Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE
Wszystkie wydarzenia
22 01 2020 (środa)

Posiedzenie Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi zaprasza do wzięcia udziału w posiedzeniu, które odbędzie się 22 stycznia 2020 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy  Swarzędz  ul. Rynek 1, pok. 207, Ip.

Godz. 13:00 - „Bezpieczna gmina, bezpieczny mieszkaniec"

spotkanie sołtysów z  przedstawicielami Policji .

Godz.13.30 - Spotkanie sołtysów z Burmistrzem Miasta i Gminy Swarzędz.

Godz.14.00 - Komisja

Porządek obrad:

1.   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Gospodarka wodno-ściekowa, melioracje, zbiorniki retencyjne, zieleń przy drogach.

3.   Omówienie materiałów sesyjnych.

4.   Sprawy bieżące.

5.   Zakończenie.

Przewodniczący Komisji  Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi

Tomasz Majchrzak

 

23 01 2020 (czwartek)

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu zaprasza do wzięcia udziału w posiedzeniu, które odbędzie się 23 stycznia 2020r., godz. 14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, pok. 207.

Program:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Kalendarz imprez kulturalno-sportowych.

3. Omówienie materiałów sesyjnych.

4. Sprawy bieżące.

5. Senior w gminie Swarzędz - wizyta w Domu Dziennego Pobytu Senior Wigor - zapoznanie się z bazą lokalową.

6. Zakończenie.

Przewodniczący  Komisji  Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu

Mateusz Matuszak

 

 

 

24 01 2020 (piątek)

Posiedzenie Komisji Budżetowej

Przewodniczący Komisji Budżetowej zaprasza do wzięcia udziału w posiedzeniu, które odbędzie się 24 stycznia 2020 r., godz. 08:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, pok.207.

Program:

1.   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Analiza wydatkowania środków związanych z bezpieczeństwem publicznym na terenie Gminy Swarzędz - Straż Miejska, monitoring miejski.

3.   Omówienie materiałów sesyjnych.

4.   Sprawy bieżące.

5.   Zakończenie.

Przewodniczący Komisji  Budżetowej

Adrian Senyk

 

26 01 2020 (niedziela)

Koncert karnawałowy Swarzędzkiej Orkiestry Dętej

26 stycznia 2020 r. o godzinie 17:00 w Hali Sportowej Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji odbędzie się coroczny koncert karnawałowy Swarzędzkiej Orkiestry Dętej.

Będzie muzycznie, spontanicznie, radośnie i, jak zawsze, z dużym poczuciem humoru. Swarzędzka Orkiestra Dęta wykona największe przeboje polskiej muzyki rozrywkowej i z pewnością porwie publiczność do wspólnej zabawy.

Na Koncert karnawałowy Swarzędzkiej Orkiestry Dętej obowiązuje wstęp wolny.

/ok/

 

28 01 2020 (wtorek)

XVIII Sesja Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Swarzędzu zaprasza na XVIII Sesję Rady Miejskiej w Swarzędzu, która odbędzie się 28 stycznia 2020 r., o godz. 13:00 w Ośrodku Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XVIII Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2020.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2020 - 2043.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku dla Województwa Wielkopolskiego na zadania z zakresu kultury.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/222/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości stawek za parkowanie

8. w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/210/2019 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Swarzędz na lata 2020-2024.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Swarzędz w 2020 roku.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Swarzędz na lata 2020-2022.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Swarzędz, a Gminą Pobiedziska, dotyczącego korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Swarzędzu przez mieszkańców Gminy Pobiedziska.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Swarzędz dotacji celowych w 2020 roku na zadania związane z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Swarzędz.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Łowęcin - Wiatraczna.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Paczkowa - część A1.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Paczkowa - część B1.

20. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.

21. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz o odpowiedziach na interpelacje i zapytania.

22. Wolne głosy.

23. Komunikaty.

24. Zakończenie  XVIII sesji.

 

10 02 2020 (poniedziałek)

Spacer FOTOPUSZCZA Zielonka - wernisaż wystawy

W 2019 roku, w ramach cyklu warsztatów fotografii przyrodniczej "Spacer FOTOPUSZCZA Zielonka" odbyły się cztery edycje tematycznych warsztatów. Pod okiem doświadczonego fotografa przyrody uczestnicy uwiecznili na swoich zdjęciach naturę otaczającej nas Puszczy Zielonki w czterech odsłonach: wiosennej, letniej, jesiennej i zimowej. Ostatnia z nich (grudniowa) miała miejsce nad Doliną Cybiny w Swarzędzu.

W poniedziałek 10 lutego  2020 roku zapraszamy na wernisaż wystawy, podczas którego zostaną zaprezentowane Ich wyjątkowe prace.

Wernisaż rozpocznie się o godz. 18:00 w Salonie FOTONATURA w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej „Dziewicza Góra" w Czerwonaku. Organizatorem wydarzenia jest Związek Międzygminny ,,Puszcza Zielonka" oraz Nadleśnictwo Łopuchówko.

Izabela Paprzycka

fot. Janusz Gliszczyński i M. Szrajbrowski