Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Władze Sołectwa Zalasewo (Kadencja 2018-2023)


Sołtys:

Adrian Senyk, ul. Norweska 3 (os. Europejskie), tel. 510 031 932, soltys@zalasewo.swarzedz.pl

e-mail2: zalasewo@soltys.swarzedz.pl

 

 

 

Rada Sołecka:

  • Bartosz Bryk
  • Jakub Rosa
  • Agnieszka Wolniewicz
  • Ewelina Bogacka
  • Emilia Wajnert
  • Piotr Nowakowski
  • Sabina Zielińska

 

Powierzchnia: 485,4 ha

Liczba stałych mieszkańców Sołectwa Zalasewo na dzień 30.06.2020:

- 5858.

Sołectwo jest aktywnym członkiem programu "Wielkopolska Odnowa Wsi"

Fundusz Sołecki 2015


Wykorzystanie funduszu w 2015r. - Aktualizacja: 13.03.2015
Zadanie Plan na 2015 (pierwotny) Plan po zmianach (aktualny) Wykorzystanie Pozostałe środki
1. Zakup tablicy informacyjnej na os. Sarmackie, w tym: 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00
- Towar 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00
- Usługi 0,00 0,00 0,00 0,00
- Inwestycje (> 3500 zł) 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, w tym: 17 000,00 17 000,00 4 997,98 12 002,02
- Towary 8 500,00 8 500,00 3 597,98 4 902,02
- Usługi 8 500,00 8 500,00 1 400,00 7 100,00
- Inwestycje (> 3500 zł) 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Remont ogrodzenia wokół świetlicy, w tym: 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00
- Towary 0,00 0,00 0,00 0,00
- Usługi 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00
- Inwestycje (> 3500 zł) 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Rozbudowa placu zabaw, w tym: 4 840,00 4 840,00 0,00 4 840,00
- Towary 4 840,00 4 840,00 0,00 4 840,00
- Usługi 0,00 0,00 0,00 0,00
- Inwestycje (> 3500 zł) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 30 840,00 30 840,00 4 997,98 25 842,02

Fundusz Sołecki 2014


Wykorzystanie funduszu w 2014r.
Zadanie Plan na rok 2014 Wykorzystanie na dzień 31.12.2014 Środki niewykorzystane
1. Zakup wyposażenia służącego organizacji imprez 2 500,00 2 496,45 3,55
2. Doposażenie świetlicy 2 900,00 2 883,29 16,71
3. Remont świetlicy 8 500,00 8 500,00 0,00
4. Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym dla mieszkańców 14 000,00 13 098,84 901,16
5. Konserwacja i odtwarzanie drewnianych elementów małej architektury przy świetlicy w Zalasewie 1 290,00 1 289,04 0,96
Ogółem: 29 190,00 28 267,62 922,38

Fundusz Sołecki 2013


Wykorzystanie funduszu w 2013r.
Zadanie Plan na rok 2013 Wykorzystanie na dzień 31.12.2013 Środki niewykorzystane
Ogółem: 28 593,00 28 537,60 55,40
1. Organizacja imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym i integracyjnym 12 000,00 11 944,60 55,40
2. Doposażenie świetlicy 2 593,00 2 593,00 0,00
3. Opracowanie i wdrożenie strony www sołectwa 3 000,00 3 000,00 0,00
4. Zakup namiotów na potrzeby organizacji imprez 10 000,00 10 000,00 0,00
5. Zagospodarowanie i odnowienie przestrzeni publicznej 1 000,00 1 000,00 0,00

Pliki do pobrania


Uchwała o przyjęciu statutu Sołectwa Zalasewo - pobierz

  • Uchwała o zmianie statutu - zobacz

Statut:

  • Statut Sołectwa Zalasewo (od 18.01.2019) - pobierz
  • Statut Sołectwa Zalasewo (do 17.01.2019) - pobierz

Granice Sołectwa Zalasewo - pobierz

Publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp 2010.120.2276 z dnia 16.06.2010

Obowiązuje od 01.07.2010