Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Władze Sołectwa Janikowo Górne (Kadencja 2014-2018)


Sołtys:

Ryszard Wiczyński, ul. Gnieźnieńska 71, tel. 510 031 944

 

 

Rada Sołecka:

- Ryszard Kuszak
- Tadeusz Zandecki
- Jadwiga Biniak
- Jadwiga Wiczyńska

 

Liczba stałych mieszkańców wsi Janikowo na dzień 30.06.2012:

- 491, w tym 250 kobiet.

Uwaga! wieś Janikowo podzielona jest na 2 sołectwa. Janikowo Górne jest położone po południowej stronie rzeki Głównej oraz na części obszaru wsi Bogucin oraz Wierzenica.

Liczba mieszkańców Sołectwa Janikowo Górne na dzień 30.06.2012: 268.

Fundusz Sołecki 2015


Wykorzystanie funduszu w 2015 r.
Zadanie Plan na rok 2015 Wykorzystanie na dzień 31.12.2015 Środki niewykorzystane
1. Organizacja Dnia Dziecka 10 000,00 8 636,37 1 363,63
2. Organizacja Dnia Latawca 5 170,00 4 883,51 286,49
Ogółem: 15 170,00 13 519,88 1 650,12

Fundusz Sołecki 2014


Wykorzystanie funduszu w 2014 r.
Zadanie Plan na rok 2014 Wykorzystanie na dzień 31.12.2014 Środki niewykorzystane
1. Organizacja Dnia Dziecka 8 000,00 7 724,80 275,20
2. Organizacja Dnia Latawca 6 100,00 6 064,98 35,02
Ogółem: 14 100,00 13 789,78 310,22

Fundusz Sołecki 2013


Wykorzystanie funduszu w 2013
Zadanie Plan na rok 2013 Wykorzystanie na dzień 31.12.2013 Środki niewykorzystane
1. Organizacja Dnia Dziecka 6 000,00 5 978,15 21,85
2. Organizacja Dnia Latawca 4 000,00 3 979,22 20,78
3. Doposażenie sołectwa w mały agregat prądotwórczy (na potrzeby org. imprez rekreacyjnych) 2 900,00 2 895,56 4,44
4. Odnowienie elementów małej architektury, ławo-stoły, gabloty informacyjne 482,00 419,92 62,08
Ogółem: 13 382,00 13 272,85 109,15

Dokumenty do pobrania


Uchwała o przyjęciu statutu Sołectwa Janikowo Górne - pobierz
Statut Sołectwa Janikowo Górne - pobierz
Granice Sołectwa Janikowo Górne - pobierz

Publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp 2010.120.2263 z dnia 16.06.2010
Obowiązuje od 01.07.2010