Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Program Priorytetowy CZYSTE POWIETRZE


Zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze"3 01 2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (dalej: „WFOŚiGW") ogłasza, że od 3 stycznia 2023 r. wchodzi w życie zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze". Szczegółowe informacje znajda Państwo tutaj:

https://www.wfosgw.poznan.pl/aktualnosci-z-funduszu/4488/

/wos/

Informacje o programie


W siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, przy ul. Poznańskiej 25 (Wydział Ochrony Środowiska) uruchomiony został punkt konsultacyjno-informacyjny rządowego Programu Priorytetowego CZYSTE POWIETRZE

CZYSTE POWIETRZE to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią.

Program przeznaczony jest dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wsparcie finansowe można otrzymać na:

  • wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu;

  • instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej;

  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła (tj. rekuperację);
  • termomodernizację budynków w tym wymianę okien i drzwi;

  • mikroinstalację fotowoltaiczną.

Dofinansowaniem objęte są projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Realizację inwestycji należy zakończyć do 30 miesięcy, a dla dotacji w ramach najwyższego poziomu dofinansowania do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Szczegóły Programu (m.in. zasady, określenie poziomów dofinansowania oraz maksymalne kwoty dotacji) dostępne na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze

 

Składanie wniosku na dotację

Wnioski składa się w postaci elektronicznej poprzez stronę internetową, tj. Generator wniosków o dofinansowanie. W tym celu należy posiadać adres e-mail i zarejestrować się na ww. portalu.

Przed przyjściem do punktu konsultacyjno-informacyjnego należy założyć swój profil pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Wniosek można złożyć także elektronicznie przez serwis gov.pl, posiadając profil zaufany. Formularz wniosku dostępny jest po zalogowaniu się na ww. serwis.

W przypadku wniosku o podwyższonym lub najwyższym stopniu dofinansowania należy przed złożeniem wniosku uzyskać z Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

 

Ważne!

W celu skorzystania z punktu konsultacyjno-informacyjnego konieczna jest wcześniejsza telefoniczna rezerwacja terminu pod numerami telefonów: 61 65 12 403, 61 65 10 655.