Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Komunikaty


Mikrorachunek podatkowy7 01 2020

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu informuje, że w związku ze zmianami w przepisach ustawy – Ordynacja podatkowa od 1 stycznia 2020 r. każdy podmiot będzie zobowiązany regulować należności podatkowe (PIT, CIT i VAT ) poprzez wpłatę ww. podatków na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika (indywidualny rachunek podatkowy). Indywidualny rachunek podatkowy można wygenerować na portalu podatki.gov.pl pod adresem https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

Dotychczasowe rachunki bankowe urzędów skarbowych zostaną zamknięte z dniem 1 stycznia 2020 r.

Więcej informacji na stronie www.podatki.gov.pl

Nieruchomość przeznaczona do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego27 12 2019

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2018.2204 z późn. zm) Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomośco wykaz o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości zabudowanej, w trybie przetargu nieograniczonego.

Oto WYKAZ

 

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy20 12 2019

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości, że zostanie przeznaczona do dzierżawy na czas oznaczony do lat 3 nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Swarzędz.

Oto WYKAZ.

Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je w banku!13 12 2019

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Związku Banków Polskich to ogólnopolska baza milionów skradzionych i zagubionych dokumentów.

Chroni przed wyłudzeniami z użyciem cudzej tożsamości. Kilkanaście lat doświadczeń w sektorze finansowym, telekomunikacyjnym i pocztowym wskazuje bardzo wysoki poziom skuteczności walki z przestępstwami.

Infrastruktura jest tak skonstruowana, że informacja wskazująca na to, że dokument jest zastrzeżony Centralnej Bazie Danych Systemu DZ, a tym samym powinien być wyeliminowany z obrotu, natychmiast pojawia się we wszystkich placówkach bankowych i u innych podmiotów uczestniczących w Systemie – wszystko w czasie niemal rzeczywistym.

Kradzione dokumenty wykorzystywane są m.in. do wyłudzeń kredytów, kradzieży przedmiotów zakupionych z odroczonym terminem płatności lub pobranych z wypożyczalni oraz zawierania umów najmu w celu kradzieży wyposażenia.

Systemem DZ jest dedykowany tym podmiotom, które w ramach prowadzonej działalności identyfikują osoby na podstawie dokumentów umożliwiających stwierdzenie tożsamości.

 

UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU

  1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONEw swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami (zobacz listę banków).
   • Wystarczy zgłosić zastrzeżenie tylko w jednym banku, a dane zostaną automatycznie przekazane do wszystkich pozostałych uczestników Systemu DZ.
   • Najlepiej to zrobić osobiście w oddziale bankowym. Część banków przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie, pod numerem +48 828 828 828 (tylko od własnych klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamości).
   • Można skorzystać z konta na stronie www.bik.pl (tylko pod warunkiem, że osoba zastrzegająca miała tam już wcześniej założone konto z wykorzystaniem danych z utraconego dokumentu).
  2. Powiadomienie Policji – o ile dokumenty utracono w wyniku przestępstwa.
  3. Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu

 

W Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczestniczą wszystkie banki w Polsce oraz szereg innych firm i instytucji. Pełna lista Uczestników, dla bezpieczeństwa całego Systemu, jest jednak objęta tajemnicą.

Utracone dokumenty tożsamości powinny w bankach zastrzegać nie tylko osoby, które mają już konta bankowe, ale również te, które z usług bankowych nie korzystają (lista banków zastrzegających dokumenty od wszystkich osób).

 

Więcej informacji na stronach: www.dokumentyzastrzezone.pl oraz www.zastrzezegam.pl

Aktualna oferta warsztatowa WUP w Poznaniu23 10 2019

Zapraszamy osoby pełnoletnie na bezpłatne warsztaty. Spotkania odbędą się w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu  przy ulicy Szyperskiej 14.  Zapisy pod numerem telefonu 61 846 38 52/54.

Więcej informacji TUTAJ

Wykaz o przeznaczeniu działki do sprzedaży21 10 2019

WYKAZ 7/2019

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu działki do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym  lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych oraz w prawie własności gruntu na rzecz najemców tych lokali.

Wykaz o przeznaczeniu działki do sprzedaży18 10 2019

WYKAZ 8/2019

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu działki do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym.

Elektrośmieci - komunikat ZM GOAP22 08 2019

Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży prawa własności działek21 08 2019

WYKAZ 6/2019

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności działek położonych w Swarzędzu.

Ogłoszenie o przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości13 08 2019

OGŁOSZENIE 2/2019

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na zbycie, należącego do Gminy Swarzędz, prawa własności nieruchomości położonej w Zalasewie  oznaczonej numerem 625/2.

Wykaz o przeznaczeniu nieruchomości gruntowych do sprzedaży22 07 2019

WYKAZ 5/2019

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu nieruchomości gruntowych do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

Bezpłatne zajęcia dla osób pełnoletnich15 07 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach usług poradnictwa zawodowego przygotował na lato ofertę bezpłatnych zajęć dla osób pełnoletnich i umieścił ją na stronie internetowej Wrzędu www.wuppoznan.praca.gov.pl.

Wśród zaplanowanych zajęć są warsztaty pt. "Jak efektywnie zarządzać czasem i skutecznie realizować swoje cele" oraz spotkanie adresowane do kobiet pt. "Powrót do aktywności zawodowej".

Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym11 07 2019

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuję, że w wylosowanych gospodarstwach rolnych mieszczących się na terenie Gminy Swarzędz ankieterzy statystyczni realizują następujące badania ankietowe:

-        czerwcowe badania rolnicze;

-        badanie pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej;

-        badania pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.

 

Dodatkowo w lipcu przeprowadzana będzie Ankieta koniunktury gospodarczej

w gospodarstwie rolnym.

Dodatkowe informacje o badaniach dostępne są na stronie:

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/index.htm oraz https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2019/

PLAKAT

Badania ankietowe "Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych"16 01 2019

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż rozpoczęła się kolejna edycja badania ankietowego "Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych".  Na ternie gminy, w wylosowanych gospodarstwach domowych, ankieterzy statystyczni będą realizować to badanie w ciągu całego 2019 roku.

Dodatkowe informacje o badaniu dostępne są na stat.gov.pl/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/ oraz poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-styczen-2019,158,1.html

 

Ważna informacja ZUS9 01 2019

Zakład Ubezopieczeń Społecznych informuje, że od 1 stycznia 2019 r. pracodawcy mogą krócej przechowywać dokumenty swoich pracowników (10 a nie 50 lat).Pracodawca zdecyduje w jakiej formie chce prowadzić i archiwizować dokumentację – papierowej, czy elektronicznej.

Ważne informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej ZUS.

Oto linki:

http://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/e-akta

http://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/e-akta/e-akta-pliki-do-pobrania

Z poważaniem,

Hanna Wanat

koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

II Oddział w Poznaniu

 

Wykaz o przeznaczeniu działki do zbycia5 11 2018

WYKAZ 11/2018

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu działki do zbycia w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

 

"Czujka czadu ratuje życie"31 10 2018

Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu "Czujka czadu ratuje życie".

Regulamin konkursu dostępny jest na stronach www.powiat.poznan.pl oraz www.kmpsp.poznan.pl.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców Powiatu Poznańskiego, którzy:

1. w czasie jego trwania prawidłowo wypełnią ankietę konkursową i złożą ją:

- osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu

- za pośrednictwem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie: www.powiat.poznan.pl oraz www.kmpsp.poznan.pl,

- za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań z dopiskiem "Czujka czadu".

2. zamieszkują na terenie Powiatu Poznańskiego.

3. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, bądź uzyskają zgodę opiekuna prawnego.

Co dwa tygodnie w Starostwie Powiatowym w Poznaniu losowanych jest 10 poprawnie wypełnionych ankiet. Nagrodą dla wylosowanych osób jest czujka czadu.

Domowe czujki to najprostszy sposób na zabezpieczenie domu przed czadem, który jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, bardzo niebezpiecznym, zwanym "cichym zabójcą". Te małe urządzenia wykrywają śmiertelne zagrożenia we wczesnej fazie, umożliwiając ustrzeżenie się od ich tragicznych skutków.

Konkurs trwa do 31 marca 2019 r.

Ogłoszenia o przetargach na zbycie prawa własności nieruchomości25 10 2018

OGŁOSZENIE 6/2018

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie, należącego do Gminy Swarzędz, prawa własności nieruchomości położonej w Zalasewie oznaczonej numerem 550.

 

OGŁOSZENIE 7/2018

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie, należącego do Gminy Swarzędz, prawa własności nieruchomości położonej w Zalasewie oznaczonej numerem 610.

 

Informacji o wyniku przetargów

/UMiG/

Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach4 10 2018

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w dniach 1-20 października br. na terenie gminy, w losowo wybranych gospodarstwach domowych, realizowane będzie badanie ankietowe Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach.

Więcej informacji TUTAJ.

Praca w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu19 09 2018

Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu poszukuje osób do pracy jako Operator Numeru Alarmowego.

Więcej informacji TUTAJ.

Przebudowa DP2410P - utrudnienia w ruchu12 09 2018

W ramach prowadzonej inwestycji „Przebudowa / rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku węzeł Kleszczewo (S5) – Gowarzewo – Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową) gmina Kleszczewo, Kostrzyn, Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie”

Informujemy, że w dniach 13-14.09.2018 planowane jest układanie warstwy ścieralnej na odcinku przy ul. Czarnoleskiej.

W związku z tym w dniu jutrzejszym przewidujemy chwilowe utrudnienia w ruchu. Natomiast w dniu 13.09.2018 wjazd na ul. Czarnoleską będzie zamknięty w godzinach 9.00 – 13.00. Zalecany dojazd do Kruszewni ul. Białowieską lub ul. Spółdzielczą.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wykazy o przeznaczeniu działek do zbycia29 08 2018

WYKAZ 9/2018

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu działki do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Oto treść wykazu

- załącznik

 

WYKAZ 10/2018

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu działki do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Oto treść wykazu

- załącznik

Jaka będzie Twoja przyszła emerytura?13 08 2018

ZUS rozsyła właśnie prawie 20 milionów listów z „Informacją o stanie konta ubezpieczonego”. W Wielkopolsce informacja taka trafi do prawie 2 mln osób. Całość korespondencji ma być rozesłana do końca sierpnia. W związku z tą informacją wielkopolskie oddziały ZUS zorganizowały 11 dyżurów telefonicznych. Informacja ta bowiem, mimo, że wysyłana co roku, wywołała falę zapytań.

Więcej informacji TUTAJ

Ogłoszenie o przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości7 08 2018

OGŁOSZENIE 2/2018

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie, należącego do Gminy Swarzędz, prawa własności nieruchomości położonej w Zalasewie oznaczonej numerem 550.

 

/UMiG/

Wykaz o przeznaczeniu działki do zbycia25 07 2018

WYKAZ 8/2018

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu działki do zbycia w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

Oto treść wykazu

- załącznik

 

Ulga na start – przedsiębiorco wybierz świadomie!6 07 2018

Przedsiębiorco, chcesz skorzystać z „ulgi na start”? Zrób to świadomie. Pamiętaj, że masz wybór. Korzystając z ulgi przez sześć miesięcy nie zapłacisz składek na ubezpieczenie społeczne, ale w tym czasie nie będziesz też miał prawa do zasiłku chorobowego, a na Twoim koncie emerytalnym nie odłoży się ani złotówka. Podejmij decyzję świadomie.

Więcej informacji TUTAJ

Ogłoszenia o przetargach na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości5 07 2018

OGŁOSZENIE 4/2018

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza przetarg ustny ograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Swarzędz położonej w Swarzędzu oznaczonej numerem 3339/47.

 

OGŁOSZENIE 5/2018

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza przetarg ustny ograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Swarzędz położonej w Swarzędzu oznaczonej numerem 1835/54.

 

Informacja o wynikach przetargów

/UMiG/

Ogłoszenie o przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości5 07 2018

OGŁOSZENIE 3/2018

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie, należącego do Gminy Swarzędz, prawa własności nieruchomości położonej w Zalasewie oznaczonej numerem 610.

Informacja o wyniku przetargu

/UMiG/

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!25 06 2018

Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.

Planujesz emeryturę – nie rób tego w czerwcu!18 06 2018

Od tego, kiedy zostanie złożony wniosek o emeryturę, może zależeć jej wysokość. Wpływ na taką sytuację ma tzw. schemat waloryzacji składek zapisanych na koncie w ZUS. Jest on wyjątkowo niekorzystny dla osób, które wnioski o emeryturę składają w czerwcu. Dlatego warto zastanowić się, czy wniosek o emeryturę złożyć w czerwcu, czy może lepiej poczekać z tym do lipca.

Więcej informacji TUTAJ

I Ty możesz zostać żołnierzem zawodowym...12 06 2018

Na prośbę Wojskowej Komendy Uzupełnień w Poznaniu zamieszczamy informację o naborze do służby przygotowawczej dla osób, które chciałyby zostać żołnierzem zawodowym. Szczegóły znajdą Państwo TUTAJ.

Wykaz o przeznaczeniu działki do przekazania w formie aportu23 05 2018

WYKAZ 7/2018

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu działki do przekazania w formie aportu.

Oto treść wykazu

Wykaz o przeznaczeniu działki do zbycia27 04 2018

WYKAZ 6/2018

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu działki do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Oto treść wykazu

Wykaz o przeznaczeniu działki do zbycia27 04 2018

WYKAZ 5/2018

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu działki do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Oto treść wykazu

Wykaz o przeznaczeniu działki do oddania w użytkowanie wieczyste27 04 2018

WYKAZ 4/2018

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu działki do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

Oto treść wykazu

Wykaz o przeznaczeniu działki do oddania w użytkowanie wieczyste27 04 2018

WYKAZ 3/2018

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu działki do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

Oto treść wykazu

Wykaz o przeznaczeniu działki do sprzedaży w trybie bezprzetargowym27 04 2018

WYKAZ 1/2018

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu działki do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

Oto treść wykazu

Sprzątamy Świat - Koło PZW Swarzędz-Zatorze24 04 2018

Zarząd Koła PZW Swarzędz-Zatorze serdecznie zaprasza na ogólnogminne sprzątanie brzegu Jeziora Swarzędzkiego wzdłóż ścieżki pieszo-rowerowej. Akcja sprzątania odbędzie się 13.05.2018 r.

Więcej informacji TUTAJ

Kampania antysmogowa11 04 2018

Departament Środowiska przygotował kampanię informacyjną dotyczącą ochrony powietrza, a w szczególności wpływu zanieczyszczeń na zdrowie oraz przeciwdziałania nadmiernej emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Więcej informacji na stronie.

Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka": ogłoszenie o pracy9 04 2018

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” z siedzibą w Murowanej Goślinie 62-095, Nowy Rynek 8 (woj. wielkopolskie) realizujący Projekty "Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap IV” oraz "Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap V” dofinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (www.puszcza-zielonka.pl) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTOR DS. TECHNICZNYCH w wymiarze 1 etatu:

Światowy Dzień Zdrowia 20185 04 2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu informuje, że tegoroczne hasło obchodzonego 7 kwietnia Światowego Dnia Zdrowia brzmi: „Zdrowie dla wszystkich", a jego tematem przewodnim jest „Powszechna opieka zdrowotna: wszędzie dla wszystkich".

Światowy Dzień Zdrowia 2018 – kluczowe założenia kampanii

Wykaz o przeznaczeniu działek do przekazania w formie aportu16 03 2018

WYKAZ 2/2018

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu działek do przekazania w formie aportu.

Oto treść wykazu

/UMiG/

XVI edycja konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"5 03 2018

Głównymi organizatorami XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Celem przedsięwzięcia jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Udział w konkursie mogą brać pełnoletnie osoby prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli). Oceniane będą m.in. rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób przebywających i pracujących w gospodarstwie rolnym, estetyka gospodarstw, a także stosowanie dobrych praktyk rolniczych.

Dla laureatów na każdym z trzech etapów Konkursu przewidziano cenne nagrody i wyróżnienia.

Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać w Oddziale Regionalnym KRUS w Poznaniu, ul. Św. Marcin 46/50, nr tel. 61-8525013 i Placówkach Terenowych KRUS.

Wielkopolska Izba Rolnicza informuje o zagrożeniu wynikającym z rozprzestrzeniania się wirusa ASF1 03 2018

Wielkopolska Izba Rolnicza informuje o zagrożeniu wynikającym z rozprzestrzeniania się wirusa ASF.

Więcej informacji TUTAJ.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy14 02 2018

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2018.121 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz podaje do publicznej wiadomości, że zostaną przeznaczone do dzierżawy na czas oznaczony do lat 3 nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Swarzędz, wymienione w załączniku.

/nad/

Rekrutacja na wolne stanowisko w ZM "Puszcza Zielonka"8 02 2018

Uprzejmie informujemy, że została ogłoszona rekrutacja na wolne stanowisko urzędnicze w Związku Międzygminnym „Puszcza Zielonka" - Podinspektor ds. Nadzoru Właścicielskieg. Oto TREŚĆ OGŁOSZENIA.

/mw/

 

Uwaga! Zmiana indywidualnych numerów rachunków bankowych dla podatników8 02 2018

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu informuje, że w 2018 roku nastąpiła zmiana indywidualnych numerów rachunków bankowych dla podatników (osób fizycznych) podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.

Nowe numery indywidualnych rachunków bankowych widnieją na otrzymywanych przez podatników decyzjach ustalających wysokość zobowiązania podatkowego za 2018 rok.

Jednocześnie informujemy, że wpłat podatku można dokonywać także na ogólny numer rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, który podajemy poniżej:

BNP Paribas Bank Polska S.A. 13 1600 1084 1843 0348 6000 0004. W tytule wówczas należy wpisać numer ewidencyjny podatnika (widoczny w górnym lewym rogu decyzji).

Informacji w zakresie:

- wymiaru podatków udziela Wydział Podatków i Kontroli Podatkowej - tel. 61 65 12 305

- stanu kont udziela Wydział Księgowości Podatkowej - tel. 61 65 14 065

/umig/

 

 

Ogłoszenie o przetargu na zbycie prawa własności nieruchomości8 02 2018

OGŁOSZENIE 1/2018

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie, należącego do Gminy Swarzędz, prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Jasinie oznaczonej numerem 273/35.

Oto treść ogłoszenia.

 

/UMiG/

Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców! - komunikat Krajowego Biura Wyborczego5 02 2018

Krajowe Biuro Wyborcze przedstawia materiały informacyjne odnośnie rejestru wyborców. Filmy (w wersji dla osób niesłyszących i bez tłumacza migowego) znajdują się na kanale PKW i KBW na Youtube.

- wersja bez tłumacza języka migowego: https://www.youtube.com/watch?v=jGOrbygR208

- wersja z tłumaczem: https://www.youtube.com/watch?v=eQVZaB5qeOs

Poniżej: informacja dotyczącaj rejestru wyborców:

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?  Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie.

Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos.

Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.

Co masz zrobić?

Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz.

Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!

Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.