Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Skąd wziąć numer rachunku bankowego?


Każdemu właścicielowi nieruchomości, który złoży deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym zostanie przydzielony indywidualny numer rachunku bankowego. Pismo zawierające numer rachunku zostanie przesłane pocztą tradycyjną listem poleconym.

 

Do czasu otrzymania przesyłki z indywidualnym numerem rachunku bankowego wpłat można dokonywać na rachunek ogólny:

 

25 1600 1084 1843 0348 6000 0176

 

Po otrzymaniu przesyłki listownej prosimy dokonywać wpłat na numer rachunku w niej zawarty.