Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Wyniki ankiety w sprawie lotniska

02.12.16

W dniach 17-30 października br. przeprowadzona została ankieta internetowa dotycząca przyszłego zagospodarowania przestrzennego lotniska w Kobylnicy. Celem ankiety było zbadanie opinii mieszkańców, czy akceptują dotychczasową funkcję lotniska, czy też woleliby inny sposób zagospodarowania tego terenu. Uczestnicy ankiety mogli wskazać preferowane funkcje i rozwiązania przestrzenne oraz wyrazić swoją opinię.

Obecny właściciel lotniska - Aeroklub Poznański - planuje przyniesienie działalności poza gminę Swarzędz i sprzedaż tego terenu, co wiąże się z koniecznością zmiany warunków zagospodarowania przestrzennego. Lotnisko w Kobylnicy zajmuje duży teren o powierzchni ok. 120 hektarów. Jego zagospodarowanie może znacząco wpłynąć na rozwój gminy Swarzędz, przyszłe inwestycje gminne i warunki życia mieszkańców, dlatego Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek, przed podjęciem dalszych decyzji i uruchomieniem procedur planistycznych, zlecił badanie opinii mieszkańców w tej sprawie. Badania wykonał zespół z Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr hab. Tomasza Kaczmarka. Wyniki zostały przedstawione podczas sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu 29 listopada.

W konsultacjach wyrażono 933 opinii, z czego 85,5% pochodziło od osób zamieszkałych na terenie gminy. Połowa głosujących - 50% opowiedziała się za dotychczasową funkcją lotniska, prawie tyle samo - 46% opowiedziało się za inną działalnością. Zwolennicy lotniska podkreślają jako ważne: bogate tradycje lotnicze, potrzebę istnienia lotniska sportowego w aglomeracji poznańskiej, zalety terenu zielonego i otwartej przestrzeni rekreacyjnej, atrakcyjność dla mieszkańców, możliwość oglądania samolotów, miejsce ciekawych wydarzeń i integracji mieszkańców, korzyści wizerunkowe dla gminy. Przeciwnicy lotniska wskazują na uciążliwości związane z lotami akrobacyjnymi samolotów Grupy Żelazny, hałas, potencjalne niebezpieczeństwo oraz wieloletni brak inwestycji na tym terenie.

W przypadku zmiany przeznaczenia lotniska najwięcej osób preferuje zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Uczestnicy ankiety wskazywali m.in. na wzrost utrudnień komunikacyjnych w przypadku przekształcenia lotniska na inną działalność.

Raport z wynikami ankiety można obejrzeć TUTAJ.

/UMiG/