Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Wsparcie przygotowawcze dla LGD

16.09.15

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Inicjatywa Leader

3 września 2015 roku, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, odbyło się uroczyste podpisanie umów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze" działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

W imieniu Traktu umowę podpisali Prezes Bogdan Kemnitz oraz Wiceprezes Andrzej Łozowski, natomiast Samorząd Województwa reprezentował Wicemarszałek Andrzej Grabowski.

Zgodnie z umową LGD jest zobowiązana do realizacji operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, poprzez przygotowanie lokalnej strategii rozwoju.

Z umowy wynika obowiązek prowadzenia biura i strony internetowej LGD, a także przygotowania LSR w następujący sposób:

"O wszystkich działaniach LGD, w tym tych związanych z tworzeniem LSR mieszkańcy są informowani na stronie www.lgdtraktpiastow.pl. Jest tam specjalna zakładka dotycząca LSR, w której sukcesywnie będą pojawiały się materiały dotyczące tworzonej strategii. Proces przygotowania LSR będzie odbywał się kilkutorowo. W każdej z gmin członkowskich odbędą się konsultacje społeczne poświęcone analizie SWOT a także wskazaniu propozycji celów LSR. W trakcie konsultacji będzie możliwość złożenia fiszki projektowej, co w połączeniu z diagnozą obszaru pozwoli skonstruować cele i określić wskaźniki. Taką samą fiszkę będzie można wypełnić elektronicznie na stronie internetowej LGD. Materiały na bieżąco będą opracowywać pracownicy biura. Po zakończeniu procesu konsultacji społecznych zebrane i opracowane materiały zostaną przekazane powołanemu przez Zarząd Zespołowi ds. LSR, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich gmin. Na podstawie prac zespołu utworzony zostanie ostateczny kształt LSR, który zostanie upubliczniony w taki sposób, aby umożliwić złożenie uwag do celów, przedsięwzięć i kryteriów wyboru projektów. Wszystkie uwagi zostaną rozpatrzone przez Zespół, po czym projekt LSR zostanie zaakceptowany przez Zarząd i przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu do akceptacji."

(Plan włączenia społeczności)

Na realizację zadania LGD "Trakt Piastów" otrzyma wsparcie w wysokości 154 000 zł.


Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzającą PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.