Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE
Wszystkie wydarzenia
19 11 2019 (wtorek)

Wspólne Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej

Przewodniczący komisji Rady Miejskiej w Swarzędzu zapraszają na Wspólne Posiedzenie, które odbędzie się w dniu 19 listopada 2019 r., o godz. 14:00 w Ośrodku Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14.

Porządek obrad:

1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Prezentacja projektu budżetu na 2020 r.

3. Sprawy bieżące.

4. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Adrian Senyk

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi Tomasz Majchrzak

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty Kultury i Sportu Mateusz Matuszak

 

20 11 2019 (środa)

Posiedzenie Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi zaprasza do wzięcia udziału w posiedzeniu, które odbędzie się 20 listopada 2019 r., godz. 14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz ul. Rynek 1, pok. 207, Ip.

Godz. 13:00 - „Bezpieczna gmina, bezpieczny mieszkaniec" - spotkanie sołtysów z przedstawicielami Policji .

Godz.13.30 - Spotkanie sołtysów z Burmistrzem Miasta i Gminy Swarzędz.

Godz.14.00 - Komisja

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Analiza i opiniowanie projektu budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2020.

3. Omówienie materiałów sesyjnych.

4. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2020.

5. Sprawy bieżące.

6. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi

Tomasz Majchrzak

 

21 11 2019 (czwartek)

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu zaprasza do wzięcia udziału w posiedzeniu, które odbędzie się 21 listopada 2019 r., godz. 14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, pok. 207.

Godz. 12.30 - wizyta studyjna na warsztatach terapii zajęciowej w Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka - osoby niepełnosprawne w Gminie Swarzędz.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Analiza i opiniowanie projektu budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2020.

3. Omówienie materiałów sesyjnych.

4. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2020.

5. Sprawy bieżące.

6. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu

Mateusz Matuszak

 

22 11 2019 (piątek)

♫ ♪ ♫ Artyści „Piwnicy pod Baranami" - koncert

"Jak się sami nie zabawimy, to nikt nas nie zabawi" - mawiał Piotr Skrzynecki... Zapraszamy Państwa na koncert pełen wzruszeń, magii i humoru w wykonaniu grupy legendarnego, krakowskiego kabaretu.

Każdy koncert w wykonaniu artystów kabaretu „Piwnica pod Baranami" jest wielkim wydarzeniem artystycznym.

Przybywają na nie ludzie z całej Polski i z zagranicy. A magnesem dla nich jest niepowtarzalna atmosfera, surrealistyczny humor, liryka, wspaniałe pieśni kompozytorów piwnicznych, takich jak: Zygmunt Konieczny, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Andrzej Nowak, Andrzej Zarycki, Zbigniew Preisner, Stanisław Radwan, Grzegorz Turnau i innych.

W koncercie nie brakuje również humoru najwyższej próby w wykonaniu Krzysztofa Janickiego, Andrzeja Talkowskiego czy w ,,zbiorówkach" całego zespołu.

Zechciejcie Pastwo uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Zapraszamy - 22 listopada o godz. 19:00 w Swarzędzkiej Sali Koncertowej w Zalasewie. Bilety w cenie 50 zł dostępne w Ośrodku Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14 (wjazd od ul. Jesionowej) i na stronie www.kupbilecik.pl

/ok/

 

 

22 11 2019 (piątek)

Posiedzenie Komisji Budżetowej

Przewodniczący Komisji Budżetowej zaprasza do wzięcia udziału w posiedzeniu, które odbędzie się 22 listopada 2019 r., godz. 8:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, pok. 207.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Analiza i opiniowanie projektu budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2020.

3. Omówienie materiałów sesyjnych.

4. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2020.

5. Sprawy bieżące.

6. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji Budżetowej

Adrian Senyk

 

26 11 2019 (wtorek)

XVI Sesja Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Swarzędzu zaprasza na XVI Sesję Rady Miejskiej w Swarzędzu, która odbędzie się 26 listopada 2019 r., o godz. 13:00 w Ośrodku Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XVI Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XV sesji.

4. Informacja o realizacji zadań współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2019.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2019 - 2043.

7. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Swarzędz w roku 2020.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie wykonania dokumentacji dla Inwestycji „Budowa obwodnicy Swarzędza".

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Swarzędz na lata 2020 - 2024.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu, utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Swarzędz pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Swarzędzu oraz nadania statutu tej jednostce organizacyjnej.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zapewnienia obsługi dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Swarzędzu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Swarzędz do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019 - 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/455/2018 w Swarzędzu z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Swarzędz dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Swarzędz.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/287/09 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 października 2009 r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki o numerze ewid. 31/4 przy ul. Planetarnej w Zalasewie.

19. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wydatkowania środków finansowych w jednostkach organizacyjnych gminy w aspekcie stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji.

20. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na organizację imprez miejskich.

21. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.

22. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz o odpowiedziach na interpelacje i zapytania.

23. Wolne głosy.

24. Komunikaty.

25. Zakończenie  XVI sesji.

 

28 11 2019 (czwartek)

Debata społeczna na temat bezpieczeństwa

Komendant Miejski Policji w Poznaniu oraz Komendant Komisariatu Policji w Swarzędzu zapraszają na debatę społeczną na temat bezpieczeństwa dla mieszkańców gminy Swarzędz i Kleszczewo.

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ!

data: 28 listopada 2019 r.

godz.: 10:00-12:00

miejsce: Ośrodek Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14.

/kł/

 

 

1 12 2019 (niedziela)

Cezary Pazura czyli Wujek Czarek na żywo!

Cezary Pazura - drapieżna postać polskiej sceny satyrycznej. Jako komik dał się poznać w pierwszym polskim sitcomie „13 posterunek". Ceni sobie jednak żywy kontakt z publicznością, dlatego stworzył wiele programów rozrywkowych i kabaretowych, z którymi występuje w całej Polsce.

Nie miesza się do polityki. Uprawia satyrę obyczajową. Hasłem przewodnim jego najnowszego programu jest „precz ze smutkiem i szarością".

1 grudnia dwukrotnie (o godz. 17:00 i 19:30) wystąpi w Swarzędzkiej Sali koncertowej w Zalasewie. Serdecznie zapraszamy !

Bilety dostępne w Ośrodku Kultury w Swarzędzu ul. Poznańska 14 (wjazd od ul. Jesionowej)

oraz na stronie internetowej:

https://www.kupbilecik.pl/imprezy/42907/Zalasewo/Cezary+Pazura/

/ok/

 

6 12 2019 (piątek)

Bezpłatne warsztaty o zdrowiu dla osób 60+

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty skierowane do mieszkańców Powiatu Poznańskiego, którzy ukończyli 60 rok życia, ich opiekunów i wszystkich zainteresowanych. Szczegółowe informacje o miejscu i godzinie rozpoczęcia warsztatów znajdują się na plakacie. Warsztaty prowadzić będą specjaliści: dr n. med. Joanna Rybacka - Mossakowska - specjalista neurolog oraz mgr Anna Maria Majchrzycka - gerontolog.  Podczas warsztatów będziemy mówić profilaktyce chorób otępiennych i innych zaburzeń psychicznych i neurologicznych, jakie mogą dotyczyć seniorów, w tym: zaburzeń lękowych i depresji oraz roli rodziny w profilaktyce, diagnostyce i terapii tych chorób. Poznamy także praktyczne aspekty dotyczące treningu poznawczego (pokażemy konkretne ćwiczenia jakie można wykonywać w domu) oraz komunikacji z seniorem - każdy uczestnik otrzyma broszurę z ćwiczeniami.

Zaawansowany wiek jest istotnym czynnikiem ryzyka pojawienia się zaburzeń natury neurologicznej i psychicznej. Wśród najczęściej występujących schorzeń tego typu możemy wymienić: wylewy i udary mózgu, zaburzenia poznawcze, chorobę Parkinsona, chorobę Alzheimera, depresje, zaburzenia lękowe. Warto wiedzieć jak objawiają się wyżej wymienione schorzenia i jak sobie z nimi radzić.

Na przestrzeni ostatnich lat nastąpił rozwój wiedzy dotyczącej funkcjonowania ludzkiego mózgu w okresie późnej dorosłości oraz starości. Udowodniono, że tak jak z wiekiem maleje wydolność mięśni, organów, sprężystość skóry, tak samo mniej sprawnie działa mózg, co przejawia się przede wszystkim w postaci dłuższego czasu, jakiego potrzebuje na przefiltrowanie, przetworzenie i zakodowanie informacji z otoczenia. Badania wykazują również, że odpowiedni trening może spowodować spowolnienie zachodzących procesów stopniowej utraty sprawności poznawczej.

Link do wydarzenia w gminie Swarzędz: https://www.facebook.com/events/2502402216515071/

Anna Majchrzycka

 

 

8 12 2019 (niedziela)

Mikołajki na Rynku - zapraszamy!

Zapraszamy na coroczne Mikołajki, które odbędą się w niedzielę, 8 grudnia, na swarzędzkim Rynku. Wielka świąteczna zabawa rozpocznie się o godz. 15:00 i trwać będzie do godz. 18:00

Tegoroczne Mikołajki  przeniosą nas do Finlandii - krainy Świętego Mikołaja. Zapraszamy bowiem dzieci do przejścia tradycyjnej fińskiej ścieżki św. Mikołaja - Joulupolku. Na ścieżce spotkać będzie można prawdziwego renifera, odwiedzić elfią pocztę, zobaczyć mini przedstawienie teatralne, zrobić sobie zdjęcie z Mikołajem. Nie zabraknie także polskich zwyczajów - śpiewania kolęd i szopki bożonarodzeniowej. Tradycyjnie wspólnie rozpalimy naszą swarzędzką choinkę.

Każde dziecko, które odwiedzi wszystkie punkty i zdobędzie potwierdzające to pieczątki, dostanie słodki upominek.

Poza ścieżką czekają na dzieci inne atrakcje: parada szczudlarzy, elfów, zimowa zumba, wspólne rysowanie. Nie zabraknie także świątecznych stoisk handlowych, na których będzie można kupić ozdoby świąteczne i rękodzieło. Świąteczna gastronomia zaprosi nas na grzańca, rozgrzewającą zimową herbatę, pierogi, pyszną zupę grzybową oraz fińskie smakołyki.

Wszystko to sprawi, że 8 grudnia na swarzędzkim rynku zapanuje magiczna, świąteczna atmosfera.

Organizatorami Mikołajek są: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, Ośrodek Kultury oraz Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów".

Magdalena Malińska Murek

Filip Przepióra

 

5 01 2020 (niedziela)

♫ ♪ ♫ Koncert Kolęd i Pastorałek

Zespół Septem działający przy parafii św. Józefa Rzemieślnika w Swarzędzu zaprasza na Koncert Kolęd i Pastorałek - 5 stycznia 2020 roku o godzinie 20.00, zaraz po wieczornej mszy świętej, która jest o 19:00.

/nad/

 

 

 

12 01 2020 (niedziela)

Finał WOŚP

12 stycznia 2020 roku odbędzie się 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem temat finału brzmi: „dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej". Podobnie jak w latach ubiegłych, Swarzędz przyłącza się do akcji Jurka Owsiaka.

Tradycyjnie finał odbędzie się w Hali Sportowej Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Sygnał do rozpoczęcia finałowego grania da Swarzędzka Orkiestra Dęta. Przez cały dzień trwania imprezy nie zabraknie koncertów, wspólnej, orzeźwiającej kąpieli swarzędzkich morsów, a także loterii fantowej i licytacji - przede wszystkim Złotego Serduszka, Swarzędzkiego Biegu WOŚP i Światełka do Nieba.