Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Władze Sołectwa Łowęcin (Kadencja 2018-2023)


Sołtys:

Bogumiła Kaczmarek, ul. Łowiecka 46, tel. 510 031 937

e-mail: lowecin@soltys.swarzedz.pl

 

Rada Sołecka:

  • Ryszard Matoga
  • Zygmunt Majchrzak
  • Marek Niemczal
  • Monika Drgas (do 19.02.2020)
  • Konrad Dembiński (od 19.02.2020)
  • Włodzimierz Nowak
  • Agata Ludwiczak

 

Powierzchnia: 578,3 ha

Liczba stałych mieszkańców Sołectwa Łowęcin na dzień 30.06.2020:

- 588.

Sołectwo jest aktywnym członkiem programu "Wielkopolska Odnowa Wsi"

Fundusz Sołecki 2015


Wykorzystanie funduszu w 2015r. - Aktualizacja: 20.03.2015
Zadanie Plan na 2015 (pierwotny) Plan po zmianach (aktualny) Wykorzystanie Pozostałe środki
1. Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo-rekreacyjnym i integracyjnym, w tym: 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00
- Towar 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00
- Usługi 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00
- Inwestycje (> 3500 zł) 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Ustawienie kontenera z płyty warstwowej na scenie, w tym: 8 350,00 8 350,00 0,00 8 350,00
- Towary 0,00 0,00 0,00 0,00
- Usługi 0,00 0,00 0,00 0,00
- Inwestycje (> 3500 zł) 8 350,00 8 350,00 0,00 8 350,00
3. Zakup namiotów na potrzeby sołectwa, w tym: 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00
- Towary 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00
- Usługi 0,00 0,00 0,00 0,00
- Inwestycje (> 3500 zł) 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Montaż skrzynki energetycznej przy scenie na terenie rekreacyjnym, w tym: 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00
- Towary 0,00 0,00 0,00 0,00
- Usługi 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00
- Inwestycje (> 3500 zł) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 23 350,00 23 350,00 0,00 23 350,00

Fundusz Sołecki 2014


Wykorzystanie funduszu w 2014r.
Zadanie Plan na rok 2014 Wykorzystanie na dzień 31.12.2014 Środki niewykorzystane
1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego 9 000,00 8 705,79 294,21
2. Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo-rekreacyjnym i integracyjnym 12 930,00 12 784,78 145,22
Ogółem: 21 930,00 21 490,57 439,43

Fundusz Sołecki 2013


Wykorzystanie funduszu w 2013r.
Zadanie Plan na rok 2013 Wykorzystanie na dzień 31.12.2013 Środki niewykorzystane
1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego 10 959,00 10 509,89 449,11
2. Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo-rekreacyjnym i integracyjnym 10 000,00 9 946,65 53,35
Ogółem: 20 959,00 20 456,54 502,46

Dokumenty do pobrania


Uchwała o przyjęciu statutu Sołectwa Łowęcin - pobierz

Treść statutu:

  • Statut Sołectwa Łowęcin (od 18.01.2019) - pobierz
  • Statut Sołectwa Łowęcin (do 17.01.2019) - pobierz

Granice Sołectwa Łowęcin - pobierz

Publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp 2010.120.2268 z dnia 16.06.2010

Obowiązuje od 01.07.2010

Plan Odnowy Miejscowości - pobierz