Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Swarzędzu JUŻ JEST!

12.06.15

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

W dniu wczorajszym, tj. 11 czerwca 2015 roku został odebrany i przewieziony do swojego miejsca garażowania w Swarzędzkim Centrum Ratunkowym najnowszy w naszej Gminie ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z pełnym wyposażeniem. Pojazd wkrótce będzie gotowy do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.

Zakup pojazdu realizowany przez Gminę Swarzędz dla druhów z OSP w Swarzędzu, był możliwy dzięki dofinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, które wyniosło 80% jego wartości, uzupełnionym środkami pochodzącymi z budżetu Gminy.

Zrealizowany projekt jest kontynuacją działań władz naszej Gminy zmierzających do systematycznej poprawy warunków pracy strażaków ochotników pełniących służbę dla naszych mieszkańców i innych osób korzystających z ich pomocy. Przypominamy, że z budżetu Gminy w ostatnim czasie zostały wybudowane dwie strażnice (w Kobylnicy i w Swarzędzu), a także dofinansowany zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kobylnicy.

Przetarg na dostawę pojazdu został rozstrzygnięty 27.03.2015 roku, a 02 kwietnia Gmina zawarła umowę na dostawę pojazdu z firmą SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z terminem dostawy wyznaczonym właśnie na 11 czerwca 2015 r..


Infromacja archiwalna:

W 2014 roku Gmina Swarzędz złożyła wniosek o dofinansowanie projektu "Wsparcie techniczne OSP we Swarzędzu poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem".

Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu otrzymał dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych.

Umowa o dofinansowanie została podpisana 02 lutego 2015 roku, a 27.03.2015 rozstrzygnięto przetarg na dostawę pojazdu, który wygrała firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o. o. z Bielska-Bialej. OSP w Swarzędzu powinna otrzymać nowy samochód ratowniczo-gaśniczy w 1szej połowie czerwca 2015 roku. Samochód będzie garażowany w nowej siedzibie strażaków ochotników ze Swarzędza, która znajduje się przy ul. Dworcowej 24.

Projekt uzyskał wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego" Schemat VI „Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych. Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego" WRPO na lata 2007-2013.

Wartość projektu: 1.000.000 zł

Kwota dofinansowania (planowana): 800.000 zł

Przedmiotem projektu jest zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem uterenowionym 4x4, z kabiną załogi 6 osobową, z pompą i zbiornikami środków gaśniczych (m.in. zbiorniki na wodę i pianę), z funkcją ograniczania stref skażeń wraz z zintegrowanym wyposażeniem wg. normy PN-EN 1846-1 S-2-6-5000-8/24-1 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Swarzędzu.

Projekt będzie realizowany na terenie Gminy Swarzędz, a zasięgiem oddziaływania obejmie powiat poznański w Województwie Wielkopolskim. Głównym założeniem realizacji przedmiotowego projektu jest skuteczne zapobieganie potencjalnym zagrożeniom (jak np. pożary, katastrofy ekologiczne, chemiczne itp.) oraz ograniczanie ich skutków. Zakupiony samochód będzie wyposażony w najnowszy, aktualnie dostępny sprzęt ratowniczo - gaśniczy służący do prowadzenia akcji gaśniczych, usuwania skutków katastrof oraz realizacji zadań z zakresu ratownictwa: technicznego, ekologicznego i chemicznego.

Nowy pojazd zastąpi wyeksploatowany ciężki samochód gaśniczy, rok produkcji 1980, na wyposażeniu OSP w Swarzędzu, który jest skorodowany i w ograniczonym stopniu, głównie ze względu na zużycie, służy wyłącznie do prowadzenia akcji gaśniczych.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projekt zostanie zakończony w I połowie 2015 roku.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 

Wsparcie techniczne OSP we Swarzędzu poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego
wraz z wyposażeniem
Nr umowy: UDA-RPWP.03.06.06-30-013/14

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI