Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
PL DE EN

Aktualne informacje


KONKURSY OFERT NA ZADANIA W 2017 ROKU


Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłosił otwarte konkursy ofert z zakresu: sportu, kultury, zdrowia, edukacji i turystyki na zadania w 2017 roku. W przedmiotowych konkursach mogą brać udział organizacje pozarządowe i uprawnione podmioty, o których mowa w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie. Szczegóły dotyczące konkursów znajdą Państwo w ogłoszeniach konkursowych. Termin składania ofert to 22 grudnia br. (decyduje data wpływu do UMiG w Swarzędzu).

Oto zarządzenia w sprawie konkursów:

- dotyczące sportu

- dotyczące kultury, zdrowia, edukacji i turystyki

Wzór oferty mogą Państwo pobrać TUTAJ.

 

Nowe rozporządzenie ws. wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań


19 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1300 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Nowe rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 3 września 2016 r.

Zastąpi ono dotychczasowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Do otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe (rozporządzenie z 2010 r.)- DO SPRAWOZDAŃ DOTYCZĄCYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH W 2016 ROKU STOSUJE SIĘ DOTYCHCZASOWE DRUKI.

Więcej informacji: http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1927241.html, a także: http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1987987.html

 

Wyniki konkursu ofert - wypoczynek dzieci i młodzieży 2016


Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz rozstrzygnął otwarty konkurs ofert z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 r. Wyniki znajdą Państwo TUTAJ

 

Wyniki drugiego konkursu ofert z zakresu sportu 2016


Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz rozstrzygnął drugi konkurs ofert z zakresu sportu na wsparcie zadań publicznych w 2016 roku.

Oto wyniki.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu: kultury, zdrowia, edukacji i turystyki 2016


Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz rozstrzygnął konkurs dla organizacji pozarządowych z zakresu kultury, zdrowia, edukacji i turystyki na zadania w 2016 r.

Oto treść ZARZĄDZENIA w tej sprawie.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie sportu w 2016 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz przyznał dotacje dla organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert w zakresie sportu w 2016 r. Oto WYNIKI.