Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i montaż tablic informacyjnych

11.03.14

Budowa obwodnicy śródmieścia Swarzędza łączącej drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2502P w ciągu ul. Dworcowej w Swarzędzu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i montaż 3 szt. tablic informacyjnych projektu „Budowa obwodnicy śródmieścia Swarzędza łączącej drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2502P w ciągu ul. Dworcowej w Swarzędzu" oraz ich późniejszą aktualizację w zakresie wartości inwestycji oraz kwoty ostatecznego dofinansowania.

Rodzaj tablicy wg załączonego wzoru:

  • Materiał: blacha ocynkowana, malowana proszkowo, gięta krawędziowo,
  • Wymiary: (szer.) 250 x (wys.) 200 cm,
  • Nadruk: solventowy, wg wytycznych dotyczących promocji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - treść wg wzoru przekazanego w załączeniu,

(wytyczne: www.wrpo.wielkopolskie.pl/index.php/promocja-i-szkolenia/wytyczne-iz-wrpo-dot-informacji-inpromocji146)

  • Montaż: każda tablica montowana na 3 słupach ocynkowanych malowanych proszkowo o długości 4,2 m, zabetonowanych w podłożu.

Montaż tablic nastąpi w miejscach odrębnie wskazanych (na terenie miasta Swarzędza), w terminie nie dłuższym niż 30 dni od wystawienia zlecenia.

Aktualizacja treści nastąpi dowolną trwałą techniką w terminie późniejszym - po przyjęciu rozliczenia projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Złożona oferta powinna zawierać oferowaną kwotę za wykonanie i montaż 3 szt. tablic (wraz z podatkiem od towarów i usług), zobowiązanie do dokonania montażu w terminie do 30 dni od daty wystawienia zlecenia oraz zobowiązanie do późniejszej aktualizacji danych w zakresie wartości inwestycji oraz kwoty ostatecznego dofinansowania.

Na oferty oczekujemy do dnia 21 marca 2014 roku (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu). Oferty można składać w wersji papierowej (Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz), pocztą elektroniczną (umig@swarzedz.pl) lub faksem (616512211).