Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

80 tys. zł na projekty ekologiczne dla Swarzędza

21.07.15

WFOŚiGW - Wsparcie realizacji przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska

21 lipca burmistrz Marian Szkudlarek oraz skarbnik Maciej Narłowski, w imieniu Gminy Swarzędz, podpisali 4 umowy o dotacje dla Gminy Swarzędz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na łączną kwotę 80 000 zł. Kwota podzielona jest pomiędzy 4 zadania, będące już w częściowej realizacji. Zadania związane są z edukacją dzieci i młodzieży w zakresie ekologii oraz ochroną przyrody na obszarze miejskim.

Oto dotowane projekty:

1. „Poprawa bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym oraz odbudowa populacji gatunków flory i fauny poprzez nasadzenia zieleni przy Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie, Gmina Swarzędz”

2. „Formy ochrony przyrody w Polsce” – konkurs ekologiczny w Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu

3. „Zielony zakątek” – utworzenie ścieżki edukacyjnej oraz organizacja konkursu ekologicznego przez Szkołę Podstawową nr 1 w Swarzędzu”

4. „Jestem EKO – konkursy, warsztaty i akcje zbiórki surowców wtórnych w Zespole Szkół w Paczkowie, gmina Swarzędz”