Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspólnej realizacji projektu

22.09.15

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz w oparciu o art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146, z 2015 r. poz. 378), ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego, zwanego dalej „Projektem" dofinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, planowanego do złożenia w ramach konkursu z działania 8.1.2 „Kształcenie ogólne".

Dokumenty do pobrania:

» Ogłoszenie
» Formularz oferty_8.1.2_Swarzędz
» Deklaracja_współpracy_8.1.2_Swarzędz