Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Zmiana statutów sołectw


W związku z koniecznością dostosowania statutu sołectwa do zmienionej ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, zarządzeniem nr WOM.0050.1.157.2018 z dnia 27.11.2018 roku ogłosił konsultacje społeczne projektu zmiany statutów sołectw.

Zmiana statutu polegać będzie na zmianie § 8 ust. 1, którego aktualne brzmienie:

„Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata i upływa

wraz z końcem kadencji Rady Miejskiej."

proponuje się zastąpić nowym:

„Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat i upływa

wraz z końcem kadencji Rady Miejskiej."

 

Opinie i uwagi można będzie można zgłaszać poprzez:

1) złożenie ankiety w kancelarii Urzędu,

2) przesłanie skanu ankiety na adres mailowy Urzędu: umig@swarzedz.pl,

3) przesłanie ankiety drogą listowną na adres Urzędu.

Opinie i uwagi będzie można składać od 30 listopada do 13 grudnia 2018 r. do godz. 15.00

Ankietę można pobrać TUTAJ lub u sołtysa.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu,

ul. Rynek 1, pok. 115, tel. 61 6512401.

UWAGA! W konsultacjach mogą wziąć udział stali pełnoletni mieszkańcy wpisani do rejestru wyborców z tytułu zamieszkania w sołectwie.

Aktualna treść statutów sołectw (dostępne również u sołtysa):