Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Zmiana danych wskazanych w deklaracji - np. zmiana liczby osób


W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi np. zwiększenie/zmniejszenie liczby osób zamieszkujących na nieruchomości, należy złożyć „nową deklarację" w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

UWAGA! Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

W przypadku zakończenia zamieszkiwania/wytwarzania odpadów komunalnych np. w związku ze sprzedażą nieruchomości lub zakończeniem umowy najmu, a jako powód jej złożenia (czyli w części  A na pierwszej stronie) należy zaznaczyć „wygaśnięcie obowiązku". W takiej deklaracji nie podaje się kwot do zapłaty za miesiąc.

Przypominamy, że zaznaczenie w części A:

  • Pierwsza deklaracja - oznacza, że dana osoba składa po raz pierwszy deklarację na tą właśnie nieruchomość
  • Nowa deklaracja - jest składana w sytuacji kiedy konieczna jest zmiana ilość osób lub wywozów (dot. nieruchomości niezamieszkanych i mieszanych)
  • Korekta deklaracji - dotyczy sytuacji, kiedy w wyniku działań np. kontrolnych Urzędu stwierdzono, że dane w deklaracji za dany okres niezgodne są ze stanem faktycznym, np. ktoś zadeklarował 2 osoby a realnie zamieszkiwało 4
  • Wygaśnięcie obowiązku - dotyczy sytuacji, kiedy następuje np. sprzedaż nieruchomości lub zaprzestanie wytwarzania odpadów w skutek braku zamieszkania.