Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

ZAPYTANIE OFERTOWE dostawę oraz montaż 6-ciu masztów kratowych

26.08.11

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją Projektu dofinansowanego z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

pn. "Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym - etap"
z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Kieruję zapytanie ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na dostawę, montaż oraz podłączenie do instalacji piorunochronnej, 6-ciu masztów kratowych, o wysokości 5mb wraz z odciągami w miejscu wskazanym przez zamawiającego na terenie Gminy Swarzędz. Wymagany okres gwarancji to 24 miesiące.

Oferty można składać do 02.09.2011r. do godziny 15.30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu,
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz

O wyborze Zamawiający poinformuje Wykonawcę, który złożył ofertę najkorzystniejszą

Zapytanie ofertowe ze względu na wartość szacunkową (poniżej 14 tys. euro) nie jest prowadzone
w trybach przewidzianych ustawą „Prawo zamówień publicznych”.

Dodatkowe informacje:

Adam Zimniak

61 65 12 103