Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Zapytanie Ofertowe na Zlecenie usług ubezpieczenia sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu

26.09.11

Swarzędz 26.09.2011

W związku z realizacją Projektu z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Gmina Swarzędz jest zainteresowana zleceniem usługi ubezpieczenia niżej wymienionego sprzętu zakupionego

w ramach projektu m.in. od zniszczenia mechanicznego, kradzieży, OC itp.

Sprzęt podlegający ubezpieczeniu:

 1. Ubezpieczenie 60 komputerów, przenośnych (Laptopów)
  o łącznej wartości 180 000,00 zł;

 1. Ubezpieczenie 60 komputerów zintegrowanych o łącznej wartości 195 000,00 zł;

 

Miejsca znajdowania się sprzętu stacjonarnego:

Jednostka

ilość

1.      OPS, ul. Poznańska (4 sztuk),

4

2.      Biblioteka Publiczna w Swarzędzu, os. Czwartaków, (2 szt.),

2

a. Filia w Uzarzewie, ul. Akacjowa (2 szt),

2

b. Filia w Paczkowie, ul. Zapłocie (2szt),

2

c. Filia w Zalasewie, ul. Kórnicka (2 szt),

2

d. Filia w Swarzędzu (Nowa Wieś), ul. Tortunia (2 szt),

2

e. Filia w Kobylnicy, ul. Dworcowa (2 szt),

2

f. Filia w Swarzędzu, os. Kościuszkowców (2 szt),

2

3.      Szkoła Podstawowa nr 1 w Swarzędzu, ul. Zamkowa (24 szt.),

14

4.      Szkoła Podstawowa nr 4 w Swarzędzu, os. Kościuszkowców (24 szt.),

14

5.      Szkoła Podstawowa nr 5 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego (24 szt.),

14

SUMA

60

Jednocześnie prosimy o złożenia oferty na ubezpieczenie, zgodnie z oferowanymi warunki na okres od dnia podpisania umowy dotyczącej ubezpieczenia sprzętu:

 1. Na okres jednego roku,
 2. Na okres trzech lat,
 3. Na okres pięciu lat.

 1. Ubezpieczenie ma dotyczyć zniszczonej matrycy w komputerach przenośnych oraz stacjonarnych na wartość 1 000,00 zł.
 2. Ubezpieczenie zniszczonej obudowy w komputerach przenośnych oraz stacjonarnych na wartość 500,00 zł
 3. Ubezpieczenie od kradzieży w komputerach przenośnych oraz stacjonarnych na wartość 3 000,00 zł
 4. Ubezpieczenie nie dotyczy części elektrycznych.

Po wyłonieniu oferty zostanie dostarczony wykaz sprzętu.

Sprzęt zostanie zabezpieczony przed kradzieżą w następujący sposób:

Sale z komputerami zostaną wyposażone w monitoring (kamery), oraz czujniki przeciwwłamaniowe. Dodatkowo w godzinach 6.00 – 22.00 sprawowany będzie bezpośredni nadzór pracownika jednostki.

Kryterium oceny ofert jest cena.

W przypadku zainteresowania przedmiotową ofertą, proszę o przesłanie oferty cenowej za ubezpieczenie wyżej wymienionego sprzętu, w terminie do dnia 07.10.2011r., na adres email: fundusze@swarzedz.pl tel. 61 65 12 109,