Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Modenizacja systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności w Gminie Swarzędz (Etap I) - (dofinansowanie 45 tys. zł)

18.08.14

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - wsparcie realizacji przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska (monitoring środowiska, ochrona i kształtowanie przyrody, zapobieganie i likwidacja skutków poważnych awarii oraz inne zadania)

Gmina Swarzędz złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z prośbą o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn: "Modenizacja systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności w Gminie Swarzędz - etap I", który pozytywnie przeszedł procedury weryfikacyjne.

18 sierpnia br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, Anna Tomicka oraz Skarbnik naszej Gminy, Maciej Narłowski, podpisali wraz z przedstawicielami Funduszu umowę o dofinansowanie projektu.

Przedsięwzięcie będzie polegało zakupie i konfiguracji 3 syren sterowanych elelektronicznie wraz z osprzętem i zastąpienie wyeksploatowanych syren mechanicznych.

Nowe urządzenia zostaną zamontowane na: budynku dworca PKP w Swarzędzu, budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu na Os. Mielżyńskiego oraz budynku Zespołu Szkół w Paczkowie przy ul. Szkolnej.

Gmina Swarzędz przystępując do niniejszego projektu realizuje zalecenia Wojewody Wielkopolskiego dotyczące dostawy i montażu urządzeń dla cyfrowego systemu ostrzegania i alarmowania ludności poprzez stopniową wymianę wyeksploatowanych urządzeń analogowych i zastąpienie ich cyfrowymi. Niniejsze przedsięwzięcie stanowi pierwszy etap modernizacji systemu w Gminie Swarzędz. Projekt jest zgodny z Listą przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i dotyczy zapobiegania i likwidacji skutków poważnych awarii.

Wartość przedsięwzięcia: 86 075,40 zł.

Wysokość dotacji: 45 000,00 zł.