Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Mamy powody do dumy: Gmina Swarzędz wyróżniona za pozyskiwanie funduszy europejskich z WRPO

15.05.14

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Swarzędz została wyróżniona w Konkursie Gwiazdy Wielkopolskie jako najbardziej aktywny samorząd w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w podregionie poznańskim.

Głównym kryterium przyznawania nagród i wyróżnień w Konkursie była liczba umów podpisanych przez samorządy, a kryterium dodatkowe stanowiła wartość pozyskanego dofinansowania.

Na uroczystej Gali Funduszy Europejskich w Poznaniu w dniu 14 maja 2014 roku, wyróżnienie, w imieniu naszej Gminy, odebrała Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, Anna Tomicka.

Przypominamy, że Gmina Swarzędz w latach 2007-2013 pozyskała z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 łącznie prawie 16 milionów złotych. Za pomocą tych środków zrealizowano inwestycje o łącznej wartości ponad 27 milionów złotych. Środki te przeznaczone zostały na następujące projekty:

- Zakup nowego taboru w ramach systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Swarzędz - 5 nowoczesnych autobusów - wartość projektu prawie 6,0 mln zł, dofinansowanie 4,8 mln zł,

- Zakup nowego taboru w ramach systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Swarzędz - Etap II - 3 nowoczesne autobusy - wartość projektu prawie 4,0 mln zł, dofinansowanie 3,2 mln zł,

- Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz - termomodernizacją objęto 4 budynki szkolne na terenie Gminy - wartość projektu 2,2 mln zł, dofinansowanie 1,9 mln zł,

- Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Swarzędza - wartość projektu 2,6 mln zł, dofinansowanie 1,45 mln zł,

- Budowa obwodnicy śródmieścia Swarzędza łączącej drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2502P w ciągu ul. Dworcowej w Swarzędzu - PROJEKT W REALIZACJI - wartość projektu 12,2 mln zł, planowane dofinansowanie 4,5 mln zł.

...

Szanowni Państwo!

Przyznane wyróżnienie jest tym bardziej cenne, że wszystkie wnioski złożone przez Gminę Swarzędz w ramach WRPO 2007-2013, przygotowane zostały w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu przez naszych pracowników.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania projektów i ich późniejszej realizacji. Mam przy tym nadzieję, że nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej, realizowana w latach 2014-2020, będzie dla naszej Gminy równie owocna, czego życzę wszystkim mieszkańcom Gminy Swarzędz, dla których projekty te są przecież realizowane.

Anna Tomicka

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz


Informacja na temat Gali Funduszy Europejskich na stronie Urzędu Marszałkowskiego [Zobacz]