Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Władze Sołectwa Gortatowo (Kadencja 2018-2023)


Sołtys:

Filip Molik, ul. Swarzędzka 3, tel. 510 031 929

E-mail: gortatowo@soltys.swarzedz.pl

 

 

Rada Sołecka:

  • Marcin Madanowski
  • Natalia Kruszyńska-Stajkowska
  • Małgorzata Księżopolska
  • Krzysztof Zuchniak
  • Łukasz Kreideweiss
  • Bartosz Marciniak
  • Marta Konieczek

 

Powierzchnia: 487,9 ha

Liczba stałych mieszkańców Sołectwa Gortatowo na dzień 30.06.2020:

- 908.

Sołectwo jest aktywnym członkiem programu "Wielkopolska Odnowa Wsi"

Fundusz Sołecki 2015


Wykorzystanie funduszu w 2015r.
Zadanie Plan na rok 2015 Wykorzystanie na dzień 31.12.2015 Środki niewykorzystane
Ogółem: 23 750,00 22 230,00 1 520,00
1. Zagospodarowanie i estetyka przestrzeni publicznej w sołectwie 5 000,00 4 970,50 29,50
2. Organizacja spotkań integrujących społeczność lokalną 11 750,00 10 507,08 1 242,92
3. Doposażenie świetlicy wiejskiej 7 000,00 6 752,42 247,58

Fundusz Sołecki 2014


Wykorzystanie funduszu w 2014r.
Zadanie Plan na rok 2014 Wykorzystanie na dzień 31.12.2014 Środki niewykorzystane
Ogółem: 21 110,00 20 994,03 115,97
1. Zagospodarowanie i estetyka przestrzeni publicznej w sołectwie 7 000,00 6 947,09 52,91
2. Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców 7 110,00 7 104,00 6,00
3. Plac zabaw dla dzieci, miejsce spotkań mieszkańców 7 000,00 6 942,94 57,06

Fundusz Sołecki 2013


Wykorzystanie funduszu w 2013
Zadanie Plan na rok 2013 Wykorzystanie na dzień 31.12.2014 Środki niewykorzystane
1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie 3 587,00 3 587,00 0,00
2. Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców 12 000,00 11 995,03 4,97
3. Doposażenie i remont świetlicy 4 000,00 3 998,01 1,99
Ogółem: 19 587,00 19 580,04 6,96

Dokumenty do pobrania


Uchwała o przyjęciu statutu Sołectwa Gortatowo - pobierz

Treść statutu:

  • Statut Sołectwa Gortatowo (od 18.01.2019) - pobierz
  • Statut Sołectwa Gortatowo (do 17.01.2019) - pobierz

Granice Sołectwa Gortatowa - pobierz

Publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp 2010.120.2260 z dnia 16.06.2010

Obowiązuje od 01.07.2010