Ta witryna może nie działać prawidłowo na przeglądarce Internet Explorer, prosimy o zmianę przeglądarki, przepraszamy za utrudnienia.

Poprzyj nasz projekt

Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz
– system tras rowerowych (etap II)

Drodzy Mieszkańcy,

w ramach rozwoju bezpiecznej infrastruktury rowerowej, infrastruktury wspierającej ideę zrównoważonego transportu na terenie naszej Gminy, zamierzamy aplikować w konkursie o środki z Funduszy Europejskich na wybudowanie ścieżki rowerowej od os. Zamoyskiego w Zalasewie skorelowanej z systemem sieci dróg rowerowych zapewniającym dojazd do Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Swarzędzu (Dworzec PKP w Swarzędzu). Dopełnieniem projektu będą parkingi rowerowe typu bike & ride.

Jednym z warunków konkursu jest poparcie mieszkańców, dlatego tez prosimy Państwa o oddanie głosu na projekt, pn. „Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – system tras rowerowych (etap II)”
planowanego do złożenia przez Gminę Swarzędz na rzecz rozwoju niskoemisyjnej mobilności w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w związku z konkursem w ramach Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”.

Do zakończenia pozostało:

Zachęcamy również wszystkich przedsiębiorców i organizacje pozarządowe do pisemnego wyrażenia poparcia. Taka forma poparcia jest bardzo ważna przy punktacji projektu. Propozycja treści deklaracji znajduje się do pobrania w pliku poniżej.

Deklaracja Poparcia.doc

Deklaracje należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz pocztą, osobiście lub mailem (skan/zdjęcie podpisanego dokumentu) na adres: mobilnosc@swarzedz.pl.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dzięki Państwa poparciu od roku 2017 ze środków unijnych udało nam się dofinansować projekty zwiększające mobilność naszych mieszkańców, m.in: