Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Władze Sołectwa Kobylnica (Kadencja 2018-2023)


Sołtys:

Grażyna Orpińska, ul. Południowa 15, tel. 605 746 103

E-mail: zhpkobylnica@gmail.com, soltys@kobylnica.info kobylnica@soltys.swarzedz.pl

www.kobylnica.info

 

Rada Sołecka:

  • Piotr Wantowski
  • Agnieszka Maciejowicz
  • Mariusz Wyskiel
  • Małgorzata Gąsiorowska
  • Przemysław Stachowiak
  • Artur Glapka
  • Piotr Kałużny

Powierzchnia: 336,8 ha

Na obszarze sołectwa Kobylnica leżą dwie wsie: Kobylnica oraz Katarzynki. Łączna liczba mieszkańców sołectwa na dzień 30.06.2020 wynosiła 1554.

Liczba stałych mieszkańców wsi Kobylnica na dzień 31.12.2018:

- 1533, w tym 772 kobiet.

Liczba stałych mieszkańców wsi Katarzynki na dzień 31.12.2018:

- 60, w tym 34 kobiety.

Sołectwo jest aktywnym członkiem programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"

Fundusz Sołecki 2015


Wykorzystanie funduszu w 2015r. - Aktualizacja na dzien 27.02.2015
Zadanie Plan na 2015 (pierwotny) Plan po zmianach (aktualny) Wykorzystanie Pozostałe środki
1. Doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym: 4 000,00 4 000,00 520,01 3 479,99
- Towar 4 000,00 4 000,00 520,01 3 479,99
- Usługi 0,00 0,00 0,00 0,00
- Inwestycje (> 3500 zł) 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy, w tym: 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00
- Towary 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00
- Usługi 0,00 0,00 0,00 0,00
- Inwestycje (> 3500 zł) 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie, w tym: 7 340,00 7 340,00 0,00 7 340,00
- Towary 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00
- Usługi 4 340,00 4 340,00 0,00 4 340,00
- Inwestycje (> 3500 zł) 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Organizacja imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym i integracyjnym, w tym: 18 000,00 18 000,00 1 150,00 16 850,00
- Towary 9 000,00 9 000,00 625,00 8 375,00
- Usługi 9 000,00 9 000,00 525,00 8 475,00
- Inwestycje (> 3500 zł) 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem: 30 840,00 30 840,00 1 670,01 29 169,99

Fundusz Sołecki 2014


Wykorzystanie funduszu w 2014r.
Zadanie Plan na rok 2014 Wykorzystanie na dzień 31.12.2014 Środki niewykorzystane
1. Doposażenie Świetlicy Wiejskiej 4 000,00 3 976,86 23,14
2. Doposażenie Szkoły w Kobylnicy 1 000,00 1 000,00 0,00
3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie 5 000,00 4 995,39 4,61
4. Organizacja imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych 19 190,00 18 287,01 902,99
Ogółem: 29 190,00 28 259,26 930,74

Fundusz Sołecki 2013


Wykorzystanie funduszu w 2013r.
Zadanie Plan na rok 2013 Wykorzystanie na dzień 31.12.2013 Środki niewykorzystane
1. Organizacja imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym i integracyjnym 20 000,00 19 909,58 90,42
2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej 2 500,00 2 485,51 14,49
3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie 5 093,00 4 651,85 441,15
4. Doposażenie szkoły w Kobylnicy 1 000,00 999,77 0,23
Ogółem: 28 593,00 28 046,71 546,29

Dokumenty do pobrania


Uchwała o przyjęciu statutu Sołectwa Kobylnica - pobierz

  • Zmiana treści uchwały - zobacz

Treść statutu:

  • Statut Sołectwa Kobylnica (od 18.01.2019) - pobierz
  • Statut Sołectwa Kobylnica (do 17.01.2019) - pobierz

Granice Sołectwa Kobylnica - pobierz

Publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp 2010.120.2266 z dnia 16.06.2010

Obowiązuje od 01.07.2010

Plan Odnowy Miejscowości - pobierz