Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Konsultacje społeczne projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na obszarze Metropolii Poznań

14.05.14

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2014-2020

Stowarzyszenie Metropolia Poznań przekazało Członkom Rady Metropolii przygotowany przez Centrum Badań Metropolitalnych projekt "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w miejskim obszarze funkcjonalnym Poznania". Opracowanie, w części projektowej, uwzględnia większość postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia w trakcie kwerendy zainicjowanej w kwietniu 2013 r.

Obecnie rozpoczęła się kolejna faza prac nas Strategią ZIT - faza konsultacji ze społecznościami lokalnymi i faza tworzenia uzgodnień w ramach Stowarzyszenia.

Ryszard Grobelny - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań zwrócił się do członków Rady z prośbą o przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Strategii ZIT w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie każdej JST. Poprosił także o umieszczenie go na stronach internetowych każdej jednostki wraz z informacją o sposobie zgłaszania i rozpatrywania uwag.

Autorzy Strategii, jak i pracownicy Biura Stowarzyszenia są do dyspozycji zarówno w kwestii udzielania wyjaśnień, jak i udziału w różnych formach publicznej dyskusji z udziałem członków lokalnych społeczności.

Celem konsultacji jest przygotowanie stanowiska każdej jednostki samorządu wobec przedłożonego projektu. Konsultacje społeczne powinny zakończyć się przekazaniem przez każdą jednostkę tego stanowiska do dnia 16 czerwca br.

Faza uzgodnień w ramach Stowarzyszenia ma się zakończyć do dnia 30 czerwca br.

Tekst do konsultacji można pobrać TUTAJ

Osoby lub podmioty chcące przekazać swoje uwagi do załączonego projektu prosimy o przesłanie ich drogą elektroniczną na adres fundusze@swarzedz.pl w temacie podając treść "Konsultacje ZIT". W przypadku, gdy z nadsyłanych uwag wynikać będzie konieczność zorganizowania publicznej dyskusji, umożliwimy spotkanie z udziałem pracowników Stowarzyszenia.