Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Podmiot odbierający odpady komunalne


Firma FBSerwis S.A. z siedzibą przy ul. Siedmiogrodzkiej 9, 01-204 Warszawie na podstawie umowy ze Związkiem Międzygminnym „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" dotyczącej odbioru i transportu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odbioru, transportu

i zagospodarowania Bioodpadów i pozostałych odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny świadczy usługę na terenie Gminy Swarzędz. Umowa obowiązuje od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2022 r.

Link do strony FBSerwis: https://www.fbserwis.pl/dla-mieszkancow/wielkopolskie/odbior-odpadow-swarzedz/

Link do harmonogramu: https://fbserwis-harmonogram.smok.net.pl/2021/