Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
PL DE EN

Sołectwa


Zebrania wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego na 2017 rok


Do końca września sołectwa muszą złożyć Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz wnioski o ujęcie zadań realizowanych z funduszu sołeckiego w budżecie Gminy na rok 2017.

Poniżej podajemy do publicznej wiadomości miejsca i terminy zebrań wiejskich, na których mieszkańcy będą mogli wskazać i przyjąć w głosowaniu konkretne przedsięwzięcia, które zostaną ujęte w takim wniosku.

lp

Data

Godz.

Miejsce

Sołectwo

Wysokość funduszu

1

23.08.2016

18:00

Świetlica wiejska w Rabowicach

RABOWICE

17 588,82

2

24.08.2016

19:00

Sala w gospodarstwie ogrodniczym

PUSZCZYKOWO ZABORZE

7 552,65

3

25.08.2016

18:00

Altana na terenie rekreacyjnym
przy ul. Sołeckiej

JASIN

34 020,90

4

26.08.2016

19:00

Świetlica RSP

KRUSZEWNIA

20 990,92

5

31.08.2016

18:00

Zespół Szkół w Paczkowie

PACZKOWO

34 020,90

6

01.09.2016

19:00

ul. Łubinowa 2 w Sokolnikach Gw.

SOKOLNIKI GWIAZDOWSKIE

10 580,51

7

02.09.2016

19:00

Świetlica parafialna

KARŁOWICE

19 630,08

8

12.09.2016

19:00

Świetlica wiejska w Gortatowie

GORTATOWO

28 271,40

9

13.09.2016

19:00

Salka w budynku Aeroklubu

JANIKOWO GÓRNE

16 704,28

10

14.09.2016

18:00

Świetlica wiejska w Uzarzewie

UZARZEWO

25 243,53

11

15.09.2016

19:00

Świetlica wiejska w Gruszczynie

GRUSZCZYN

34 020,90

12

16.09.2016

19:00

Teren rekreacyjny (wiata)

GARBY

23 236,30

13

19.09.2016

19:00

Świetlica wiejska w Sarbinowie

SARBINOWO

11 533,10

14

20.09.2016

19:00

Świetlica wiejska w Kobylnicy

KOBYLNICA

34 020,90

15

21.09.2016

19:00

Świetlica wiejska we Wierzonce

WIERZONKA

20 514,62

16

22.09.2016

19:00

Świetlica wiejska w Łowęcinie

ŁOWĘCIN

26 230,14

17

23.09.2016

19:00

Salka parafialna

WIERZENICA

14 867,15

18

26.09.2016

19:00

Świetlica wiejska w Zalasewie

ZALASEWO

34 020,90

19

28.09.2016

18:00

Świetlica wiejska w Janikowie

JANIKOWO DOLNE

17 963,05

20

28.09.2016

19:00

Świetlica przy ul. Jodłowej 23

BOGUCIN

34 020,90

<ms>

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz dotyczące funduszu sołeckiego


Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz w drodze zarządzenia określił zasady i tryb wykonywania przez sołtysów przedsięwzięć wynikających z ustawy o funduszu sołeckim.

Zarządzenie ma zastosowania do realizacji wydatków w 2016 roku oraz do zmian w zakresie przedsięwzięć realizowanych w 2016 roku, a także do planowania funduszu sołeckiego od 2017 roku.

Treść zarządzenia można pobrać TUTAJ.

Pliki do pobrania - FUNDUSZ SOŁECKI


Wzory dokumentów - przyjęcie funduszu sołeckiego:

 1. Zaproszenie na zebranie wiejskie
 2. Lista obecności na zebraniu
 3. Protokół z zebrania
 4. Uchwała zebrania wiejskiego w sprawie przyjęcia zadań z funduszu sołeckiego (od 2015)
 5. Wniosek o wprowadzenie zadań do budżetu gminy (od 2016)

Wartość FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2017 roku (korekta 28.07.2016)


Poniżej prezentujemy tabelę z wartościami Funduszy Sołeckich poszczególnych sołectw na rok 2017. Przypominamy sołtysom, że wnioski w sprawie podziału funduszu sołeckiego należy składać do 30.09.2016 roku po uprzednim zatwierdzeniu zadań przez Zebrania Wiejskie.

Przypominamy, że ustawa o funduszu sołeckim przewiduje obecnie między innymi:

 • realizację wspólnych projektów z innymi sołectwami,
 • możliwość realizacji funduszu sołeckiego przez mieszkańców, poza terenem swojego sołectwa,
 • możliwość korekty, przyjętych przez zebranie wiejskie, zadań do października w roku budżetowym, oczywiście przez zebranie wiejskie.

Wielkość funduszu sołeckiego na rok 2017 oraz liczba mieszkańców sołectw na dzień 30.06.2016:

Sołectwo

Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2016

Planowany fundusz sołecki na 2017 rok

Bogucin

1 011

34 020,90

Garby

483

23 236,30

Gortatowo

631

28 271,40

Gruszczyn

2 417

34 020,90

Janikowo Dolne

328

17 963,05

Janikowo Górne

291

16 704,28

Jasin

1 412

34 020,90

Karłowice

377

19 630,08

Kobylnica

1 618

34 020,90

Kruszewnia

417

20 990,92

Łowęcin

571

26 230,14

Paczkowo

1 655

34 020,90

Puszczykowo Zaborze

22

7 552,65

Rabowice

317

17 588,82

Sarbinowo

139

11 533,10

Sokolniki Gwiazdowskie

111

10 580,51

Uzarzewo

542

25 243,53

Wierzenica

237

14 867,15

Wierzonka

403

20 514,62

Zalasewo

3 817

34 020,90

Razem

16 799

465 031,95

Wysokość funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw zależna jest od dochodu na mieszkańca w gminie oraz liczby mieszkańców sołectwa. Wartość funduszu nie może przekroczyć dziesięciokrotności dochodu na mieszkańca, która w Gminie Swarzędz wyniosła za 2015 rok 3402,09 zł.

 

Wartość FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 roku


Poniżej prezentujemy tabelę z wartościami Funduszy Sołeckich poszczególnych sołectw na rok 2016. Przypominamy sołtysom, że wnioski w sprawie podziału funduszu sołeckiego należy składać do 30.09.2015 roku po uprzednim zatwierdzeniu zadań przez Zebrania Wiejskie.

Przypominamy, że nowa ustawa o funduszu sołeckim wprowadziła kilka zmian w zasadach realizacji zadań. Umożliwiono między innymi:

 • realizację wspólnych projektów z innymi sołectwami,
 • możliwość realizacji funduszu sołeckiego przez mieszkańców, poza terenem swojego sołectwa,
 • możliwość korekty, przyjętych przez zebranie wiejskie, zadań do października w roku budżetowym, oczywiście przez zebranie wiejskie.

Wielkość funduszu sołeckiego na rok 2016 oraz liczba mieszkańców sołectw na dzień 30.06.2015:

 

Sołectwo

Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2015

Planowany fundusz sołecki na 2016 rok

Bogucin

1008

31 030,00

Garby

453

20 270,00

Gortatowo

605

24 980,00

Gruszczyn

2290

31 030,00

Janikowo Dolne

324

16 260,00

Janikowo Górne

294

15 330,00

Jasin

1372

31 030,00

Karłowice

382

18 060,00

Kobylnica

1589

31 030,00

Kruszewnia

410

18 930,00

Łowęcin

564

23 710,00

Paczkowo

1607

31 030,00

Puszczykowo Zaborze

23

6 920,00

Rabowice

220

13 040,00

Sarbinowo

139

10 520,00

Sokolniki Gwiazdowskie

109

9 590,00

Uzarzewo

544

23 090,00

Wierzenica

238

13 590,00

Wierzonka

407

18 840,00

Zalasewo

3359

31 030,00

Razem

15937

419 310,00

 

 

Podsumowanie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich


Od 10 lutego odbywały się w sołectwach naszej Gminy zebrania wiejskie, na których mieszkańcy wybierali sołtysów i członków rad sołeckich. Ostatnie z 20 zebrań odbyło się 1 kwietnia w Rabowicach (zdjęcie obok). Najwięcej mieszkańców uczestniczyło w zebraniu w Kobylnicy (231 osób), a najwyższą frekwencję miało zebranie w Sarbinowie (63,7%). Łącznie na 11965 uprawnionych do głosowania w zebraniach wzięło udział 1596 osób, co oznacza, że średnia frekwencja wyniosła 13,3%.

Łącznie wybranych zostało 20 sołtysów i 115 członków rad sołeckich. W 7 sołectwach zmienił się sołtys, w tym w 4 przypadkach dotychczasowy sołtys nie kandydował w wyborach.

Wśród sołtysów serdecznie witamy:

» Włodzimierza Koniecznego, nowego sołtysa Janikowa Dolnego,
» Adriana Suchomskiego, nowego sołtysa Uzarzewa,
» Hannę Andrzejewską, nową sołtys Sarbinowa,
» Filipa Molika, nowego sołtysa Gortatowa,
» Adriana Senyka, nowego sołtysa Zalasewa,
» Adama Borówczaka, nowego sołtysa Bogucina,
» Katarzynę Szaferską, nową sołtys Rabowic.

Na kolejne kadencje wybrani zostali:

» Małgorzata Glabas-Gruszka, sołtys Paczkowa,
» Małgorzata Markiewicz, sołtys Kruszewni,
» Ryszard Wiczyński, sołtys Janikowa Górnego,
» Maria Drozda, sołtys Jasina,
» Krzysztof Nowak, sołtys Puszczykowa Zaborze,
» Henryk Borski, sołtys Karłowic,
» Grażyna Orpińska, sołtys Kobylnicy,
» Maciej Dominikowski, sołtys Wierzenicy,
» Barbara Czachura, sołtys Gruszczyna,
» Bogdan Krych, sołtys Garbów,
» Bogumiła Kaczmarek, sołtys Łowęcina,
» Irena Prokop, sołtys Wierzonki,
» Gabriela Iglińska, sołtys Sokolnik Gwiazdowskich.

Wszystkim dwudziestu sołtysom wybranym na kadencję 2014-2018 serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy z władzami Gminy oraz realizacji wszystkich zamierzeń.

Skład organów samorządu pomocniczego poszczególnych sołectw można sprawdzić w zakładkach na bocznym menu strony.

Jednocześnie składamy podziękowania wszystkich ustępującym sołtysom i członkom rad sołeckich za współpracę w minionej kadencji i życzymy wszystkiego, co najlepsze w życiu osobistym i zawodowym, prosząc jednocześnie o udzielanie, w miarę możliwości, wsparcia swoim następcom.

Szczególne podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz społeczności wiejskiej na terenie naszych sołectw składamy na ręce:

» Pani Marii Kowalskiej, wieloletniej sołtys Uzarzewa,
» Pani Małgorzaty Molik, wieloletniej sołtys Gortatowa, dziś członka rady sołeckiej,
» Pani Ireny Tyblewskiej, wieloletniej sołtys Rabowic, dziś członka rady sołeckiej,
» Pani Haliny Sołowiej, wieloletniej sołtys Zalasewa,
» Pani Czesławy Knypińskiej, wieloletniej sołtys Janikowa Dolnego, dziś członka rady sołeckiej,
» Pana Zbigniewa Kaczmarka, wieloletniego sołtysa Bogucina,
» Pana Jacka Biernackiego, wieloletniego sołtysa Sarbinowa.

W trakcie trwania zebrań wiejskich mieszkańcy przedstawili również swoje wnioski i prośby do władz Gminy. Wnioski znalazły się w protokołach z zebrań i po ich przeanalizowaniu zostaną podjęte decyzje odnośnie ich realizacji.

Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020


Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020:

 1. Informacje o programie
 2. Zasady uczestnictwa
 3. Wzór uchwały zebrania wiejskiego

Z terenu Gminy aktywnymi uczestnikami programu są:

 • Gortatowo,
 • Gruszczyn,
 • Kobylnica
 • Łowęcin,
 • Wierzonka,
 • Zalasewo.

W 2014 do programu zostały już zgłoszone sołectwa:

 • Jasin,
 • Paczkowo,
 • Sarbinowo,
 • Sokolniki Gwiazdowskie.
 • Janikowo Dolne,
 • Kruszewnia,
 • Rabowice.

Bogucin (2014-2018)


sołtys: Adam Borówczak
ul. Jaśminowa,
tel. 510 031 934

Garby (2014-2018)


sołtys: Bogdan Krych
ul. Spółdzielcza 3B/11,
tel. 61 818 59 81, 602 185 601

Gortatowo (2014-2018)


sołtys: Filip Molik
ul. Swarzędzka 3,
tel. 61 817 24 84
kom. 510 031 929

Gruszczyn (2014-2018)


sołtys: Barbara Czachura
ul. Mechowska 4,
tel. 510 031 930

Janikowo


sołtys Janikowa Dolnego (2014-2018): Włodzimierz Konieczny
ul. Cicha 6,
tel. 510 031 945

sołtys Janikowa Górnego (2014-1018): Ryszard Wiczyński
ul. Gnieźnieńska 71,
tel. 510 031 944

 

Jasin (2014-2018)


sołtys: Maria Drozda
ul. Sołecka 7,
tel. 61 817 20 67

Karłowice (2014-2018)


sołtys: Henryk Borski
ul. Kasztanowa 2,
tel. 512 015 121

Kobylnica (2014-2018)


sołtys: Grażyna Orpińska
ul. Południowa 15,
tel. 605 746 103
E-mail: zhpkobylnica@plusnet.pl

Kruszewnia (2014-2018)


sołtys: Małgorzata Markiewicz
ul. Spółdzielcza 8,
tel. kom. 510 031 940

Łowęcin (2014-2018)


sołtys: Bogumiła Kaczmarek
ul. Łowiecka 46,
tel. 61 817 33 38

Paczkowo (2014-2018)


sołtys: Małgorzata Glabas - Gruszka
ul. Średzka 19,
tel. 500 250 942; 518 55 99 26
soltys.paczkowo@gmail.com
www.paczkowo.com

Puszczykowo Zaborze (2014-2018)


sołtys: Krzysztof Nowak
ul. Zaborska 27,
tel. 61 815 50 61

Rabowice (2014-2018)


sołtys: Katarzyna Szaferska
ul. Bliska 17
kom. 600251246

Sarbinowo (2014-2018)


sołtys: Hanna Andrzejewska
ul. Dzika 3
tel. 605 338 942

Sokolniki Gwiazdowskie (2014-2018)


sołtys: Gabriela Iglińska
ul. Łubinowa 2,
tel. 510 031 933; 61 815 71 93

Uzarzewo (2014-2018)


sołtys: Adrian Suchomski
ul. Kasztanowa 1,
tel. 664 874 602

email: adrian.suchomski@wp.pl

Wierzenica (2014-2018)


sołtys: Maciej Dominikowski
ul. Lisia 1,
tel. 510 031 938

wierzenica@wp.pl ; www.wierzeniczenia.republika.pl

Wierzonka (2014-2018)


sołtys: Irena Prokop
ul. Gminna 19
tel. 61 897 30 14

 

Zalasewo (2014-2018)


sołtys: Adrian Senyk
ul. Norweska 3 (os. Europejskie),
tel. 510 031 932