Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Władze Sołectwa Wierzenica (Kadencja 2018-2023)


Sołtys:

Maciej Dominikowski, ul. Lisia 1, tel. 510 031 938;

E-mail: wierzenica@wp.pl; e-mail2: wierzenica@soltys.swarzedz.pl; www.wierzeniczenia.republika.pl

 

 

Rada Sołecka:

  • Ewelina Spychaj
  • Joanna Wala
  • Krzysztof Białas
  • Paweł Rajewicz
  • Marta Schulz

Powierzchnia: 1312,7 ha

Liczba stałych mieszkańców sołectwa Wierzenica na dzień 30.06.2020:

- 229.

Fundusz Sołecki 2015


Wykorzystanie funduszu w 2015r. - Aktualizacja: 27.02.2015
Zadanie Plan na 2015 (pierwotny) Plan po zmianach (aktualny) Wykorzystanie Pozostałe środki
1. Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych, w tym: 5 760,00 5 760,00 0,00 5 760,00
- Towar 2 880,00 2 880,00 0,00 2 880,00
- Usługi 2 880,00 2 880,00 0,00 2 880,00
- Inwestycje (> 3500 zł) 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, w tym terenu rekreacyjnego, w tym: 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00
- Towar 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00
- Usługi 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00
- Inwestycje (> 3500 zł) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 13 760,00 13 760,00 0,00 13 760,00

Fundusz Sołecki 2014


Wykorzystanie funduszu w 2014r.
Zadanie Plan na rok 2014 Wykorzystanie na dzień 31.12.2014 Środki niewykorzystane
1. Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych 4 080,00 4 034,32 45,68
2. Upamiętnienie 200 rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego 4 500,00 0,00 4 500,00
3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, w tym terenu rekreacyjnego 4 500,00 3 841,66 658,34
Ogółem: 13 080,00 7 875,98 5 204,02

Fundusz Sołecki 2013


Wykorzystanie funduszu w 2013r.
Zadanie Plan na rok 2013 Wykorzystanie na dzień 31.12.2013 Środki niewykorzystane
Ogółem: 12 696,00 12 330,76 365,24
1. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych położonych w sołectwie 8 000,00 7 961,00 39,00
2. Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i integracyjnych 4 696,00 4 369,76 326,24

Pliki do pobrania


Uchwała o przyjęciu statutu Sołectwa Wierzenica - pobierz

Treść statutu:

  • Statut Sołectwa Wierzenica (od 18.01.2019) - pobierz
  • Statut Sołectwa Wierzenica (do 17.01.2019) - pobierz

Granice Sołectwa Wierzenica - pobierz

Publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp 2010.120.2274 z dnia 16.06.2010

Obowiązuje od 01.07.2010