Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Sołectwa


Wybory uzupełniające na członka Rady Sołeckiej Sołectwa PACZKOWO - 25.09.2017


Informujemy, że zarządzeniem nr WO.0050.1.104.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z 07 września 2017 roku, zostały ogłoszone wybory uzupełniające na członka Rady Sołeckiej Sołectwa PACZKOWO.

Wybory odbędą się w poniedziałek, 25 września 2017 roku w Budynku Szkoły Podstawowej w Paczkowie (były Zespół Szkół w Paczkowie), o godz. 19:30.

Od godz. 18:00 będzie trwało zebranie wiejskie, na którym uchwalany będzie Fundusz Sołecki na rok 2018. W związku z tym, zebranie wyborcze może zostać przesunięte na późniejszą godzinę.

Treść zarządzenia można pobrać TUTAJ

Zebrania wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego na 2018 rok


Do końca września sołectwa muszą złożyć Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz wnioski o ujęcie zadań realizowanych z funduszu sołeckiego w budżecie Gminy na rok 2018.

Poniżej podajemy do publicznej wiadomości miejsca i terminy zebrań wiejskich, na których mieszkańcy będą mogli wskazać i przyjąć w głosowaniu konkretne przedsięwzięcia, które zostaną ujęte w takim wniosku.

lp

Data

Godz.

Miejsce

Sołectwo

Wysokość
funduszu

L. mieszkańców
30/06/2017

Status

1

31.08.2017

18:00

Klub przy Jodłowej

Bogucin

41 275,50

1 023

zakończone

2

01.09.2017

18:00

Teren rekreacyjny

Garby

30 420,08

537

zakończone

3

05.09.2017

19:00

Świetlica w Gortatowie

Gortatowo

36 776,51

691

zakończone

4

06.09.2017

19:00

Świetlica w Gruszczynie

Gruszczyn

41 275,50

2 512

zakończone

5

22.08.2017

19:00

Świetlica w Janikowie

Janikowo Dolne

21 380,73

318

zakończone

6

22.08.2017

18:00

Aeroklub Poznański

Janikowo Górne

19 894,81

282

zakończone

7

10.08.2017

18:00

ul. Sołecka 7

Jasin

41 275,50

1 451

zakończone

8

08.09.2017

19:00

Salka przy kościele

Karłowice

23 692,16

374

zakończone

9

20.09.2017

18:00

Świetlica w Kobylnicy

Kobylnica

41 275,50

1 620

zakończone

10

28.08.2017

18:00

Świetlica w Kruszewni

Kruszewnia

26 127,42

433

zakończone

11

29.08.2017

19:00

Świetlica w Łowęcinie

Łowęcin

31 740,89

569

zakończone

12

25.09.2017

18:00

Świetlica w Paczkowie

Paczkowo

41 275,50

1 686

zakończone

13

21.08.2017

18:00

Gospodarstwo ogrodnicze

Puszczykowo
Zaborze

9 121,90

21

zakończone

14

19.09.2017

18:00

Świetlica w Rabowicach

Rabowice

25 136,81

409

zakończone

15

30.08.2017

19:00

Świetlica w Sarbinowie

Sarbinowo

14 281,34

146

zakończone

16

21.09.2017

18:00

Teren rekreacyjny

Sokolniki
Gwiazdowskie

13 084,35

117

zakończone

17

07.08.2017

19:00

Świetlica w Uzarzewie

Uzarzewo

30 213,70

532

zakończone

18

18.09.2017

20:00

Salka parafialna

Wierzenica

21 380,73

318

zakończone

19

18.09.2017

19:00

Świetlica we Wierzonce

Wierzonka

24 641,50

397

zakończone

20

26.09.2017

18:00

Świetlica w Zalasewie

Zalasewo

41 275,50

4 359

zakończone

<ms>

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz dotyczące funduszu sołeckiego


Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz w drodze zarządzenia określił zasady i tryb wykonywania przez sołtysów przedsięwzięć wynikających z ustawy o funduszu sołeckim.

Zarządzenie ma zastosowania do realizacji wydatków w 2016 roku oraz do zmian w zakresie przedsięwzięć realizowanych w 2016 roku, a także do planowania funduszu sołeckiego od 2017 roku.

Treść zarządzenia można pobrać TUTAJ.

Pliki do pobrania - FUNDUSZ SOŁECKI


Wzory dokumentów - przyjęcie funduszu sołeckiego:

 1. Zaproszenie na zebranie wiejskie
 2. Lista obecności na zebraniu
 3. Protokół z zebrania
 4. Uchwała zebrania wiejskiego w sprawie przyjęcia zadań z funduszu sołeckiego (od 2015)
 5. Wniosek o wprowadzenie zadań do budżetu gminy (od 2016)

Podsumowanie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich


Od 10 lutego odbywały się w sołectwach naszej Gminy zebrania wiejskie, na których mieszkańcy wybierali sołtysów i członków rad sołeckich. Ostatnie z 20 zebrań odbyło się 1 kwietnia w Rabowicach (zdjęcie obok). Najwięcej mieszkańców uczestniczyło w zebraniu w Kobylnicy (231 osób), a najwyższą frekwencję miało zebranie w Sarbinowie (63,7%). Łącznie na 11965 uprawnionych do głosowania w zebraniach wzięło udział 1596 osób, co oznacza, że średnia frekwencja wyniosła 13,3%.

Łącznie wybranych zostało 20 sołtysów i 115 członków rad sołeckich. W 7 sołectwach zmienił się sołtys, w tym w 4 przypadkach dotychczasowy sołtys nie kandydował w wyborach.

Wśród sołtysów serdecznie witamy:

» Włodzimierza Koniecznego, nowego sołtysa Janikowa Dolnego,
» Adriana Suchomskiego, nowego sołtysa Uzarzewa,
» Hannę Andrzejewską, nową sołtys Sarbinowa,
» Filipa Molika, nowego sołtysa Gortatowa,
» Adriana Senyka, nowego sołtysa Zalasewa,
» Adama Borówczaka, nowego sołtysa Bogucina,
» Katarzynę Szaferską, nową sołtys Rabowic.

Na kolejne kadencje wybrani zostali:

» Małgorzata Glabas-Gruszka, sołtys Paczkowa,
» Małgorzata Markiewicz, sołtys Kruszewni,
» Ryszard Wiczyński, sołtys Janikowa Górnego,
» Maria Drozda, sołtys Jasina,
» Krzysztof Nowak, sołtys Puszczykowa Zaborze,
» Henryk Borski, sołtys Karłowic,
» Grażyna Orpińska, sołtys Kobylnicy,
» Maciej Dominikowski, sołtys Wierzenicy,
» Barbara Czachura, sołtys Gruszczyna,
» Bogdan Krych, sołtys Garbów,
» Bogumiła Kaczmarek, sołtys Łowęcina,
» Irena Prokop, sołtys Wierzonki,
» Gabriela Iglińska, sołtys Sokolnik Gwiazdowskich.

Wszystkim dwudziestu sołtysom wybranym na kadencję 2014-2018 serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy z władzami Gminy oraz realizacji wszystkich zamierzeń.

Skład organów samorządu pomocniczego poszczególnych sołectw można sprawdzić w zakładkach na bocznym menu strony.

Jednocześnie składamy podziękowania wszystkich ustępującym sołtysom i członkom rad sołeckich za współpracę w minionej kadencji i życzymy wszystkiego, co najlepsze w życiu osobistym i zawodowym, prosząc jednocześnie o udzielanie, w miarę możliwości, wsparcia swoim następcom.

Szczególne podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz społeczności wiejskiej na terenie naszych sołectw składamy na ręce:

» Pani Marii Kowalskiej, wieloletniej sołtys Uzarzewa,
» Pani Małgorzaty Molik, wieloletniej sołtys Gortatowa, dziś członka rady sołeckiej,
» Pani Ireny Tyblewskiej, wieloletniej sołtys Rabowic, dziś członka rady sołeckiej,
» Pani Haliny Sołowiej, wieloletniej sołtys Zalasewa,
» Pani Czesławy Knypińskiej, wieloletniej sołtys Janikowa Dolnego, dziś członka rady sołeckiej,
» Pana Zbigniewa Kaczmarka, wieloletniego sołtysa Bogucina,
» Pana Jacka Biernackiego, wieloletniego sołtysa Sarbinowa.

W trakcie trwania zebrań wiejskich mieszkańcy przedstawili również swoje wnioski i prośby do władz Gminy. Wnioski znalazły się w protokołach z zebrań i po ich przeanalizowaniu zostaną podjęte decyzje odnośnie ich realizacji.

Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020


Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020:

 1. Informacje o programie
 2. Zasady uczestnictwa
 3. Wzór uchwały zebrania wiejskiego

Z terenu Gminy aktywnymi uczestnikami programu są:

 • Gortatowo,
 • Gruszczyn,
 • Kobylnica
 • Łowęcin,
 • Wierzonka,
 • Zalasewo.

W 2014 do programu zostały już zgłoszone sołectwa:

 • Jasin,
 • Paczkowo,
 • Sarbinowo,
 • Sokolniki Gwiazdowskie.
 • Janikowo Dolne,
 • Kruszewnia,
 • Rabowice.

Bogucin (2014-2018)


sołtys: Adam Borówczak
ul. Jaśminowa,
tel. 510 031 934

Garby (2014-2018)


sołtys: Bogdan Krych
ul. Spółdzielcza 3B/11,
tel. 61 818 59 81, 602 185 601

Gortatowo (2014-2018)


sołtys: Filip Molik
ul. Swarzędzka 3,
tel. 61 817 24 84
kom. 510 031 929

Gruszczyn (2014-2018)


sołtys: Barbara Czachura
ul. Mechowska 4,
tel. 510 031 930

Janikowo


sołtys Janikowa Dolnego (2014-2018): Włodzimierz Konieczny
ul. Cicha 6,
tel. 510 031 945

sołtys Janikowa Górnego (2014-1018): Ryszard Wiczyński
ul. Gnieźnieńska 71,
tel. 510 031 944

 

Jasin (2014-2018)


sołtys: Maria Drozda
ul. Sołecka 7,
tel. 61 817 20 67

Karłowice (2014-2018)


sołtys: Henryk Borski
ul. Kasztanowa 2,
tel. 512 015 121

Kobylnica (2014-2018)


sołtys: Grażyna Orpińska

ul. Południowa 15,

tel. 605 746 103

E-mail: zhpkobylnica@gmail.com, soltys@kobylnica.info

Kruszewnia (2014-2018)


sołtys: Małgorzata Markiewicz
ul. Spółdzielcza 8,
tel. kom. 510 031 940

Łowęcin (2014-2018)


sołtys: Bogumiła Kaczmarek
ul. Łowiecka 46,
tel. 61 817 33 38

Paczkowo (2014-2018)


sołtys: Małgorzata Glabas - Gruszka
ul. Średzka 19,
tel. 500 250 942; 518 55 99 26
soltys.paczkowo@gmail.com
www.paczkowo.com

Puszczykowo Zaborze (2014-2018)


sołtys: Krzysztof Nowak
ul. Zaborska 27,
tel. 61 815 50 61

Rabowice (2014-2018)


sołtys: Katarzyna Szaferska
ul. Bliska 17
kom. 600251246

Sarbinowo (2014-2018)


sołtys: Hanna Andrzejewska
ul. Dzika 3
tel. 605 338 942

Sokolniki Gwiazdowskie (2014-2018)


sołtys: Gabriela Iglińska
ul. Łubinowa 2,
tel. 510 031 933; 61 815 71 93

Uzarzewo (2014-2018)


sołtys: Adrian Suchomski
ul. Kasztanowa 1,
tel. 664 874 602

email: adrian.suchomski@wp.pl

Wierzenica (2014-2018)


sołtys: Maciej Dominikowski
ul. Lisia 1,
tel. 510 031 938

wierzenica@wp.pl ; www.wierzeniczenia.republika.pl

Wierzonka (2014-2018)


sołtys: Irena Prokop
ul. Gminna 19
tel. 61 897 30 14

 

Zalasewo (2014-2018)


sołtys: Adrian Senyk

ul. Norweska 3 (os. Europejskie),

tel. 510 031 932

e-mail: soltys@zalasewo.swarzedz.pl