Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Projekt "Animator - Moje boisko - ORLIK 2012" w 2015 roku (dofinansowanie 27,0 tys. zł)

20.03.15

Ministerstwo Sportu i Turystyki - Koordynowanie projektów sportu dla wszystkich wspierających programy inwestycyjne Ministerstwa Sportu i Turystyki

W bieżącym roku, po raz kolejny Gmina Swarzędz uzyskała dofinansowanie w ramach projektu "Animator - Moje boisko - ORLIK 2012". Projekt realizowany jest w ramach zadania "Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich", podzadanie "Wspieranie działań promujących sport i jego rozwój", działanie "Koordynowanie projektów sportu dla wszystkich wspierających programy inwestycyjne Ministerstwa Sportu i Turystyki".

Prowadzenie zajęć przez animatorów na boiskach w Bogucinie, Paczkowie i Swarzędzu (przy Szkole Podstawowej nr 5) zostanie w połowie sfinansowane ze środków zewnętrznych.

PODSTAWOWE ZADANIA „ANIMATORA”

  • Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży, ale także dla osób dorosłych  i seniorów, osób niepełnosprawnych, rodzin,
  • współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi w celu promowania aktywności fizycznej,
  • współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi,
  • organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjających włączeniu społecznemu poprzez sport,
  • organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu oraz aktywnej postawy obywatelskiej;

ANIMATORZY:

  • BOGUCIN - Mirosław Wyrwas, tel. 503 067 425
  • PACZKOWO - Robert Dopta, tel. 792 080 235
  • SWARZĘDZ - Wojciech Michał Niklaus, tel. 602 774 780