Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

ZAPYTANIE OFERTOWE na ułożenie kabli światłowodowych

18.04.12

Swarzędz 18.04.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją Projektu dofinansowanego z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

pn. "Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym – etap II" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Kieruję zapytanie ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na ułożenie kabli światłowodowych jednodomowych OTK12j o łącznej długości 1000m. Z wyżej wymienionych kabli należy wykonać 5 przyłączy dla potrzeb punktów dostępowych do sieci Internet według wskazań zamawiającego.

Wymagany okres gwarancji to 24 miesiące.

Oferty można składać do 27.04.2012r. do godziny 15.30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu,
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz lub na adres mailowy fundusze@swarzedz.pl

O wyborze Zamawiający poinformuje Wykonawcę, który złożył ofertę najkorzystniejszą

Zapytanie ofertowe ze względu na wartość szacunkową (poniżej 14 tys. euro) nie jest prowadzone
w trybach przewidzianych ustawą „Prawo zamówień publicznych”.

Dodatkowe informacje:

Adam Zimniak

61 65 12 103