Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Od 1 kwietnia 2023 r. stawki opłaty wynoszą odpowiednio:

- w przypadku nieruchomości zamieszkanych - opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszącej 34 zł od mieszkańca

- w przypadku nieruchomości niezamieszkanych oraz nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych stawki opłaty nie ulegają zmianie.

Od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2023 r. stawki opłaty wynoszą odpowiednio:

- w przypadku nieruchomości zamieszkanych - opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • nieruchomość do 4 lokali mieszkalnych - 28 zł od mieszkańca
  • nieruchomość powyżej 4 lokali mieszkalnych - 25 zł od mieszkańca

- w przypadku nieruchomości niezamieszkanych - opłata stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty:

Lp.

Pojemność (typ)

Wysokość stawki podstawowej

1.

0,12 m3 (pojemnik)

12,47 zł

2.

0,24 m3 (pojemnik)

24,95 zł

3.

0,36 m3 (pojemnik)

37,42 zł

4.

1,1 m3 (pojemnik)

114,34 zł

5.

2,5 m3 (pojemnik/dzwon)

259,86 zł

6.

5,0 m3 (pojemnik /podziemny)

519,73 zł

7.

8,0 m3 (pojemnik)

831,57 zł

8.

0,3 m3 (pojemnik podziemny)

31,18 zł

9.

1,3 m3 (pojemnik podziemny)

135,13 zł

10.

3,0 m3 (pojemnik podziemny)

311,84 zł

11.

0,12 m3 (worek 120l)

12,47 zł

- w przypadku nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych - ustala się roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 168,00 zł - za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.