Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Władze Sołectwa Jasin (Kadencja 2018-2023)


Sołtys:

Zdzisław Niemyt, ul. Szklarniowa 7a, Jasin, tel. 510 031 943

e-mail: jasin@soltys.swarzedz.pl

 

 

 

 

Rada Sołecka:

  • Violetta Liebthal
  • Krzysztof Szymanowski
  • Dawid Książkiewicz
  • Maria Drozda
  • Witold Garstka
  • Iwona Błażejczyk
  • Grzegorz Majchrzak

 

Powierzchnia: 583,7 ha

Liczba stałych mieszkańców Sołectwa Jasin na dzień 30.06.2020:

- 1688.

Sołectwo zgłoszone do programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" w 2014 roku

Fundusz Sołecki 2015


Wykorzystanie funduszu w 2015 - Aktualizacja: 27.02.2015
Zadanie Plan na 2015 (pierwotny) Plan po zmianach (aktualny) Wykorzystanie Pozostałe środki
1. Organizacja spotkań integrujących społecznośc lokalną, w tym: 16 840,00 16 840,00 0,00 16 840,00
- Towar 8 420,00 8 420,00 0,00 8 420,00
- Usługi 8 420,00 8 420,00 0,00 8 420,00
- Inwestycje (> 3500 zł) 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa, w tym: 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00
- Towary 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00
- Usługi 0,00 0,00 0,00 0,00
- Inwestycje (> 3500 zł) 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00
Ogółem 30 840,00 30 840,00 0,00 30 840,00

Fundusz sołecki 2014


Wykorzystanie funduszu w 2014
Zadanie Plan na rok 2014 Wykorzystanie na dzień 31.12.2014 Środki niewykorzystane
1. Organizacja imprez kulturalno-sportowych 12 000,00 11 507,90 492,10
2. Dofinansowanie półkolonii dla dzieci z sołectwa 1 000,00 949,50 50,50
3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa 16 190,00 15 982,64 207,36
Ogółem: 29 190,00 28 440,04 749,96

Fundusz Sołecki 2013


Wykorzystanie funduszu w 2013
Zadanie Plan na rok 2013 Wykorzystanie na dzień 31.12.2013 Środki niewykorzystane
1. Organizacja imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym i integracyjnym 6 793,00 6 740,20 52,80
2.Dofinansowanie kolonii letnich dla dzieci z sołectwa 1 000,00 795,07 204,93
3. Konserwacja elementów i konstrukcji drewnianych znajdujących się w przestrzeni publicznej sołectwa 1 800,00 1 800,00 0,00
4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa 19 000,00 18 776,72 223,28
Ogółem: 28 593,00 28 111,99 481,01

Dokumenty do pobrania


Uchwała o przyjęciu statutu Sołectwa Jasin - pobierz

  • Uchwała zmieniająca - zobacz

Treść statutu:

  • Statut Sołectwa Jasin (od 18.01.2019) - pobierz
  • Statut Sołectwa Jasin (do 17.01.2019) - pobierz

Granice Sołectwa Jasin - pobierz

Publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp 2010.120.2264 z dnia 16.06.2010

Obowiązuje od 01.07.2010

Plan Odnowy Miejscowości - pobierz