Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej i Kirkora w Swarzędzu (dofinansowanie 540 tys. złotych)

07.06.11

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

9 maja 2011 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził Aneks nr 3 do Listy Zakwalifikowanych Wniosków do dofinansowania w 2011 roku z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Wśród inwestycji zawartych w Aneksie znalazła się również realizowana przez Gminę Swarzędz inwestycja pn. Przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej i Kirkora w Swarzędzu.

Inwestycja polegająca na wybudowaniu ronda oraz przebudowie dróg dojazdowych i chodników zakończy się do 31.08.2011 i będzie kosztować łącznie ponad 1,08 miliona złotych. Uzyskane dofinansowanie to ponad 540 tys. złotych. Podpisanie umowy na dofinansowanie powinno nastąpić w najbliższych dniach.

 


W stosunku do tradycyjnych skrzyżowań ronda umożliwiają znaczącą redukcję zdarzeń niebezpiecznych, to jest kolizji od 30 do 60%, wypadków z rannymi od 40 do 90%, a z ofiarami śmiertelnymi od 70 do 95%. I co ważne, z tych danych wynika, że dzięki przebudowaniu skrzyżowań na ronda przede wszystkim poprawia się bezpieczeństwo kierujących pojazdami oraz pieszych. Ronda bowiem eliminują bądź zmniejszają liczbę zdarzeń takich jak zderzenia czołowe, zderzenia boczne z prawej strony, wypadki ze skrętami w lewo, najechania na pieszych.
Przedmiotowe rondo przyniesie w efekcie zmniejszenie liczby potencjalnych punktów konfliktu, a więc miejsc stwarzających zagrożenie. Ponadto istotne znaczenie ma odpowiednio zmniejszona prędkość podczas przejazdu rondem. Natomiast czytelność i prostota rozwiązania ruchu na tym rodzaju skrzyżowania sprzyja łatwości podejmowania decyzji przez kierujących pojazdami, co sprzyja ochronie pieszych.

Realizacja inwestycji przełoży się bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa ruchu i jakości życia mieszkańców zamieszkujących tereny Gminy. Drogi biegnące od przedmiotowego ronda ul. Kirkora łączy się bezpośrednio z Droga Krajową nr 92 natomiast ul. Graniczna łączy się bezpośrednio z Drogą Wojewódzką 433 (ul. Kórnicka). Biorąc pod uwagę dużą aktywność przedsiębiorców i zainteresowanie lokowaniem przedsięwzięć w gminach podpoznańskich, uzasadnionym jest poprawa infrastruktury drogowej w tych częściach gminy Swarzędz.

Ulica Kirkora odchodząca do planowanego ronda jest drogą zawierającą w sobie bezkolizyjne skrzyżowanie z linia kolejową E20 Berlin - Warszawa jednocześnie łączącą północną część z południową częścią Swarzędza czyli tereny przeznaczone pod aktywizację gospodarczą, dla których projekt jest szansą na przyspieszenie rozwoju.

Przebudowanie skrzyżowania na rondo, wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego poprawi bezpieczeństwo ruchu, a technologia wykonania drogi i chodników przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na drodze nawet przy zakładanym wzroście natężenia ruchu.

Przez przebudowywany odcinek przebiega regularne linie publicznej komunikacji autobusowej (linie nr 405, 406, 407 oraz 55 MPK. Tygodniowo linie te wykonują ponad 680 kursów, przewożąc około 14 tys. osób (przy założeniu niskiego napełnienia linii autobusowych tj. 20 osób na 1 kurs).

Kompleksowa przebudowa drogi będzie miała duże znaczenie dla pieszych. Są oni najbardziej narażonymi na urazy ciała uczestnikami wypadków w przypadku w kolizji lub wypadku z udziałem samochodu. Dlatego też unijne standardy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jako jeden z głównych elementów poprawy bezpieczeństwa wskazują na konieczność segregacji ruchu drogowego, poprzez zapewnienie oddzielnych przestrzeni dla poruszania się różnych kategorii uczestników ruchu drogowego. W projekcie przebudowy skrzyżowania na rondo planuje się budowę chodników i przejść dla pieszych, która zagwarantuje spełnienie tego wymogu.