Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Władze Sołectwa Janikowo Dolne (Kadencja 2014-2018)


Sołtys:

Włodzimierz Konieczny, ul. Cicha 6, tel. 510 031 945

 

 

Rada Sołecka:

- Włodzimierz Świergiel

- Czesława Knypińska

- Renata Rumińska

- Grażyna Knypińska

- Sławomira Michalczyk

 

Liczba stałych mieszkańców sołectwa Janikowo Dolne na dzień 31.12.2018:

- 312, w tym 157 kobiet.

Fundusz sołecki 2015


Wykorzystanie funduszu w 2015r.
Zadanie Plan na rok 2015 Wykorzystanie na dzień 31.12.2015 Środki niewykorzystane
1. Zagospodarowanie terenu placu zabaw 8 160,00 8 099,98 60,02
2. Organizacja imprez integracyjnych 8 000,00 7 691,70 308,30
Ogółem: 16 160,00 15 791,68 368,32

Fundusz sołecki 2014


Wykorzystanie funduszu w 2014r.
Zadanie Plan na rok 2014 Wykorzystanie na dzień 31.12.2014 Środki niewykorzystane
1. Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw 8 000,00 7 995,00 5,00
2. Organizacja imprez integracyjnych 7 150,00 7 142,00 8,00
Ogółem: 15 150,00 15 137,00 13,00

Fundusz Sołecki 2013


Wykorzystanie funduszu w 2013
Zadanie Plan na rok 2013 Wykorzystanie na dzień 31.12.2013 Środki niewykorzystane
1. Doposażenie świetlicy w Janikowie 7 655,00 7 649,32 5,68
2. Organizacja imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i integracyjnych 7 500,00 7 449,39 50,61
Ogółem: 15 155,00 15 098,71 56,29

Dokumenty do pobrania


Uchwała o przyjęciu statutu Sołectwa Janikowo Dolne - pobierz
Statut Sołectwa Janikowo Dolne - pobierz
Granice Sołectwa Janikowo Dolne - pobierz

Publikacja: Dz.Urz.Woj.Wlkp 2010.120.2262 z dnia 16.06.2010
Obowiązuje od 01.07.2010