Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE
Wszystkie wydarzenia
26 09 2018 (środa)

Posiedzenie Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi

Przewodniczący Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi zaprasza do wzięcia udziału w posiedzeniu, które odbędzie się w dniu 26 września 2018 r., godz. 13:00. w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, pok. 207, I p.

Godz.13.00 - „Bezpieczna gmina, bezpieczny mieszkaniec"

spotkanie sołtysów z  przedstawicielami Policji .

Godz.13.30 - Spotkanie sołtysów z Burmistrzem Miasta i Gminy Swarzędz.

Godz.14.00.

1.   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Omówienie materiałów sesyjnych.

3.   Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2018r.

4.   Propozycje do projektu budżetu na 2019r.

5.   Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w VII Kadencji.

6.   Sprawy bieżące.

7.   Zakończenie.

Przewodniczący Komisji  Środowiska i Rozwoju Wsi

Rafał Słupiński

 

 

27 09 2018 (czwartek)

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sport zaprasza do wzięcia udziału w posiedzeniu, które odbędzie się w dniu 27 września 2018 r., godz. 14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, pok.105.

1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Omówienie materiałów sesyjnych.

3.     Informacja o realizacji imprez związanych z obchodami święta miasta.

4.     Dyskusja nad informacją Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Swarzędz za I półrocze 2018 roku.

5.     Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w VII kadencji.

6.    Sprawy bieżące.

7.   Zakończenie.

Wiceprzewodniczący

Komisji  Oświaty, Kultury i Sportu

Mateusz Matuszak

 

 

1 10 2018 (poniedziałek)

Posiedzenie Komisji Budżetowej

Przewodniczący Komisji Budżetowej zaprasza do wzięcia udziału w posiedzeniu, które odbędzie się w dniu 1 października 2018 r., godz. 14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, pok.207.

1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Omówienie materiałów sesyjnych.

3.    Dyskusja nad informacją Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Swarzędz za I półrocze 2018 roku.

4.    Przedstawienie i przyjęcie Sprawozdania z pracy Komisji Budżetowej w VII kadencji.

5.    Sprawy bieżące.

6.    Zakończenie.

Przewodniczący Komisji  Budżetowej

Ryszard Dyzma

 

2 10 2018 (wtorek)

LVI Sesja Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Swarzędzu zaprasza na LVI Sesję Rady Miejskiej w Swarzędzu, która odbędzie się w dniu 2 października 2018 r., o godz. 13:00 w Ośrodku Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14.

Porządek obrad:

1. Otwarcie LVI Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LIV i LV sesji.

4. Analiza i ocena wykonania budżetu w I półroczy 2018 r. na podstawie informacji Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Swarzędz.

5. Oświata na terenie Gminy Swarzędz - informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.

6. Polityka senioralna w Gminie Swarzędz.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2018.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2018 -2036.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/568/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ulgi w podatku rolnym na 2018 rok.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli szkół, placówek i jednostek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalonej maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami kolejnych umów dzierżawy i najmu części nieruchomości położonych w Swarzędzu i Jasinie na terenie cmentarza komunalnego.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu położonego w Zalasewie przy ul. Kórnickiej 220.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Placu Rekreacyjnego w Kobylnicy.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonych w Swarzędzu przy ul. Paderewskiego przeznaczonych na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz - Kwiatowa.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz - Leśna.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Swarzędz - Łąkowa.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz - Mała Rybacka.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/349/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Bogucina i Janikowa oraz terenu lotniska (pow. ca 240 ha).

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lotniska.

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Kruszewnia i część obrębu Garby i Zalasewo - część I.

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wierzenica - teren cmentarza i okolic".

26. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli realizacji zaleceń wydanych w trakcie kontroli prowadzonych przez Komisję Rewizyjna w VII kadencji Rady Miejskiej.

27. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli środków wydatkowanych jako udział członkowski Gminy Swarzędz na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka" w latach 2016 i 2017.

28. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wykorzystania i rozliczenia funduszu sołeckiego w 2017 r. na podstawie wybranych sołectw -  Jasin, Garby, Janikowo Dolne, Bogucin i Karłowice.

29. Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w Swarzędzu w VII kadencji w latach 2014 - 2018.

30. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej w VII kadencji w latach 2014 - 2018.

31. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Budżetowej w VII kadencji w latach 2014 - 2018.

32. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Gospodarki w VII kadencji w latach 2014 - 2018.

33. Przedstawienie  sprawozdania  z  pracy  Komisji Spraw Społecznych w VII kadencji w latach 2014 - 2018.

34. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi w VII kadencji w latach 2014 - 2018.

35. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Oświaty Kultury i Sportu w VII kadencji w latach 2014 - 2018.

36. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.

37. Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje.

38. Zapytania i wolne głosy.

39. Komunikaty.

40. Zakończenie  LVI sesji.

 

 

5 10 2018 (piątek)

XIV Memoriał Arkadiusza Gołasia

Poznaliśmy obsadę czternastego Memoriału Arkadiusza Gołasia. Kazijski, Kurek, Toniutti czy Deroo to tylko niektórzy topowi siatkarze świata, których podziwiać będzie publiczność w Swarzędzu-Zalasewie. Pierwsza pula biletów jest już dostępna w sprzedaży.

W dniach 5-7 października odbędzie się kolejna edycja Memoriału Arkadiusza Gołasia. To już czternasty raz, kiedy najlepsi siatkarze i trenerzy świata upamiętnią tragicznie zmarłego Reprezentanta Polski. Ze względów logistycznych organizatorzy imprezy postanowili przenieść ją do Swarzędza-Zalasewa. - Jestem dumny z tego, że tak wspaniałe wydarzenia odbywają się na terenie naszej Gminy - mówi Marian Szkudlarek - Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz. - Po Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży to kolejne sportowe święto, które odbędzie się w swarzędzkiej hali widowiskowo-sportowej w Zalasewie - zaprasza.

ZAKSA, Stocznia, Onico i Zawiercie uczestnikami memoriału

Organizatorzy potwierdzili już komplet zespołów, które wezmą udział w memoriale. W pierwszym półfinale zmierzą się ZAKSA Kędzierzyn-Koźle ze Stocznią Szczecin. Po jednej stronie siatki staną Bieniek, Zatorski i Kaczmarek, ich rywalami będą między innymi Żygadło, Kurek czy Kazijski. Wielu kibiców uważa, że jest to przedwczesny finał, ale los połączył te drużyny już na samym początku turnieju. Po zakończeniu tego spotkania na boisko wybiegną vipy i sztaby szkoleniowe. Sponsorzy i partnerzy memoriału sprawdzą czy Antiga, Stojczew i Gacek nadal są w wysokiej formie.  - Z przyjemnością przyjęliśmy zaproszenie na XIV Memoriał Arkadiusza Gołasia - mówi Sebastian Świderski, prezes zarządu ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. - Turniej traktujemy bardzo poważnie - w końcu to ostatni sprawdzian formy przed rozpoczynającą się chwilę później PlusLigą - dodaje wybitny siatkarz.

W drugim półfinale zmierzą się Onico Warszawa i Aluron Virtu Warta Zawiercie. Klub ze stolicy triumfował w ubiegłorocznym memoriale i z pewnością będzie chciał powtórzyć ten sukces. Natomiast ich rywale słyną z najlepszych kibiców w Polsce i już dzisiaj zapowiadają przyjazd do Swarzędza-Zalasewa kilkoma autokarami. - W tym roku postawiliśmy na najlepszy możliwy zestaw drużyn. Transfery, jakie przeprowadziły zaproszone kluby, ich poziom oraz fenomenalni fani gwarantują wielkie sportowe emocje - mówi Anna Sumelka, organizatorka imprezy. - Zapraszam wszystkich do wspólnej zabawy na początku października - dodaje królowa polskiej siatkówki.

Warsztaty, licytacje i koncert Conrado Yaneza

Nieodłączną częścią Memoriału Arkadiusza Gołasia są warsztaty siatkarskie prowadzone przez siatkarskie gwiazdy. Ponad 100 dzieci z Gminy Swarzędz będą miały okazję uczyć się sportowego rzemiosła od najlepszych. Jak co roku - nie zabraknie również aukcji, z których dochód przeznaczony jest na turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. Sprzęt AGD, piłka z autografami Skry Bełchatów czy kalendarz z podpisami drużyny Lecha Poznań to tylko wybrane gadżety, jakie licytowano na ubiegłoroczej imprezie. Emocje sportowe to jednak nie wszystkie atrakcje, jakie przygotowali dla kibiców organizatorzy turnieju. W harmonogramie znalazł się również koncert Conrado Yaneza - zwycięzcy polskiej edycji Must Be The Music.

Bilety i harmonogram imprezy

Właśnie ruszyła sprzedaż biletów na XIV Memoriał Arkadiusza Gołasia. Najkorzystniejszą opcją jest karnet dwudniowy, ale można  również nabywać wejściówki na pojedyncze dni. Dostępne są one pod linkiem: www.ticketos.pl/memorialgolasia. Poniżej prezentujemy wszystkie możliwe opcje.

Ceny biletów:

  • bilet jednodniowy sobota (2 mecze): 40 zł normalny, 35 zł ulgowy
  • bilet jednodniowy niedziela (2 mecze): 50 zł normalny, 45 zł ulgowy
  • karnet dwudniowy (4 mecze): 80 zł normalny, 60 zł ulgowy
  • bilety grupowe powyżej 20 osób: biuro@memorialgolasia.pl

Zniżki:

Bilety ulgowe przysługują uczniom urodzonym po 01.01.2004 r. posiadającym ważną legitymację upoważniającą do zniżki. Wstęp dla dzieci do 3 roku życia bez zajmowania osobnego miejsca - bezpłatny. Weryfikacja biletów ulgowych będzie następować przy wejściu na halę w dniu imprezy. Osoby nie posiadające zniżek będą zobowiązane do stosownej dopłaty.

Program XIV Memoriału im. Arkadiusza Gołasia

Sobota, 6 października

półfinały

godz. 13.00 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Stocznia Szczecin

godz. 17.00 ONICO Warszawa - Aluron Virtu Warta Zawiercie

Niedziela, 7 października

godz. 12.00 mecz o 3 miejsce

godz. 16.00 mecz o 1 miejsce

/nad/

6 10 2018 (sobota)

XIV Memoriał Arkadiusza Gołasia

Poznaliśmy obsadę czternastego Memoriału Arkadiusza Gołasia. Kazijski, Kurek, Toniutti czy Deroo to tylko niektórzy topowi siatkarze świata, których podziwiać będzie publiczność w Swarzędzu-Zalasewie. Pierwsza pula biletów jest już dostępna w sprzedaży.

W dniach 5-7 października odbędzie się kolejna edycja Memoriału Arkadiusza Gołasia. To już czternasty raz, kiedy najlepsi siatkarze i trenerzy świata upamiętnią tragicznie zmarłego Reprezentanta Polski. Ze względów logistycznych organizatorzy imprezy postanowili przenieść ją do Swarzędza-Zalasewa. - Jestem dumny z tego, że tak wspaniałe wydarzenia odbywają się na terenie naszej Gminy - mówi Marian Szkudlarek - Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz. - Po Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży to kolejne sportowe święto, które odbędzie się w swarzędzkiej hali widowiskowo-sportowej w Zalasewie - zaprasza.

ZAKSA, Stocznia, Onico i Zawiercie uczestnikami memoriału

Organizatorzy potwierdzili już komplet zespołów, które wezmą udział w memoriale. W pierwszym półfinale zmierzą się ZAKSA Kędzierzyn-Koźle ze Stocznią Szczecin. Po jednej stronie siatki staną Bieniek, Zatorski i Kaczmarek, ich rywalami będą między innymi Żygadło, Kurek czy Kazijski. Wielu kibiców uważa, że jest to przedwczesny finał, ale los połączył te drużyny już na samym początku turnieju. Po zakończeniu tego spotkania na boisko wybiegną vipy i sztaby szkoleniowe. Sponsorzy i partnerzy memoriału sprawdzą czy Antiga, Stojczew i Gacek nadal są w wysokiej formie.  - Z przyjemnością przyjęliśmy zaproszenie na XIV Memoriał Arkadiusza Gołasia - mówi Sebastian Świderski, prezes zarządu ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. - Turniej traktujemy bardzo poważnie - w końcu to ostatni sprawdzian formy przed rozpoczynającą się chwilę później PlusLigą - dodaje wybitny siatkarz.

W drugim półfinale zmierzą się Onico Warszawa i Aluron Virtu Warta Zawiercie. Klub ze stolicy triumfował w ubiegłorocznym memoriale i z pewnością będzie chciał powtórzyć ten sukces. Natomiast ich rywale słyną z najlepszych kibiców w Polsce i już dzisiaj zapowiadają przyjazd do Swarzędza-Zalasewa kilkoma autokarami. - W tym roku postawiliśmy na najlepszy możliwy zestaw drużyn. Transfery, jakie przeprowadziły zaproszone kluby, ich poziom oraz fenomenalni fani gwarantują wielkie sportowe emocje - mówi Anna Sumelka, organizatorka imprezy. - Zapraszam wszystkich do wspólnej zabawy na początku października - dodaje królowa polskiej siatkówki.

Warsztaty, licytacje i koncert Conrado Yaneza

Nieodłączną częścią Memoriału Arkadiusza Gołasia są warsztaty siatkarskie prowadzone przez siatkarskie gwiazdy. Ponad 100 dzieci z Gminy Swarzędz będą miały okazję uczyć się sportowego rzemiosła od najlepszych. Jak co roku - nie zabraknie również aukcji, z których dochód przeznaczony jest na turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. Sprzęt AGD, piłka z autografami Skry Bełchatów czy kalendarz z podpisami drużyny Lecha Poznań to tylko wybrane gadżety, jakie licytowano na ubiegłoroczej imprezie. Emocje sportowe to jednak nie wszystkie atrakcje, jakie przygotowali dla kibiców organizatorzy turnieju. W harmonogramie znalazł się również koncert Conrado Yaneza - zwycięzcy polskiej edycji Must Be The Music.

Bilety i harmonogram imprezy

Właśnie ruszyła sprzedaż biletów na XIV Memoriał Arkadiusza Gołasia. Najkorzystniejszą opcją jest karnet dwudniowy, ale można  również nabywać wejściówki na pojedyncze dni. Dostępne są one pod linkiem: www.ticketos.pl/memorialgolasia

  • bilet jednodniowy sobota (2 mecze): 40 zł normalny, 35 zł ulgowy
  • bilet jednodniowy niedziela (2 mecze): 50 zł normalny, 45 zł ulgowy
  • karnet dwudniowy (4 mecze): 80 zł normalny, 60 zł ulgowy
  • bilety grupowe powyżej 20 osób: biuro@memorialgolasia.pl

Zniżki:

Bilety ulgowe przysługują uczniom urodzonym po 01.01.2004 r. posiadającym ważną legitymację upoważniającą do zniżki. Wstęp dla dzieci do 3 roku życia bez zajmowania osobnego miejsca - bezpłatny. Weryfikacja biletów ulgowych będzie następować przy wejściu na halę w dniu imprezy. Osoby nie posiadające zniżek będą zobowiązane do stosownej dopłaty.

Program XIV Memoriału im. Arkadiusza Gołasia

Sobota, 6 października

półfinały

godz. 13.00 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Stocznia Szczecin

godz. 17.00 ONICO Warszawa - Aluron Virtu Warta Zawiercie

Niedziela, 7 października

godz. 12.00 mecz o 3 miejsce

godz. 16.00 mecz o 1 miejsce

/nad/

7 10 2018 (niedziela)

Koncert Renaty Przemyk

W niedzielę, 7 października 2018 o godz. 20:00 w Swarzędzkiej Sali Koncertowej w Zalasewie wystąpi niezwykle charyzmatyczna artystka - Renata Przemyk. Wokalistka zaśpiewa utwory z kultowego albumu „Ya Hozna", a także swoje największe przeboje.

Renata Przemyk jest artystką niezwykłą, która od lat konsekwentnie podąża własną drogą, nie poddając się zewnętrznym wpływom, łącząc doskonałe kompozycje z nieszablonowymi pomysłami na aranżacje utworów. Twórczość Renaty Przemyk można określić jako niebanalną, melodyjną, ale zarazem błyskotliwie zaaranżowaną i przede wszystkim zagraną - piosenki w wykonaniu artystki angażują słuchacza nie tylko pod względem muzycznym, ale także zmuszają do skupienia się na przekazie niesionym przez słowa, nacechowane rzadko spotykanym na polskiej scenie muzycznej poetyckim urokiem. Artystka ma na swoim koncie wiele płyt i nagród, została doceniona zarówno przez krytykę jak i publiczność.

„Ya Hozna" Renaty Przemyk to naszpikowana przebojami "Babę zesłał Bóg", "Kochaj mnie jak wariat", "Tańczę na stole" czy "Tortury" płyta, która okazała się jednym z najbardziej spektakularnych debiutów w historii polskiej muzyki rozrywkowej. O jej fenomenie stanowiło idealne połączenie poetyckiej wrażliwości z punkową energią, a wszystko to podlane folkowym sosem. Wielkim atutem okazały się niepowtarzalne teksty Sławomira Wolskiego doskonale korespondujące z image artystki. Wyszło z tego arcydzieło, które pomimo upływu prawie trzydziestu lat wytrzymało próbę czasu.

Październikowy koncert w Zalasewie jest częścią ogólnopolskiego projektu, który oferuje ogromne emocje i powrót do przeszłości pełnej wartościowej muzyki. Na koncercie będzie okazja do wysłuchania wszystkich utworów z pierwszej płyty oraz największych przebojów z pozostałych płyt Renaty,  takich jak: "Aż po grób", "Ten taniec", "Zero" czy "Kochana".

Bilety na koncert w cenie 40zł są dostępne w Ośrodku Kultury oraz na portalu www.kupbilecik.pl

/ok/

 

 

7 10 2018 (niedziela)

XIV Memoriał Arkadiusza Gołasia