urz.Woj.Wielk. z 2010 r., nr 120 poz. 2259 z późn. zmianami),

3) Statut sołectwa Gortatowo - Załącznik nr 1 do uchwały nr LVI/331/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2010 roku (Dz.Urz.Woj.Wielk. z 2010 r., nr 120 poz. 2260 z późn. zmianami),

4) Statut sołectwa Gruszczyn - Załącznik nr 1 do uchwały nr LVI/332/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2010 roku (Dz.Urz.Woj.Wielk. z 2010 r., nr 120 poz. 2261 z późn. zmianami),

5) Statut sołectwa Janikowo Dolne - Załącznik nr 1 do uchwały nr LVI/333/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2010 roku (Dz.Urz.Woj.Wielk. z 2010 r., nr 120 poz. 2262 z późn. zmianami),

6) Statut sołectwa Janikowo Górne - Załącznik nr 1 do uchwały nr LVI/334/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2010 roku (Dz.Urz.Woj.Wielk. z 2010 r., nr 120 poz. 2263 z późn. zmianami),

7) Statut sołectwa Jasin - Załącznik nr 1 do uchwały nr LVI/335/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2010 roku (Dz.Urz.Woj.Wielk. z 2010 r., nr 120 poz. 2264 z późn. zmianami),

8) Statut sołectwa Karłowice - Załącznik nr 1 do uchwały nr LVI/336/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2010 roku (Dz.Urz.Woj.Wielk. z 2010 r., nr 120 poz. 2265 z późn. zmianami),

9) Statut sołectwa Kobylnica - Załącznik nr 1 do uchwały nr LVI/337/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2010 roku (Dz.Urz.Woj.Wielk. z 2010 r., nr 120 poz. 2266 z późn. zmianami),

10) Statut sołectwa Kruszewnia - Załącznik nr 1 do uchwały nr LVI/338/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2010 roku (Dz.Urz.Woj.Wielk. z 2010 r., nr 120 poz. 2267 z późn. zmianami),

11) Statut sołectwa Łowęcin - Załącznik nr 1 do uchwały nr LVI/339/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2010 roku (Dz.Urz.Woj.Wielk. z 2010 r., nr 120 poz. 2268 z późn. zmianami),

12) Statut sołectwa Paczkowo - Załącznik nr 1 do uchwały nr LVI/340/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2010 roku (Dz.Urz.Woj.Wielk. z 2010 r., nr 120 poz. 2269 z późn. zmianami),

13) Statut sołectwa Puszczykowo Zaborze - Załącznik nr 1 do uchwały nr LVI/341/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2010 roku (Dz.Urz.Woj.Wielk. z 2010 r., nr 120 poz. 2270 z późn. zmianami),

14) Statut sołectwa Rabowice - Załącznik nr 1 do uchwały nr LVI/342/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2010 roku (Dz.Urz.Woj.Wielk. z 2010 r., nr 120 poz. 2271 z późn. zmianami),

15) Statut sołectwa Sarbinowo - Załącznik nr 1 do uchwały nr LVI/343/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2010 roku (Dz.Urz.Woj.Wielk. z 2010 r., nr 197 poz. 3618 z późn. zmianami),

16) Statut sołectwa Sokolniki Gwiazdowskie - Załącznik nr 1 do uchwały nr LVI/344/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2010 roku (Dz.Urz.Woj.Wielk. z 2010 r., nr 120 poz. 2272 z późn. zmianami),

17) Statut sołectwa Uzarzewo - Załącznik nr 1 do uchwały nr LVI/345/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2010 roku (Dz.Urz.Woj.Wielk. z 2010 r., nr 120 poz. 2273 z późn. zmianami),

18) Statut sołectwa Wierzenica - Załącznik nr 1 do uchwały nr LVI/346/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2010 roku (Dz.Urz.Woj.Wielk. z 2010 r., nr 120 poz. 2274 z późn. zmianami),

19) Statut sołectwa Wierzonka - Załącznik nr 1 do uchwały nr LVI/347/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2010 roku (Dz.Urz.Woj.Wielk. z 2010 r., nr 120 poz. 2275 z późn. zmianami),

20) Statut sołectwa Zalasewo - Załącznik nr 1 do uchwały nr LVI/348/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2010 roku (Dz.Urz.Woj.Wielk. z 2010 r., nr 120 poz. 2276 z późn. zmianami).

 

Zmiana statutów sołectw - 2018


W związku z koniecznością dostosowania statutu sołectwa do zmienionej ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, zarządzeniem nr WOM.0050.1.157.2018 z dnia 27.11.2018 roku ogłosił konsultacje społeczne projektu zmiany statutów sołectw.

Zmiana statutu polegać będzie na zmianie § 8 ust. 1, którego aktualne brzmienie:

„Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata i upływa

wraz z końcem kadencji Rady Miejskiej."

proponuje się zastąpić nowym:

„Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i upływa

wraz z końcem kadencji Rady Miejskiej."

 

Opinie i uwagi można będzie można zgłaszać poprzez:

1) złożenie ankiety w kancelarii Urzędu,

2) przesłanie skanu ankiety na adres mailowy Urzędu: umig@swarzedz.pl,

3) przesłanie ankiety drogą listowną na adres Urzędu.

Opinie i uwagi będzie można składać od 30 listopada do 13 grudnia 2018 r. do godz. 15.00

Ankietę można pobrać TUTAJ lub u sołtysa.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu,

ul. Rynek 1, pok. 115, tel. 61 6512401.

UWAGA! W konsultacjach mogą wziąć udział stali pełnoletni mieszkańcy wpisani do rejestru wyborców z tytułu zamieszkania w sołectwie.

Aktualna treść statutów sołectw (dostępne również u sołtysa):