Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Program Priorytetowy CZYSTE POWIETRZE


Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze


Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

dla Gminy Swarzędz

(dane od początku trwania Programu do 31 grudnia 2023 roku)

Powiat

Gmina

Liczba złożonych wniosków

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji [zł]

Poznański

Swarzędz

451

167

3 086 123,00

 

(dane od początku trwania Programu do 30 września 2023 roku)

Powiat

Gmina

Liczba złożonych wniosków

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji [zł]

Poznański

Swarzędz

376

155

2 752 125,36

 

(dane od początku trwania Programu do 30 czerwca 2023 roku)

Powiat

Gmina

Liczba złożonych wniosków

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji [zł]

Poznański

Swarzędz

343

144

2 466 483,55

 

(dane od początku trwania Programu do 31 marca 2023 roku)

Powiat

Gmina

Liczba złożonych wniosków

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji [zł]

Poznański

Swarzędz

294

121

1 968 145,70

 

(dane od początku trwania Programu do 30 grudnia 2022 roku)

Powiat

Gmina

Liczba złożonych wniosków

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji [zł]

Poznański

Swarzędz

253

112

1 706 786,00

Zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze"3 01 2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (dalej: „WFOŚiGW") ogłasza, że od 3 stycznia 2023 r. wchodzi w życie zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze". Szczegółowe informacje znajda Państwo tutaj:

https://www.wfosgw.poznan.pl/aktualnosci-z-funduszu/4488/

/wos/

Informacje o programie


W siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, przy ul. Poznańskiej 25 (Wydział Ochrony Środowiska) uruchomiony został punkt konsultacyjno-informacyjny rządowego Programu Priorytetowego CZYSTE POWIETRZE

CZYSTE POWIETRZE to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią.

Program przeznaczony jest dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wsparcie finansowe można otrzymać na:

  • wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu;

  • instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej;

  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła (tj. rekuperację);
  • termomodernizację budynków w tym wymianę okien i drzwi;

  • mikroinstalację fotowoltaiczną.

Dofinansowaniem objęte są projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Realizację inwestycji należy zakończyć do 30 miesięcy, a dla dotacji w ramach najwyższego poziomu dofinansowania do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Szczegóły Programu (m.in. zasady, określenie poziomów dofinansowania oraz maksymalne kwoty dotacji) dostępne na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze

 

Składanie wniosku na dotację

Wnioski składa się w postaci elektronicznej poprzez stronę internetową, tj. Generator wniosków o dofinansowanie. W tym celu należy posiadać adres e-mail i zarejestrować się na ww. portalu.

Przed przyjściem do punktu konsultacyjno-informacyjnego należy założyć swój profil pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Wniosek można złożyć także elektronicznie przez serwis gov.pl, posiadając profil zaufany. Formularz wniosku dostępny jest po zalogowaniu się na ww. serwis.

W przypadku wniosku o podwyższonym lub najwyższym stopniu dofinansowania należy przed złożeniem wniosku uzyskać z Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

 

Ważne!

W celu skorzystania z punktu konsultacyjno-informacyjnego konieczna jest wcześniejsza telefoniczna rezerwacja terminu pod numerami telefonów: 61 65 12 403, 61 65 10 655.