Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Budżet Obywatelski Gminy Swarzędz 2022. Wpłyń na swoja przestrzeń!


Szanowni Mieszkańcy! Kolejny już rok w ramach Swarzędzkiego Budżetu Obywatelskiego mamy możliwość zdecydować, na realizację jakich projektów zostanie przeznaczona kwota 1 500 000 zł. Wzorem lat poprzednich Budżet Obywatelski został podzielony na trzy części. Głosy oddać możemy na projekt główny, na który zostanie przeznaczony 1 mln zł oraz na projekty lokalne, których suma nie przekroczy 300 000 zł, a wartość jednostkowa 100 000 zł i projekty dodatkowe, których suma nie przekroczy 200 000 zł, a wartość jednostkowa 50 000 zł.

Powodów do zaangażowania się w gminny Budżet Obywatelski i współdecydowania o przyszłorocznych projektach jest wiele, jednak najważniejszymi są możliwość współuczestnictwa i współdecydowania, przejawiająca się w:

- dbałości o wspólne otoczenie i szansie na zwiększanie jego atrakcyjności,

- wpływie na decyzję (poprzez oddanie głosu), co będzie realizowane w najbliższym otoczeniu ze środków publicznych,

- integracji z najbliższym otoczeniem i sąsiadami podczas generowania pomysłów, tworzenia koncepcji, a następnie promocji projektu podczas głosowania.

Regulamin oraz szczegółowy Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz zawarte zostały w Uchwale Rady Miejskiej w Swarzędzu, dostępnej tutaj:

swarzedz.esesja.pl/zalaczniki/122157/396-2021_1173434.pdf

Najważniejszymi dla mieszkańców datami są:

od 01-31.05.2021 r. - zgłaszanie propozycji projektów wnioskowanych do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz

od 01.06.2021 r. do 30.06.2021 r. - weryfikacja złożonych propozycji przez Komisję odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji

od 16.07.2021 r. do 31.08.2021 r. - głosowanie

do 30.09.2021 r. - ogłoszenie wyników

Możliwość łatwego zgłaszania projektów, a następnie głosowania zapewnia nowopowstała strona:

https://swarzedz.budzet-obywatelski.org/

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w Budżecie Obywatelskim Gminy Swarzędz, do wspólnego działania i poczucia odpowiedzialności za wspólną przestrzeń. Każdy projekt się liczy i każdy głos ma znaczenie!

/WPR/

 

Budżet Obywatelski Gminy Swarzędz na rok 2021 - wyniki głosowania


W tegorocznym głosowaniu, które odbyło się w dniach od 10 lipca do 11 września 2020 r. w systemie on-line udział wzięło 1157 osób. Łącznie oddano 1819 głosów na 5 projektów.

Wszystkie projekty skierowane do realizacji w 2021 roku.

1.     Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Bliskiej w Rabowicach - 561 głosów

2.     Strefa rekreacji na os. Raczyńskiego (opracowanie projektu oraz wstępne przygotowanie terenu) - 214 głosów

3.     Projekt rewitalizacji Placu Handlowego w Swarzędzu - 257 głosów

Projekty dodatkowe:

4.      „Suchą nogą przez wieś" Kobylnica, ul. Południowa (opracowanie projektu) - 402 głosy

5.     Oznakowanie trasy i udogodnienia infrastruktury mety parkrun nad Jeziorem Swarzędzkim - 385 głosów.

/WPR/

 

Budżet Obywatelski Gminy Swarzędz na rok 2021 - lista projektów


Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu listę projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz na rok 2021, na które będą mogli Państwo oddać głos od 10 lipca do 11 września 2020 roku.

Projekty lokalne:

1. Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Bliskiej w Rabowicach.

Projekt zakłada wykonanie dokumentacji technicznej wraz z załącznikami na przebudowę ulicy Bliskiej w Rabowicach od skrzyżowania z ul. Diaglezjową. Inwestycja ma charakter lokalny, dotyczy mieszkańców Rabowic w szczególności tych z sąsiednich ulic: Daglezjowej, Kuźniczej, Żelaznej, Leśnej Polanki, Rycerskiej i Kawalerów Maltańskich.

2. Strefa rekreacji na os. Raczyńskiego.

Celem projektu jest rewitalizacja terenu rekreacyjnego na osiedlu Raczyńskiego (w pobliżu kortów tenisowych). Dla mieszkańców szczególnie ważne jest by okolica, którą zamieszkują zyskała miejsce pełne zieleni, które sprzyjać będzie rekreacji i wypoczynkowi.

Projekt ma charakter lokalny, skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców południowej części Gminy Swarzędz zarówno do młodych rodzin z dziećmi jak i osób starszych. Rewitalizacja terenu przyczyni się do poprawy jakości życia obu tych grup. Pozyskane środki finansowe pozwolą na przygotowanie projektu, demontaż zniszczonej infrastruktury, zakup nowych ławek oraz podstawowe nasadzenia zieleni miejskiej.

3. Projekt rewitalizacji Placu Handlowego w Swarzędzu.

Celem inicjatywy jest pozyskanie środków na wykonanie projektu i kosztorysu rewitalizacji Placu Handlowego w Swarzędzu. Będzie to pierwszy etap procesu rewitalizacji tego terenu. Docelowo plac ma wzbogacić się o nową nawierzchnię, system oświetlenia, elementy małej architektury, zieleń, ciągi komunikacyjne, miejsca postojowe dla samochodów i rowerów oraz miejsca do prowadzenia handlu obwoźnego.

Oczekuje się, że finalnie przeprowadzenie wskazanych działań wpłynie na wygląd i użyteczność Placu Handlowego oraz poprawi kondycję prowadzonych tu firm.

Projekty dodatkowe:

4. "Suchą nogą przez wieś".

Celem projektu jest opracowanie dokumentacji budowlanej dla ulicy Południowej. Obecnie w przebudowie jest ulica Dworcowa, wcześniej opracowane zostały projekty na budowę ulic : Łąkowej, Polowej i częściowo Podgórnej. Jest to dalsza część projektu " Suchą nogą przez wieś", który pozwoli na modernizację i budowę ulic na terenie wsi Kobylnica. Opracowanie projektu na przebudowę ulicy Południowej poprawi dalszą infrastrukturę drogową oraz bezpieczeństwo dla mieszkańców tej części Kobylnicy.

5. Oznakowanie trasy i wzbogacenie infrastruktury parkrun Jezioro Swarzędzkie.

Projekt ma na celu wzbogacenie swarzędzkiego parkrunu o dodatkową infrastrukturę turystyczną. Wyszczególniono zakup: tablicy informacyjnej przy starcie biegu, słupków ze znacznikami kilometrów, skrętów, nawrotki, startu, mety, zegara elektronicznego do zliczania wyników indywidualnych oraz wiaty z 3 ławkami.

Parkrun Jezioro Swarzędzkie działa od maja 2019 roku na terenie Swarzędza i zrzesza ok. 200 mieszkańców gminy. Cotygodniowe bezpłatne spotkania aktywizują co sobotę średnio 70 uczestników i kilkunastu wolontariuszy. Mając profesjonalne narzędzia w postaci dodatkowej infrastruktury idea aktywności fizycznej ma szansę jeszcze bardziej zaistnieć w świadomości Swarzędzan i wypromować gminę wśród turystów parkrunowych.

Głosowanie odbywać się będzie w dniach od 10 lipca do 11 września 2020 roku na stronie internetowej: https://swarzedz.konsultacjejst.pl/ Do głosowania nie jest wymagana rejestracja konta.

W związku z obecną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną nie będzie dostępne stanowisko komputerowe w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz.

 

 

BUDŻET OBYWATELSKI GMINY SWARZĘDZ NA 2021 R.


Szanowni Mieszkańcy! W ramach swarzędzkiego Budżetu Obywatelskiego mamy możliwość zdecydować, na realizację jakich projektów zostanie przeznaczona kwota 1 500 000 zł. z budżetu na rok 2021. Budżet Obywatelski zostanie podzielony na trzy części. Głosy oddać możemy na projekt główny, na który zostanie przeznaczony 1 mln zł oraz na projekty lokalne, których suma nie przekroczy 300 000 zł, a wartość jednostkowa 100 000 zł i projekty dodatkowe, których suma nie przekroczy 200 000 zł, a wartość jednostkowa 50 000 z

Powodów do zaangażowania się w gminny Budżet Obywatelski i współdecydowania o przyszłorocznych projektach jest wiele, jednak najważniejszymi są możliwość współuczestnictwa i współdecydowania, przejawiająca się w:

- Dbałości o wspólne otoczenie i szansie na zwiększanie jego atrakcyjności,

- Wpływie na decyzję (poprzez oddanie głosu), co będzie realizowane w najbliższym otoczeniu ze środków publicznych,

- Integracji z najbliższym otoczeniem i sąsiadami podczas generowania pomysłów, tworzenia koncepcji, a następnie promocji projektu podczas głosowania.

Regulamin oraz szczegółowy Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz zawarte zostały w Uchwale Rady Miejskiej w Swarzędzu, dostępnej tutaj:

http://swarzedz.esesja.pl/zalaczniki/81039/256-2020_746359.pdf

Najważniejszymi dla mieszkańców datami są:

od 1-31.05.2020 r. - zgłaszanie propozycji projektów wnioskowanych do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz

od 10.07.2020 r. do 11.09.2020 r. - głosowanie

do 12.10.2020 r. - ogłoszenie wyników

Możliwość łatwego zgłaszania projektów, a następnie głosowania zapewnia nowopowstała strona:

https://swarzedz.konsultacjejst.pl/

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w Budżecie Obywatelskim Gminy Swarzędz, do wspólnego działania i poczucia odpowiedzialności za wspólną przestrzeń. Każdy projekt się liczy i każdy głos ma znaczenie!

 

Budżet Obywatelski Gminy Swarzędz na rok 2020 - lista projektów


Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu listę projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz na rok 2020, na które będą mogli Państwo oddać głos od 8 października do 8 listopada 2019 roku.

 

Projekty główne:

1. ACTIV PARK w Zalasewie

Budowa parku (możliwość modułowego wykonania prac w zależności od kosztów): -Postawienie siłowni zewnętrznej dla dorosłych,-Postawienie street workout dla młodzieży,-Wydzielenie terenu na wybieg dla psów,-Postawienie masztu z kamerą,-Budowa 10 miejsc parkingowych,-Postawienie ławek, ławostołów i grilli-Przygotowanie terenu do wybudowania ścieżek rowerowych i ich budowa,-Przygotowanie terenu oraz posianie trawy i nasadzenia krzewów, drzew-Postawienie znaków drogowych, sygnalizatorów

2. Szatnie i zaplecze sanitarne na boisku w Zalasewie

Obiekt podobny do szatni w Szkole Podstawowej nr.2 w Zalasewie. Posiadający 4 szatnie , węzeł sanitarny i 2 pomieszczenia gospodarcze.

 

Projekty lokalne:

3. II etap zagospodarowania terenu Gruszczyn

Obecnie znajduje się we wskazanym miejscu niebezpieczna górka z piasku i kamieni. Rodzice wielokrotnie zwracali się z prośba o usunięcie jej. We wskazanym miejscu zgodnie z wcześniej wykonaną koncepcją zagospodarowania usytuowane byłyby zestaw zabawowo sprawnościowy(kombinacja wspinaczkowa) i tor rowerowy. Zagospodarowanie zarośniętych terenów poprawią estetykę miejsca i stworzy warunki dla całych rodzin na zdrowe i aktywne spędzanie czasu wolnego.

4. Plac rekreacyjno-wypoczynkowy w Garbach

Projekt zakłada stworzenie miejsca zabaw i wypoczynku dla całych rodzin . Polega on na uporządkowaniu terenu objętego inwestycją, wydzieleniu poszczególnych stref wypoczynku, doposażeniu w przyrządy rekreacyjne i małą architekturę: rozbudowanie placu zabaw dla najmłodszych w elementy zabawowe, stworzenie kameralnych stref integracji wprowadzenie elementów rekreacyjnych dla nieco starszych dzieci i młodzieży uzupełnienie wyposażenia sportowego wprowadzenie elementów małej architektury.

5. Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5

Projekt zakłada budowę nowego, funkcjonalnego placu zabaw dla dzieci. Składał się on będzie z zestawu zabawowego ze zjeżdżalniami oraz ściankami do wspinaczki, huśtawki wagowej podwójnej, huśtawki - bocianie gniazdo, huśtawki sprężynowej konika. Pod urządzeniami, zamontowane zostanie podłoże bezpieczne. Ponadto na placu zabaw zamontowane zostaną minimum 4 ławki przeznaczone dla dzieci i opiekunów, zadaszone ławostoły.

6. Stwórzmy sobie letnie kino

Celem inicjatywy jest integracja społeczności lokalnej oraz popularyzacja kultury poprzez stworzenie miejsc spotkań w postaci plenerowych pokazów filmowych w różnych częściach m.in. Kino letnie będzie miejscem, w którym można złapać oddech, usiąść wygodnie na leżaku, otulić się ciepłym kocem i oglądać wspólnie z rodziną i przyjaciółmi na świeżym powietrzu ulubione filmy. Niewątpliwą zaletą letniego kina plenerowego będzie starannie wyselekcjonowany repertuar poprzedzony internetową ankietą.

7. Instalacja nagłośnienia Sali w SP2 w Zalasewie

Zaprojektowanie, zakup i montaż nagłośnienia: wykonanie projektu wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód (w razie konieczności ich uzyskania), zakup i montaż konstrukcji, na której zostanie zamontowane wyposażenie - kratownicy. Zakup i montaż wyposażenia, tj. głośników , mikrofonów bezprzewodowych i statywów, zakup stołu mikserskiego i końcówek mocy, wykonanie okablowania.

8. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rabowicach

Usuwane stare ocieplenie, nakładany nowy styropian, malowanie i wymiana parapetów na nowe.

 

Projekty dodatkowe:

9. Swarzędzki Rower Miejski - koncepcja

Promocja alternatywnego źródła transportu w mieście oraz popularyzacja wśród mieszkańców rezygnacji z samochodów przy przemieszczaniu się po mieście przyczyni się m.in. do zmniejszenia korków w godzinach szczytu. Będzie to także ciekawa propozycja dla osób spędzających aktywnie czas - docelowo po rozbudowie systemu będą mogli wypożyczyć rower w różnych miejscach gminy, a zostawić np. przy strefie rekreacyjnej przy Jeziorze Swarzędzkim.

10. Wykonanie projektu wodociągu wzdłuż ulic w Rabowicach

Rabowice są wsią prężnie rozwijającą się pod względem mieszkaniowym, jest duży przyrost mieszkańców. Istniejące studnie nie zaopatrują mieszkańców w wodę. Wodociąg wzdłuż tych ulic jest niezbędny.

11. Oświetlenie ma znaczenie

W ramach projektu planowana jest wymiana opraw dziewięciu lamp w kształcie kuli przy skwerze i placu zabaw na Os. Mielżyńskiego w Swarzędzu na oprawy parkowe ze źródłem światła LED o barwie ciepłej (3000K). Przy wymianie opraw decydujące będą następujące parametry: energooszczędność, żywotność, niski stopień zanieczyszczenia światłem, estetyka. Podany szacunkowy koszt realizacji jest sumą brutto cen opraw renomowanych producentów wraz z montażem oraz demontażu i utylizacji opraw starych.

12. Budowa rowerowej stacji naprawczej z wiatą i stojaków na rowery w SP1 Zalasewo

Rozbudowa miejsc postojowych dla rowerów: zakup i montaż samoobsługowej stacji napraw rowerów do podłoża za pomocą kotw wraz z niezbędnym wyposażeniem. Budowa wiaty dla rowerów. Zakup stojaków na rowery. Zakup i montaż zabawki na placu zabaw dla dzieci

13. Zielony Bogucin

Realizacja projektu będzie polegała na sporządzeniu projektu nasadzeń zieleni, a następnie jego realizację w najbardziej newralgicznych i reprezentacyjnych miejscach Bogucina, które jednocześnie stanowią ramę wsi (ulica Słocińskiego, Olchowa oraz Grzybowa), a więc będą pełniły funkcję zielonej bariery przed szkodliwym wpływem tras DK 92 i DW 194 oraz linii kolejowej nr353 jednocześnie poprawiając estetykę wsi.

 

Żeby wziąć udział w głosowaniu należy: W głosowaniu będą mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Swarzędz, którzy są zarejestrowani na portalu „e-urząd". Odbywać się będzie ono drogą internetową na stronie www.swarzedz.pl/bogs. Stanowisko do głosowanie będzie znajdowało się również w budynku ratusza.

Już dziś zarejestruj się na portalu www.eurzad.swarzedz.pl

Budżet Obywatelski Gminy Swarzędz na rok 2020


W Swarzędzu na budżet obywatelski zostanie przeznaczone 1,5 mln złotych z budżetu na rok 2020. Budżet Obywatelski zostanie podzielony na trzy części. Głosy oddać możemy na projekt główny, na który zostanie przeznaczony 1 mln zł oraz na projekty lokalne, których suma nie przekroczy 300 000 zł, a wartość jednostkowa 100 000 zł oraz projekty dodatkowe, których suma nie przekroczy 200 000 zł, a wartość jednostkowa 50 000 zł.

Każdy z mieszkańców naszej gminy, zarejestrowany na portalu „e-urząd", będzie miał prawo do zgłoszenia jednego projektu. Przygotowano specjalny formularz internetowy na stronie www.swarzedz.pl/wnioskibogs , w którym będzie trzeba zawrzeć orientacyjną wycenę, lokalizację, założenie inwestycji, skrócony opis projektu oraz zdjęcie/wizualizację i dołączyć poparcie 20 mieszkańców gminy. Projekty będzie weryfikowała pod względem formalnym i merytorycznym 7 osobowa komisja, powołana z 5 przedstawicieli poszczególnych referatów Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu oraz 2 radnych wybranych przez Przewodniczącą Rady Miejskiej.

Komisja będzie odpowiedzialna za weryfikację projektów pod względem: poprawności wypełnienia formularza pod względem formalnym, zgodności projektu z zadaniami i kompetencjami gminy, znaczenia projektu dla społeczności lokalnej, możliwości realizacji projektu (w tym pod względem prawnym, technicznych, technologicznym, przestrzennym, organizacyjnym), szacunkowego kosztu realizacji inwestycji, pozytywnej opinii wydziału/ referatu merytorycznego Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu.

W głosowaniu będą mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Swarzędz, którzy są zarejestrowani na portalu „e-urząd". Odbywać się będzie ono drogą internetową na stronie www.swarzedz.pl/bogs. Stanowisko do głosowanie będzie znajdowało się również w budynku ratusza.

Już dziś zarejestruj się na portalu www.eurzad.swarzedz.pl

Harmonogram konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz na rok 2020:

► Kampania informacyjna: (od 15.07.2019 do 08.12.2019)

► Zgłaszanie propozycji projektów wnioskowanych do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz (od 1.08.2019 do 06.09.2019)

► Powołanie Zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzenie konsultacji (do 06.09.2019)

► Weryfikacje złożonych propozycji przez Zespół odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji (od 09.09.2019 do 27.09.2019)

► Podanie do publicznej wiadomości listy projektów obejmującej pozytywnie zweryfikowane propozycje (27.09.2019)

► Głosowanie (od 08.10.2019 do 08.11.2019)

► Ogłoszenie wyników konsultacji (do 08.12.2019)

Budżet Obywatelski Gminy Swarzędz na rok 2019 - wyniki głosowania


Projekt główny:

Swarzędzkie Gwiezdne Wrota - obserwatorium astronomiczne - otrzymał 3280 głosów

Projekty lokalne:

1. Ulice: Szparagowa, Wiosenna i Rolna w Paczkowie - (dokumentacja) 1795

głosów

2. Boisko wielofunkcyjne w Rabowicach (dokumentacja) - 1135 głosów

2. Budowa przedłużenia ścieżki rowerowej (dokumentacja) - 1135 głosów

Projekty dodatkowe:

1. Projekt rodzinnego placu gier i zabaw w Gruszczynie 1790 głosów

2. Adaptacja Terenu Ośrodka Kultury (dokumentacja) 758 głosów

3. Plac rekreacyjno-wypoczynkowy w Wierzenicy 748 głosów

4. Swarzędzcy Patroni - 590 głosów

Budżet Obywatelski Gminy Swarzędz na 2018 r. - wyniki głosowania


Oto zwycięskie projekty:

Projekt Główny (1 mln zł)

- Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ul. Transportowej i Borówki - głosów: 2131

Projekty Lokalne (3 projekty po 100.000 zł)

- Budowa chodnika przez wieś w kierunku boiska sportowego (Wierzonka) - głosów: 1778

- Projekt budowy uniwersalnego boiska dostosowanego do gry w hokeja na trawie dzieci (Swarzędz, os. Mielżyńskiego, PROJEKT) - głosów: 1714

- Suchą nogą przez wieś (Kobylnica, PROJEKT) - głosów: 785

Projekty Dodatkowe (4 projekty po 50.000 zł)

- Odtworzenie i przywrócenie funkcji drogi publicznej przeznaczonego dla ruchu samochodowego i pieszego wraz z chodnikiem (Wierzonka) - głosów: 1822

- Boisko piłkarskie przy ul. Pogodnej (Swarzędz, PROJEKT) - głosów: 1353

- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodników oraz drogi w ul. Folwarcznej (Paczkowo, PROJEKT) - głosów: 1246

- Strefa relaksu dla seniorów (Swarzędz, Nowa Wieś) - głosów: 684

Budżet Obywatelski Swarzędza na 2017 r. - wyniki głosowania


Projektem głównym (otrzymał najwięcej - 1710 głosów)

jest utworzenie

Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki (Swarzędz - sąsiedztwo Rynku).

Projekt polegałby na przebudowie i rewitalizacji budynku dawnej remizy strażackiej (na złączonym zdjęciu) zlokalizowanej w Swarzędzu przy ul. Bramkowej 6 na cele instytucji kultury pod nazwą Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki. Budynek dawnej remizy wymaga gruntownego remontu wnętrza i elewacji. Budynek ten został odbudowany w latach 60-tych XX wieku w miejscu historycznej remizy (prosty gmach z wieżą strażacką). W środku wygospodarowane powinno zostać kilka pomieszczeń, w których docelowo mogą się znaleźć ekspozycje stałe i czasowe. Główne wejście do Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki zlokalizowane może być w parterze przyległej kamienicy z 1903 r., która znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. Należy rozważyć aranżację części parteru kamienicy (były to wcześniej pomieszczenia obsługujące remizę strażacką) tak by mógł on stanowić strefę wejściową do budynku dawnej remizy, która byłaby właściwą strefą wystawienniczą.

Pomieszczenia powinny zostać dostosowane do wymagań Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki - parter: wydzielenie sali biblioteki regionalnej oraz sali głównej ze stałą ekspozycją, piętro: sale wystawowe, sala wielofunkcyjna oraz sala interaktywna. Wieża może stanowić przestrzeń ekspozycyjną.

Projekt miałby charakter ogólnogminny, a nawet ponadlokalny. W gminie Swarzędz potrzebne jest miejsce na organizację różnego rodzaju wystaw stałych i okresowych, z pewnością możliwe byłoby przygotowanie np. multimedialnej wystawy o historii miasta. Realizacja tego pomysłu powinna być powiązana z 380. rocznicą nadania praw miejskich.

Obiekty znajdują się na obszarze zabytkowego układu urbanistycznego miasta Swarzędz, a główne wejście do Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki zlokalizowane może być w parterze przyległej kamienicy z 1903 r., która znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

Docelowo tym obiektem administrować mogłoby np. Towarzystwo Miłośników Ziemi Swarzędzkiej.

Projekty lokalne, które uzyskały najwięcej głosów:

Budowa integracyjnego placu sportowo-rekreacyjnego (Kobylnica)

- 968 głosów

Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, możliwość integracji społeczności lokalnej, poprzez organizację koncertów, imprez kulturalnych, pikników i biesiad przy ognisku, zachęcenie do aktywności fizycznej oraz spędzanie wolnego czasu z całymi rodzinami i innymi mieszkańcami Kobylnicy.

3 strefy sportu i rekreacji w Zalasewie

- 868 głosów

1/ strefy będą zachęcały do aktywnego spędzenia czasu przez dzieci, młodzież oraz dorosłych,

2/ możliwość wykorzystania urządzeń przez nauczycieli wychowania fizycznego,

3/ uporządkowanie zieleni w okolicy tych miejsc,

4/ postawienie wyposażenia rekreacyjnego (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery),

5/ brak miejsc rekreacyjno-sportowych przy szybkiej urbanizacji okolicznych terenów,

6/ poprawa jakości zdrowia i życia mieszkańców,

7/ duży problem, jakim jest pogarszający się stan zdrowia wśród dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych.

Spacerem po Uzarzewie

- 696 głosów

Chodnik w Uzarzewie to długo oczekiwana inwestycja pozwalająca mieszkańcom na spokojny relaks w pięknie położonej wsi.

Projekty dodatkowe, które uzyskały najwięcej głosów:

Projekt oświetlenia ścieżki rowerowej (Kórnicka - Cegielskiego)

- 1617 głosów

Projekt oświetlenia ścieżki rowerowej (od ul. Kórnickiej do os. Cegielskiego) wraz z elementami tzw. małej architektury będzie pierwszym krokiem w stronę poprawy bezpieczeństwa oraz wzrostu atrakcyjności ścieżki dla jej użytkowników. Codziennie spotkać można tam tłumy biegaczy, rowerzystów czy spacerowiczów korzystających z uroków tego pięknego miejsca. Wspólnie możemy uczynić ścieżkę jeszcze bardziej bezpieczną, jeszcze bardziej atrakcyjną i jeszcze bardziej funkcjonalną.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika (Paczkowo)

- 1450 głosów

Bezpieczeństwo mieszkańców Paczkowa, a w tym szczególnie dzieci jest najważniejsze.

Siłownia zewnętrzna (Sokolniki)

- 703 głosy

Siłownia zewnętrzna będzie miejscem do wspólnych ćwiczeń i integracji mieszkańców oraz do wspólnej zabawy na wolnym powietrzu.

Rewitalizacja historycznego układu drogowego (Wierzenica)

- 354 głosy

Opracowanie koncepcji zagospodarowania i projektu technicznego głównej ulicy we wsi Wierzenica. Rewitalizacja centrum wsi podniesie atrakcyjność i estetykę Wierzenicy jako historycznego miejsca, gdzie znajduje się drewniany kościół św. Mikołaja, najstarszy zabytek gminy Swarzędz, krypta grobowa rodu Cieszkowskich, dwór, zabytkowy dom podcieniowy, Aleja Filozofów. Wierzenica posiada niezmieniony układ urbanistyczny od XIX wieku i jest niewątpliwie miejscem, o które należy zadbać, ponieważ stanowi wizytówkę gminy, z racji dużego ruchu turystycznego.

Zwycięskie projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.


Projektem głównym (koszt do 1 mln zł) , który otrzymał najwięcej (3414 głosów) jest ścieżka rowerowo-biegowa wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego (Swarzędz). Dla przypomnienia - projekt zakłada budowę nowej drogi pieszo-rowerowej o szerokości 5 m i długości 1343 m wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego. W szerokości drogi zostaną wydzielone: pas drogi rowerowej dwukierunkowej (2 m) i pas chodnika(2 m) Starą kostkę brukową ma zastąpić nowa kostka i asfalt. Droga ma zostać włączona w układ komunikacyjny miasta. Wzdłuż drogi rowerowej zostaną ustawione ławki, kosze na śmieci oraz tablice informacyjne. Ponadto droga ma być oświetlona poprzez lampy i podłączona do istniejącej sieci elektro-energetycznej.

Projekty dodatkowe (koszt do 100 tys. zł każdy), które uzyskały najwięcej głosów:

1. Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na boisku sportowym w Wierzonce (Wierzonka) – 1900 głosów

(Projekt zakłada, m.in., wytyczenie i wyposażenie 2 boisk: do siatkówki i koszykówki, ułożenie z kostki brukowej szachownicy do gry, wybudowanie altanki i montaż skrzynki na prąd)

2. Postawienie 2 sygnalizatorów przy ulicy Planetarnej: przed Szkołą Podstawową i Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie (Zalasewo, ul. Planetarna) – 915 głosów

(Postawienie sygnalizatorów zakłada poprawę bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego z szczególnym uwzględnieniem dzieci chodzących do szkoły.)

3. Wybieg dla psów (Swarzędz, obszar byłego wysypiska śmieci) – 760 głosów

(Projekt zakłada budowę ogrodzenia, ustawienie pojemników na psie odchody i dystrybutorów z woreczkami. Teren około 0,5 hektara)

4. Dziecięco-młodzieżowy plac zabaw (Swarzędz, os. Kościuszkowców) – 653 głosy

(Budowa placu zabaw z tyłu Szkoły Podstawowej nr 4)

5. Plac zabawowo-rekreacyjny przy zespole szkół (Paczkowo) – 652 głosy

(Zbudowanie nowego placu zabaw przy szkole)