Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Nabór uzupełniający do projektu Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym (Etap III)

16.09.14

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

W związku z niewystarczającą liczbą gospodarstw domowych kwalifikujących się do uzyskania wsparcia po naborze określonym w zarządzeniu nr WSO.0050.1.24.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym - Etap III" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, z dniem 14.08.2014 roku, zarządzeniem nr WSO.0050.1.105.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 14.08.2014 roku ogłoszony został nabór uzupełniający dla potencjalnych beneficjentów ostatecznych. Termin składania wniosków, który pierwotnie upływał o godz. 15:00 03 września 2014 roku zmieniony na 16 września 2014, godz. 15:00 został ponownie przedłużony - termin ten upływa 24.09.2014 roku o godz. 15:00.

Przypominamy, że projekt skierowany jest do osób zamieszkałych i zameldowanych na terenie Gminy Swarzędz, które ze względu na swoją sytuację materialną nie mają możliwości zakupienia sprzętu komputerowego wraz z dostępem do Internetu. W trudnej sytuacji materialnej znajdują się gospodarstwa domowe, których dochody kwalifikują do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz sytemu szkolnych stypendiów socjalnych.

Przypominamy, że do otrzymania wsparcia nie kwalifikują się rodziny, które otrzymały sprzęt komputerowych w ramach wcześniej realizowanych edycji projektu, jak również rodziny, które posiadają już własny sprzęt komputerowy.

Szczegółowe zasady rekrutacji zawiera regulamin. Druki wniosków oraz regulamin dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

Dokumenty do pobrania:


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 

Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym - Etap III
Nr umowy: POIG.08.03.00-30-137/12-00

 

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość