Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
PL DE EN

Urząd Miasta i Gminy - kontakty


Gmina Swarzędz

ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz
Centrala: 61 65 12 000
Fax: 61 65 12 211
NIP: 777-30-98-737
REGON: 631258483
Nr konta bankowego: 13 1600 1084 1843 0348 6000 0004

Kontakt E-mail:

umig@swarzedz.pl - Biuro Podawcze
burmistrz@swarzedz.pl - Burmistrz (sekretariat)
administrator@swarzedz.pl - Webmaster
informacjapubliczna@swarzedz.pl

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30

Biuro Podawcze:
poniedziałek: 8.00-17.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30

Urząd Stanu Cywilnego
poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30

Struktura organizacyjna Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu


Burmistrz: Marian Szkudlarek
e-mail: burmistrz@swarzedz.pl
Sekretariat tel. 61 65 12 222

Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 14.00 - 17.00 oraz w czwartki w godz. 8.00 - 10.00. Przed spotkaniem prosimy o wcześniejsze telefoniczne lub osobiste umówienie się wraz z podaniem tematu sprawy - sekretariat tel. 61 65 12 222 lub 61 65 12 206.

Pierwszy Zastępca Burmistrza: Grzegorz Taterka
e-mail: zca-burmistrz@swarzedz.pl
tel. 61 65 12 202

Pierwszy Zastępca Burmistrza przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 14.00 – 17.00. Przed spotkaniem prosimy o wcześniejsze telefoniczne lub osobiste umówienie się wraz z podaniem tematu sprawy - sekretariat tel. 61 65 12 202.

Drugi Zastępca Burmistrza: Tomasz Zwoliński
e-mail:zwolinski.tomasz@swarzedz.pl
tel. 61 65 12 202

Drugi Zastępca Burmistrza przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 14.00 – 17.00. Przed spotkaniem prosimy o wcześniejsze telefoniczne lub osobiste umówienie się wraz z podaniem tematu sprawy - sekretariat tel. 61 65 12 202.

Sekretarz Gminy:Agata Kubacka
e-mail:kubacka.agata@umig.swarzedz.pl
tel. 61 65 12 202

Skarbnik Gminy: Maciej Narłowski
e-mail:skarbnik@swarzedz.pl

tel. 61 65 12 307

Zastępca Skarbnika Gminy: Karolina Dziekan
tel. 61 65 10 656
dziekan.karolina@umig.swarzedz.pl

Biuro Podawcze - hol Urzędu
tel. 61 65 12 000

Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria
fax. 61 65 12 211
Biuro Obsługi Interesanta – Parter pok. 102:
Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej – tel. 61 65 10 719
Stanowisko ds. Inwestycji i Spraw Komunalnych – tel. 61 65 10 714
Stanowisko ds. Podatków i Opłat Lokalnych – tel. 61 65 10 713
Stanowisko ds. Architektury i Urbanistyki – tel. 61 65 10 718
Kancelaria – tel. 61 65 12 204

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Poznańska 25, II piętro, pok. 206
kierownik: Anna Wiśniowiecka-Gronowska
pokój: 206, tel. 61 65 12 209
usc@swarzedz.pl

Biuro Rady Miejskiej
kierownik: Hanna Mełeń
pok. 105, tel. 61 65 12 105
biurorady@swarzedz.pl

Biuro Radców Prawnych
koordynator: Anna Mieczyńska
pokój 209, tel. 61 65 12 110
brp@swarzedz.pl

Referat Architektury i Urbanistyki
kierownik: Jędrzej Cesar
pokój: 315, tel. 61 65 12 314, 61 65 12 315, 61 65 12 316
urbanistyka@swarzedz.pl

Referat Geodezji i Nieruchomości
kierownik: Anna Domasiewicz
pokój: 317, tel. 61 65 12 317, 61 65 12 308, 61 65 10 716
geodezja@swarzedz.pl

Referat Inwestycji
kierownik: Bartłomiej Majchrzak
pokój 401, tel. 61 65 12 404, 61 65 12 402
inwestycje@swarzedz.pl

Referat Infrastruktury Drogowej
kierownik: Hanna Ostant-Jaskuła
pokój 404, tel. 61 65 12 409, 61 65 12 410
jaskula.hanna@umig.swarzedz.pl

Referat Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska
kierownik: Joanna Sonnak
pok. 115, tel. 61 65 12 403
ros@swarzedz.pl

Referat Promocji
kierownik: Marcin Młodziński,  pok. 110 tel. 61 65 10 907
promocja@swarzedz.pl
Inspektor ds. promocji, Redakcja "Prosto z Ratusza" pokój 110
red. Maciej Woliński, tel. 61 65 10 911
rzecznik@swarzedz.pl

Referat Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
kierownik: Dorota Zaremba,  pokój: 109, tel. 61 65 12 312
zaremba.dorota@umig.swarzedz.pl
pokój: 113 tel. 61 65 12 311
edukacja@swarzedz.pl

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
dyrektor: Grażyna Kurkowiak-Socha
pokój: 208, tel. 61 65 12 208
organizacyjny@swarzedz.pl

Referat Spraw Obywatelskich
kierownik: Danuta Andrzejczak
ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz,  tel. 61 65 12 309 i 61 65 12 310
elud@swarzedz.pl

Referat Nadzoru Właścicielskiego i Transportu
kierownik: Mariusz Szrajbrowski
pokój: 407, tel. 61 65 12 401
szrajbrowski.mariusz@umig.swarzedz.pl

Referat Pozyskiwania Funduszy
kierownik: Paweł Radzewicz
pok: 309, tel. 61 65 10 918
radzewicz.pawel@umig.swarzedz.pl

Referat Zamówień Publicznych
kierownik: Milena Klupś
pokój 410, tel. 61 65 12 406
zamowienia@swarzedz.pl

Referat Teleinformatyki
kierownik: Michał Marciniak, pokój: 406, tel. 061 65 12 103
pokój 405, tel. 61 65 12 405
pokój 409, tel. 61 65 10 913
administrator@swarzedz.pl

Referat Księgowości
kierownik: Hanna Puszkarek
pokój: 306, tel. 61 65 12 306
ksiegowosc@swarzedz.pl

Referat Budżetu i Analiz
p.o. kierownika: Aleksandra Klapa
pokój: 302, tel. 61 65 12 111
budzet@swarzedz.pl

Referat Podatków i Opłat Lokalnych
kierownik: Aneta Maćkowiak
pokój: 305, tel. 61 65 12 305
podatki@swarzedz.pl

Referat Pomocy Publicznej i Windykacji
kierownik: Szymon Pieniowski
pokój: 303, tel. 61 65 12 101
pieniowski.szymon@umig.swarzedz.pl

Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej
kierownik: Sławomir Kaźmierczak
Swarzędz, ul. Dworcowa 24,  tel. 61 65 14 102, 61 8 172 302, kom. 500 250 998
referat.ppoz@swarzedz.pl
Zarządzanie Kryzysowe: zk@swarzedz.pl
Obrona Cywilna: oc@swarzedz.pl

Straż Miejska
62-020 Swarzędz, ul.Dworcowa 24
tel. 61 65-10-986
straz.miejska@swarzedz.pl

komendant: Piotr Kubczak tel: 502-577-065, 61 651-21-13
kubczak.piotr@umig.swarzedz.pl