Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Władze Sołectwa Uzarzewo (Kadencja 2018-2023)


Sołtys:

Adrian Suchomski, ul. Kasztanowa 1, tel. 664 874 602,

e-mail: adrian.suchomski@wp.pl e-mail2: uzarzewo@soltys.swarzedz.pl

 

 

Rada Sołecka:

  • Joanna Dudzińska
  • Paweł Furmaniak
  • Nina Karwowska
  • Konrad Kaszubowicz
  • Mieczysław Maciejewski
  • Monika Malicka

 

Powierzchnia: 908,8 ha

Liczba stałych mieszkańców Sołectwa Uzarzewo na dzień 30.06.2020:

- 520.

Fundusz Sołecki 2015


Wykorzystanie funduszu w 2015r. - Aktualizacja: 27.02.2015
Zadanie Plan na 2015 (pierwotny) Plan po zmianach (aktualny) Wykorzystanie Pozostałe środki
1. Zadaszenie tarasu przy świetlicy, w tym: 22 050,00 22 050,00 0,00 22 050,00
- Towar 0,00 0,00 0,00 0,00
- Usługi 0,00 0,00 0,00 0,00
- Inwestycje (> 3500 zł) 22 050,00 22 050,00 0,00 22 050,00
2. Doposażenie SP w Kobylnicy, w tym: 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00
- Towar 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00
- Usługi 0,00 0,00 0,00 0,00
- Inwestycje (> 3500 zł) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 23 250,00 23 250,00 0,00 23 250,00

Fundusz sołecki 2014


Wykorzystanie funduszu w 2014r.
Zadanie Plan na rok 2014 Wykorzystanie na dzień 31.12.2014 Środki niewykorzystane
1. Modernizacja tarasu przy świetlicy wiejskiej 21 190,00 14 645,00 6 545,00
2. Organizacja Dnia Dziecka 1 000,00 998,87 1,13
Ogółem: 22 190,00 15 643,87 6 546,13

Fundusz Sołecki 2013


Wykorzystanie funduszu w 2013r.
Zadanie Plan na rok 2013 Wykorzystanie na dzień 31.12.2013 Środki niewykorzystane
Ogółem: 22 246,00 22 028,44 217,56
1. Odnowienie elewacji świetlicy wiejskiej 16 000,00 15 844,00 156,00
2. Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy 5 000,00 5 000,00 0,00
3. Organizacja Dnia Dziecka 1 246,00 1 184,44 61,56

Pliki do pobrania


Uchwała o przyjęciu statutu Sołectwa Uzarzewo - pobierz

  • Uchwała o zmianie statutu - zobacz

Statut:

  • Statut Sołectwa Uzarzewo (od 18.01.2019) - pobierz
  • Statut Sołectwa Uzarzewo (do 17.01.2019) - pobierz

Granice Sołectwa Uzarzewo - pobierz

Publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp 2010.120.2273 z dnia 16.06.2010

Obowiązuje od 01.07.2010