Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Pomagamy uchodźcom
Допомагаємо біженцям


Szanowni Państwo! Trwa wojna, a z Ukrainy uciekają przed nią ludzie - głównie kobiety z dziećmi, osoby starsze i chore. W Swarzędzu zaopiekowaliśmy się już ponad 3 tysiącami uchodźców. Bardzo Państwu dziękuję za okazaną pomoc - za wszystkie darowizny, wpłaty, za pracę wolontariuszy, pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, pracowników UMiG oddelegowanych do obsługi uchodźców, nieocenioną pomoc strażaków i wszystkich, którzy włączają się do codziennych działań.

► Nadal bardzo potrzebna jest pomoc materialna. Informację w tej sprawie uzyskają Państwo pod nr tel.  500 250 998. Prosimy również o zgłasza nie ofert pomocy na adres pomoc.ukraina@swarzedz.pl

► Do Państwa dyspozycji jest specjalny nr konta, na które wpłacać można pomoc pieniężną: Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Swarzędzu konto nr

16 1090 1450 0000 0001 2301 5561

z dopiskiem „UKRAINA".

► Aby pomóc uchodźcom w znalezieniu zatrudnienia stworzyliśmy „swarzędzką giełdę pracy". Apeluję do wszystkich przedsiębiorców o nasyłanie aktualnych ofert pracy w Swarzędzu i okolicach na adres praca.ukraina@swarzedz.pl

Z wyrazami szacunku,

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Marian Szkudlarek

---------------------------

Шановні Пані та Панове! Війна триває, і з України тікають від неї люди - переважно жінки з дітьми, люди похилого віку та хворі. У Сважендзі ми вже подбали про понад 3000 біженців. Велика подяка за допомогу - за всі дарунки, пожертви, за працю волонтерів, співробітників Центру Соціальної Допомоги, співробітників UMiG, делегованих на обслуговування біженців, неоціненну допомогу пожежників і всіх, хто долучається до повсякденної діяльності.

► Матеріальна допомога ще вкрай необхідна. Інформацію з цього приводу можна отримати по телефону  500 250 998. Будь ласка, повідомляйте також про пропозиції допомоги на адресу pomoc.ukraina@swarzedz.pl

► До ваших послуг спеціальний номер рахунку, на який можна оплатити грошову допомогу: Асоціація з активізації територіальної громади у Сважендзі, номер рахунку

16 1090 1450 0000 0001 2301 5561

з приміткою " UKRAINA".

► Щоб допомогти біженцям працевлаштуватися, ми створили "сважендзку біржу праці". Звертаюся до всіх підприємців з проханням надсилати поточні пропозиції про роботу в Swarzędz та околицях за адресою praca.ukraina@swarzedz.pl

З повагою,

Мер Міста і Ґміни Сважендз

Мар'ян Шкудларек

Ważne informacje dla obywateli Ukrainy!
Важлива інформація для громадян України!


Informacje ogólne:

 • Każdy obywatel Ukrainy, który przekroczył granicę ukraińsko-polską od 24 lutego 2022 roku przebywa legalnie na terytorium Polski i jest pod opieką państwa.
 • Jeżeli wjechał na podstawie ważnego paszportu, który został odnotowany przez Straż Graniczną pozostaje pod opieką Państwa Polskiego tj. ma prawo do uzyskania pomocy w zakwaterowaniu (wraz z wyżywieniem, pomocą medyczną i socjalną).
 • By skorzystać z pomocy obywatele Ukrainy muszą skierować się  do specjalnego punktu informacyjnego lub recepcyjnego. Najbliższy Punkt Informacyjny znajduje się w Poznaniu na terenie Dworca Głównego. Obywatele Ukrainy mogą tam uzyskać pomoc w zakwaterowaniu oraz wszelkie niezbędne wsparcie i informacje. Punkt działa w godzinach od 9.00 do 17.00.
 • Specjalna infolinia dla uchodźców z Ukrainy +48 61 850 87 77 dostępna jest w godzinach 8.00-20.00.
 • Więcej informacji znajduje się na stronie: https://migrant.poznan.uw.gov.pl/
 • Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych obywatelom Ukrainy - infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia: tel. 800 190 590. Infolinia jest dostępna jest m. in. w języku ukraińskim.
 • Najświeższe informacje dotyczące uchodźców z Ukrainy znajdują się:
  www.poznan.uw.gov.pl/informacje-dla-obywateli-ua
  www.poznan.uw.gov.pl/pomagamukrainie
 • Dedykowany adres e-mail: cudzoziemcy@poznan.uw.gov.pl

Pomoc w Swarzędzu

Organizacją pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy w Swarzędzu zajmuje się Ośrodek Pomocy w Swarzędzu, ul. Poznańska 25. Można tam uzyskać pomoc pod nr tel.

+48 512 025 820

+ 48 886 485 561

+48 61 651 26 50

► Dzieci i młodzież z Ukrainy są przyjmowani do publicznych szkół oraz obejmowani opieką i nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich. W celu załatwienia formalności należy udać się do właściwej szkoły rejonowej. Informację na ten temat uzyskają Państwo w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, nr tel. 61 65 12 312.


Загальна інформація:

 • Кожен громадянин України, який перетнув українсько - польский кордон від 24 лютого 2022 року перебуває легально на території Польщі і знаходиться під опікою країни.
 • Якщо в'їхав на підставі дійсного паспорта, який був відзначений прикордонною службою залишається під опікою Польської держави тобто має право на отримання допомоги в житлі (разом з харчуванням, медичною та соціальною допомогою).
 • Щоб отримати допомогу, громадяни України мають звернутися до спеціального інформаційного або реєстраційного пункту. Найближчий Інформаційний Пункт знаходиться в Познаню на території Головного Вокзалу . Громадяни України можуть отримати там допомогу з пошуком місця проживання та всіляку необхідну допомогу та інформацію. Пункт працює в годинах від 9.00 до 17.00.
 • Спеціальна інфолінія для біженців з України +48 618 508 777 доступна в годинах 8.00 - 20.00
 • Більше інформації знаходиться на сторінці : https://migrant.poznan.uw.gov.pl/uk
 • Принципи надання медичних послуг громадянам України - інфолінія Національного Фонду Здоров'я : тел. 800 190 590. Інфолінія доступна між іншими українською мовою.
 • Найсвіжіша інформація про біженців з України знаходиться:
  www.poznan.uw.gov.pl/informacje-dla-obywateli-ua
  www.poznan.uw.gov.pl/pomagamukrainie
 • Виділена адреса електронної пошти: cudzoziemcy@poznan.uw.gov.pl

Допомога в Сважендзі

Організацією допомоги для біженців від війни з України в Сважендзі займається Центр Допомоги в Сважендзі вул. Poznańska 25. Там можна отримати допомогу, зателефонувавши:

+48 512 025 820

+ 48 886 485 561

+48 61 651 26 50

► Діти та молодь з України приймаються до державних шкіл і беруться під опіку та навчаються в умовах, що застосовуються до громадян Польщі. Для того щоб врегулювати формальності, слід звернутися до школи поблизу місця проживання. Інформацію з цього приводу можна отримати у Відділі Освіти Управління Міста і Ґміни в Сважендзі, тел. 61 65 12 312.

PESEL (ПЕСЕЛЬ) ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ. PESEL DLA OBYWATELI UKRAINY


Od 16 marca 2022 r. został uruchomiona obsługa wniosków o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Przed przyjściem do Wydziału Spraw Obywatelskich, mieszczącym się w Swarzędzu, ul. Poznańska 25 należy umówić się na wizytę telefonicznie pod numerem telefonu 61 65 12 309 lub 61 65 12 310.

1. Osoby, które przekroczyły granicę UKRAINY Z POLSKĄ po 24 lutego 2022 r., zobowiązane są do stawienia osobiście (obowiązek dzieci od lat 5) do wydziału z następującymi dokumentami:

- wniosek: Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (688KB .pdf)

- zdjęcie,

- paszport lub dokument tożsamości wydany przez władze Ukrainy, np. paszport, dowód osobisty. W przypadku dzieci nieposiadających żadnego dokumentu tożsamości wystarczy akt urodzenia (nie musi być tłumaczony, może być sporządzony w języku ukraińskim).

2. Osoby, które przekroczyły granicę Polski (inna niż polsko - ukraińska), chcące uzyskać numer PESEL, winny przedłożyć:

- wniosek: http://bip.swarzedz.pl/.../28_07_2017/wniosek_o_pesel.pdf,

- ważny paszport.

3. Osoby, które chcą się zameldować na terenie miasta i gminy Swarzędz przedkładają:

- druk na zameldowanie,

- ważny paszport,

- tytuł prawny do lokalu lub umowę najmu.

----------------------------------------------------------------------

Від 16 березня 2022р. розпочинаємо приймати заяви про надання номера PESEL, в зв'язку із збройним кофліктом на території України.

Перед тим, як прийти до Відділу Цивільних Справ, розташованого в м. Сважендз, вул. Poznańska 25, необхідно записатися на прийом за телефоном 61 65 12 309 або 61 65 12 310.

1. Особи, які перетнули кордон УКРАЇНИ З ПОЛЬЩЕЮ після 24 лютого 2022 року, зобов'язані особисто з'явитися (стосується теж дітей від 5 років) у відділ з наступними документами:

- заява: Заява про присвоєння номера PESEL у зв'язку з конфліктом в Україні (688KB .pdf)

- ФОТО

- паспорт або документ, що посвідчує особу, виданий українськими органами влади, наприклад, паспорт, посвідчення особи. Для дітей без будь-якого документа, що посвідчує особу, достатньо свідоцтва про народження (необов'язково переведене, може бути на українській мові)

2. Особи, які перетнули кордон Польщі (крім польсько-українського) і бажають отримати номер PESEL, повинні подати:

- заяву: http://bip.swarzedz.pl/.../28_07_2017/wniosek_o_pesel.pdf,

- дійсний паспорт

3. Особи, які хочуть зареєструватися на території міста і Ґміни Сважендз подають:

- формуляр до реєстрації

- дійсний паспорт

- умову про орендування житла, квартири або правовий акт на житло